Panelové diskusie („organizované rozhovory skupiny osôb na danú tému„) sú skvelým spôsobom, ako zabiť dve muchy jednou ranou: môžeš ozvláštniť svoju mládež a zároveň pozvať viacerých zaujímavých hostí, ktorí sa môžu vyjadriť k tej istej téme naraz. Nie je to však úplne jednoduché a chce to dostatok prípravy, aby ste skutočne dokázali diskusiou klepnúť klinec po hlavičke. Tu je pár tipov, ako môžeš začať.

1. Zadefinuj si cieľ

Ako prvé porozmýšľaj, z akých uhlov by ste sa mohli pozrieť na danú tému. V našom prípade sa napríklad chceme rozprávať o vzťahoch. Je to veľká a široká téma, ktorú si potrebuješ rozložiť na drobné. Napríklad sa môžeme rozprávať o tom, na čom naozaj záleží pri výbere partnera alebo o tom, ako budovať zdravé vzťahy. 

Môžeš si vypísať rôzne oblasti týkajúce sa tejto témy alebo otázky, ktoré ťa v nej zaujímajú. Napríklad: Je dôležité to, či sa mi partner fyzicky páči? Mám sa pozerať na vierovyznanie, rodinné a kultúrne pozadie a čo ak si zle vyberiem? Na základe nich môžeš začať rozmýšľať nad svojimi hosťami.

Tip: Zopár konkrétnych nápadov na otázky nájdeš aj v našom pripravenom materiáli pre skupinky na konci poslednej témy 🙂

2. Vyber kvalitných hostí s rôznymi príbehmi

Mať kvalitných hostí je pri panelovej diskusii jednou z dôležitejších vecí. Po tom, ako si zadefinuješ cieľ, skús porozmýšľať nad rôznymi príbehmi a ľuďmi, ktorí by k danej téme mali čo povedať. Napríklad osoba, ktorá si partnera ešte len hľadá, niekto zasnúbený a manželský pár. Každý z nich má čo povedať a vidí tému z iného uhla. Niekto to rieši práve teraz, pre niekoho to je vec, ktorú riešil v minulosti.

Vždy je dôležité komunikovať s hosťami vopred. Dohodnite sa, o čom sa budete rozprávať, je dobré mať aj konkrétne otázky a poznať príbeh svojich hostí. 

Tip: Odporúčame stretnúť sa vopred všetci spolu, pokojne aj na krátkom videohovore, a porozprávať sa o tom, čo by ste mohli zdieľať, čo chcete, aby si mládežníci z diskusie odniesli alebo čo vám leží na srdci, keď premýšľate nad touto témou.

Príprava je veľmi dôležitá. Niekedy sa môže stať, že rečníci sa v strede zaseknú, alebo začnú ísť inou cestou, ako si vlastne chcel. A tu vstupuje úloha moderátora, ktorý je tvojou predĺženou rukou.

3. Nájdi dobrého moderátora

Moderátor je človek, ktorého si, ak robí svoju robotu správne, nikto ho nepamätá, ale ak nie, tak si ho pamätajú všetci. Je to človek, ktorého úlohou je vytiahnuť zlato z každého hosťa, ktorý je súčasťou diskusie. Zároveň potrebuje naozaj skutočne vedieť, prečo sa deje diskusia, čo je jej cieľ a s akým zámerom sa vôbec deje. Pokiaľ teda moderátorom nie si ty, daj si dostatok času na vysvetlenie, povedz mu o tom, ako si premýšľal/a, aké otázky by podľa teba boli zaujímavé alebo ich tvorte spolu. 

Počas diskusie by sa moderátor nemal báť skočiť hosťom do reči, posunúť diskusiu vpred, keď je to potrebné, a nebáť sa vyzvať hosťa k odpovedi či pozastaviť ho. Pri moderovaní je najdôležitejšie byť zvedavý a v žiadnom prípade nepodsúvať svoje riešenia. Moderátor je ako taký detektív, ktorý chce prísť na stopu príbehu a vystopovať ho až do konca. A na to potrebuje dostatok času. 

4. Maj dostatok času 

Veľa panelových diskusií neodhadne časové možnosti. Buď sú príliš dlhé, a všetci by už radšej jedli občerstvenie, alebo majú príliš veľa hostí na malé časové okno. V tomto prípade menej je viac. Radšej mať menej hostí (ideálne 2 – 3) a venovať im dostatok času ako ich mať veľa, kde nikto poriadne nepríde k slovu a vlastne to prestane baviť aj publikum. 

Odporúčame venovať samotnej diskusii približne 1 hodinu pri 3 hosťoch (približne 20 minút na jedného) a pridať ďalších 20 – 30 minút otázkam z publika. 

Tip: Odporúčame použiť aj viditeľnú časomieru alebo sa dohodnúť na signáloch s moderátorom, aby vedel, koľko času mu zostáva. Ak to vyzerá, že bude diskusia naozaj dlhšia, pokojne dajte mini-prestávku niekde uprostred (ale nezabudni jasne povedať, v akom čase pokračujete!)

5. Daj priestor svojmu publiku

Pri každej diskusii potrebuješ poznať svoje publikum a porozumieť tomu, ako vníma danú tému. Veď pre nich sa tá diskusia predsa deje. Ak by to malo byť len o otázkach moderátora, tak to by mohli ísť na kávu s hosťami a je to vyriešené. Avšak publikum je priamo tam s vami a je rovnako dôležitou súčasťou celej diskusie. Zapoj ho! 

Môžete využiť rôzne spôsoby interakcie, napríklad sa opýtať na úvod zopár otázok, ktorými zistíš spolu s moderátorom, koľko ľudí je zadaných, koľko z nich je single alebo koľko vo vzťahu. Nemusíte sa báť aj použiť vtipnú otázku, ako napr.: “Kto z vás sem prišiel na to, aby si našiel partnera?”

Moderátor to môže urobiť zdvíhaním rúk alebo použitím webovej aplikácie (napr. Slido), kde sa jednoducho a rýchlo opýtate otázky na uvoľnenie atmosféry, nastavenie očakávaní a celkovo zistíte názor ľudí, pre ktorých diskusiu organizujete. 

Nezabudni pridať na konci alebo počas diskusie dostatočný priestor na otázky od publika a jasne to komunikuj moderátorovi. Keďže viesť panelovú diskusiu si žiada jeho úplnú pozornosť, môže sa stať, že bude pre neho sledovanie otázok z publika príliš náročné. V takom prípade môžeš využiť ďalšiu osobu na monitorovanie otázok a sledovanie reakcií v publiku. 

6. Buď pripravený/á prizvať do diskusie Pána Boha

Príprava je naozaj základným stavebným prvkom dobrej diskusie. A keď do toho prizveš aj Pána Boha, verím, že môže diskusia priniesť veľa skvelých rozhovorov a pozorovaní pre publikum. Modli sa za správne otázky, hĺbku odpovedí, za konkrétnych hostí, ktorých ti Pán Boh dáva na srdce. Pán Boh už nie raz zakročil a cez takúto diskusiu boli otvorené také hlboké témy skrze rozhovor a príbeh, ktoré by si len tak nedokázal vytiahnuť z človeka bez vedenia Duchom Svätým. 

Panelová diskusia tak, ako čokoľvek, čo robíš, vie byť super, keď máš ty sám dobré nastavenie. Svojím záujmom vieš strhnúť aj svoj tím a rovnako aj moderátora a hostí v diskusii. Nezabudni, že Biblia je plná príbehov ľudí, ktorí nasledovali Pána Boha a popri tom žili život.

Takisto sa vieme pozastaviť a naučiť počas panelovej diskusie niečo jeden od druhého. Každý z nás má nejaký príbeh, ktorý môže inšpirovať niekoho ďalšieho. Tak veľa šťastia pri prípravách a daj nám vedieť, ako sa ti darilo!