Hlavná téma: Zachránení pre vzťah

Biblický text: Exodus 

Úvod k téme

Pamätáte si, čo to vlastne Boh zasľúbil Abrahámovi, keď s ním uzatváral tú jednostrannú zmluvu?

Boh Abrahámovi zasľúbil rodinu, ktorá bude jeho ľudom, a krajinu, ktorá bude ich miestom na zemi. Takisto im zasľúbil, že skrze túto rodinu príde požehnanie pre celý svet. V týchto sľuboch sa skrýval prísľub napraviť to, čo sa pokazilo prvým hriechom a následným trestom. Boh si vybral človeka a národ – v tomto národe bude napravený vzťah Boh – človek (Boh bude ich Bohom a oni budú jeho ľudom), rozhodol sa spraviť z nich národ/rodinu – napraví vzťah medzi človekom a človekom (brat brata už nebude nenávidieť, ale budú jednotní) a napokon napraví vzťah medzi človekom a stvorením tým, že im dá ich vlastnú krajinu, ktorá im bude patriť a o ktorú sa budú starať.

Štúdium textu

Úvod k textu: Poskočili sme v histórii o niekoľko generácií Abrahámovych potomkov ďalej a nachádzame ich v egyptskom zajatí. Predstavte si, že vôbec netušíte, ako sa tento príbeh bude vyvíjať. Ako to na začiatku Exodu vyzerá s Božími zasľúbeniami, ktoré dal Abrahámovi? 

Spoločne čítajte text: Exodus

Otázky a diskusia

Exodus 6:1 – 8 

 • Čo sa v tomto texte dozvedáme o Bohu a o tom, čo sa chystá urobiť?
 • Prečo chce Boh Izraelitov zachrániť?
 • Čo im tu zasľubuje?
 • Čo to znamená mať s Bohom vzťah podľa tohto textu?

Boh tu hovorí, že chce, aby ho ľudia poznali a aby ho poznali podľa mena, ktorým sa im predstavil v 3:13 – 15. Prečítajme si to spolu.

Exodus 3:13 – 15

 • Čo to vlastne znamená, že Bože meno je “Som, ktorý som”?

Exodus je mini verzia celého príbehu spasenia a teda sú všetky veci, ktoré sa v tejto knihe o Božej záchrane dozvedáme, veľmi dôležité.

Poďme sa teda pozrieť na to, čo Boh hovorí o tom, prečo chce Izraelitov zachrániť. Povedzte každému človeku v skupinke, aby si našiel jeden z týchto veršov – 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13, 10:3.

 • Čo nám toto opakovanie hovorí o tom, aký zámer má Boh s Izraelitmi?

V príbehu sa o nejaký čas posunieme, Izraeliti už nie sú otroci a Boh sa s nimi chce osobne stretnúť. Poďme si o tom prečítať. 

Exodus 19

 • Aký by to bol podľa vás pocit byť v tejto chvíli jedným z Izraelitov?
 • Aký máte pocit z toho, že takýto Boh chce mať vzťah s nedokonalými ľuďmi?

A ešte sa pozrieme na úplný záver celého tohto dramatického príbehu. 

Exodus 40:33 38

 • Kam sme sa počas všetkých udalostí Exodu posunuli v rámci plnenia sľubu, ktorý Boh dal Abrahámovi?

Záver a aplikácia

 1. Čo sme sa z knihy Exodus naučili o tom, prečo Boh zachraňuje ľudí z otroctva?
 2. Čo to znamená pre teba osobne? 
 3. Chcel by si v niečom zmeniť spôsob, akým rozmýšľaš o svojom spasení?

Zhrnutie

V dnešnom texte sme sledovali dramatickú záchranu izraelského národa z otroctva. Boh im ukazuje, že na to, aby mohli byť splnené jeho sľuby Abrahámovi, musí najskôr prísť záchrana. A táto záchrana je Z niečoho – z otroctva a záchrana PRE niečo – pre vzťah s Bohom. Toto je pravdou aj o našej osobnej záchrane, o našom spasení – Boh nás zachraňuje, aby sme viac nepatrili tomuto svetu, ale aby sme patrili jemu. Tak napráva ten hlavný vzťah, ktorý sa prvým hriechom pokazil – vzťah medzi nami a Ním. Všetko ostatné môže byť napravené až potom, keď začneme žiť pod Božou vládou – presne tak, ako to bolo pôvodne naplánované. No rovnako ako Izraeliti na púšti, ani my ešte nie sme v cieli našej cesty do zasľúbenej zeme. Čakáme na naplnenie všetkých Božích zasľúbení.