Hlavná téma: Vzťah vyžaduje zmenené srdce

Biblický text: 1. Kráľov 11 – 12: 2. Kráľov 24 – 25 a Ezechiel 10   

Úvod k textu

Kráľ Šalamún prevyšoval bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. Celý svet navštevoval Šalamúna, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca.

 1. kniha Kráľov 10:23 – 24

 • Akého kráľa izraelský ľud potrebuje?

Boží ľud potrebuje kráľa, ktorý má múdrosť a zbožnosť v tom ako viesť svoj ľud v poslušnosti a podriadenosti Bohu. Boží kráľ musí mať Boha ako svojho kráľa – jeho vzťah s Bohom musí byť na správnom mieste, aby v tom mohol viesť Boží ľud a aby aj ostatné vzťahy – medzi ľuďmi a medzi ľuďmi a stvorením mohli byť v poriadku. 

Minule sme videli, že Boh Dávidovi zasľúbil potomka, ktorý bude takýmto kráľom a vyzeralo to, že Šalamún je na najlepšej ceste byť naplnením toho zasľúbenia. No dnes zistíme, že potrebujeme ešte lepšieho kráľa, akým bol Šalamún.

Spoločne čítajte text: 1. kniha kráľov 11:1 – 13, 31 – 36,43, 12:1 – 15

Otázky a diskusia

1. kniha kráľov 11:1 – 13, 31 – 36,43, 12:1 – 15

 • Čo sa deje v týchto kapitolách?
 • Aké to má následky? Aké to má následky v kontexte Božích sľubov Izraelu?
 • Čo nám autor tejto knihy chcel ukázať tým, že tieto kapitoly nasledujú hneď po tom, ako nám 10 kapitol opisoval, aké úžasné bolo Šalamúnovo kráľovstvo na svojom vrchole?

1. kniha Kráľov a 2. kniha Kráľov sú v skutočnosti jedna kniha a ak máte chuť si prečítať veľa príbehov o hrozných kráľoch, môžete si ju niekedy prečítať. V 2. knihe Kráľov 17 Asýrska ríša premohla 10 izraelských kmeňov a odvliekla ich do vyhnanstva, zostal už len Júdov kmeň a Jeruzalem. Prečítajme si úplný koniec príbehu.

2. kniha kráľov 24:10 – 13, 25:1 – 7, 13 – 15, Ezechiel 10:4,18 – 19a, 22b

 • Čo sa v týchto textoch deje? Prečo je to také tragické?
 • Prečo sa autor 1. a 2. knihy kráľov špeciálne venuje zničeniu chrámu? Ako nám k pochopeniu toho, čo sa deje pomáha text z Ezechiela?

Záver a aplikácia

 1. Čo sme sa počas histórie Izraela (od Exodu po exil) dozvedeli o tom, čo všetko je potrebné na to, aby Boh mohol napraviť všetko, čo sa pokazilo pri páde?
 2. Ako ďaleko sa Boh vo svojom pláne od potopy posunul? (pád – prvý súd, potopa – druhý súd, exil – tretí súd)
 3. Čo je tá najhlavnejšia vec, ktorú treba napraviť?

Je to koniec príbehu? Prečítajte si Ezechiel 11:13 a 2. kniha Kráľov 25:27 – 30.

 1. Vzhľadom na Božie zasľúbenia, čo nám autor 1. a 2. kniha kráľov chce povedať tým, že svoj príbeh končí týmito veršami?
 2. Čo sme sa z dnešných textov naučili o ľuďoch?
 3. Čo sme sa naučili o Bohu a o záchrane, ktorú potrebujeme?

Zhrnutie

Dnešný rýchloexkurz históriou izraelského národa nám ukázal, aké krátke bolo najlepšie obdobie v histórii – obdobie, kedy Boh prebýval vo svojom chráme uprostred svojho ľudu v ich zasľúbenej krajine s kráľom, ktorý bol Bohu poslušný.

Všetko toto bolo Izraelitom vzaté kvôli Šalamúnovmu rebelujúcemu srdcu, ktoré mali aj ďalší králi po ňom a vlastne aj celý izraelský národ. Okrem toho, že izraelský národ bol odvlečený zo svojej zeme (vrátili sa tam, kde boli v Exode), to najhoršie, čo sa stalo, bolo, že Boží príbytok bol zničený a Boží duch z neho odišiel – všetky tri vzťahy sú opäť narušené. 

Z ľudskej strany sme už vyskúšali všetko, čo sa dalo – ani projekt ľudského kráľa nepomohol – kráľ je len človek a ako každý iný, má problém zo svojím hriešnym srdcom – úplne rovnako ako Adam a Eva na začiatku.

No Boh so svojím ľudom neskončil – zasľúbil kráľa z Dávidovho rodu a v poslednom verši knihy Kráľov vidíme, že Dávidov rod vyhubený nebol. Ľudský kráľ nám nepomôže, no Boh zasľúbil niekoho lepšieho – niekoho, kto vyrieši problém s ľudským srdcom.

Fotografia: Giulia Bertelli/Unsplash