Kým sa prehupneme do predvianočného, adventného obdobia, máme tu ešte skvelú príležitosť na to, aby sme v období okolo Vďakyvzdania viedli aj našich mládežníkov či ľudí v skupinkách a tímoch hlbšie k postoju vďaky a úžasu nad Božou dobrotou k nám. V článku nájdeš zopár nápadov, ktoré si môžeš rôzne upraviť a využiť ich pri tejto príležitosti na mládeži či skupinke.

Téma vzdávania vďaky

Prečo ďakovať?
 • Lebo je Vďakyvzdanie! Aj keď historický dôvod amerického sviatku Vďakyvzdania je väčšine z nás zrejme dosť vzdialený, využiť tento kultúrny kontext a rozhojňovať v našom živote vďačnosť nie je vôbec zlé. 
 • Biblia nás k vďake celkom často vyzýva a to je už dosť dobrý dôvod. Pozri napr. Ž 50:14,23; Ž 92:2; Ž 28:7; Ž 107:1; Ž 136; Ž 111; Ž 116:17; Ž 136; Kol 4:2; 2Kor 9:10 – 11; … . V tomto bode môžeš využiť aj biblickú aktivitku* (viď nižšie)
 • Ak by sme chceli ešte trochu vnútornešej motivácie, v 1. liste Tesalonickým 5 Pavol hovorí o skorom príchode Pána Ježiša a dáva veriacim praktické tipy, ako byť na ten deň pripravení. Jedným z jeho odporúčaní je aj ​​”Za všetko ďakujte (lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.)” Budovaním postoja vďaky (okrem iného) sme teda lepšie pripravení na druhý príchod Pána Ježiša. Stojíme pevnejšie uprostred všetkých ďalších okolností, ktoré sa náš pohľad snažia odtrhnúť od Božej dobroty voči nám.

Ako budovať postoj vďačnosti?

Vedieť nájsť nejaké dôvody na vďaku a mať v živote postoj vďačnosti je rozdiel. Avšak, keď si všímame dôvody na vďaku vo svojom živote a ďakujeme, postoj vďačnosti postupne budujeme.

*Aktivitka s Bibliou:

Nájsť (v skupinkách/dvojiciach) čo najviac biblických odkazov, ktoré hovoria o vďake, ďakovaní, vzdávaní vďaky. Vopred oznám čas, 7 minút, a to, že každý verš so slovným základom súvisiacim s vďakou sa ráta. Pre víťazov môžeš pripraviť nejaké tematické odmeny 🙂

Sety otázok na diskusiu/zamyslenie

 1. Čo je zvyčajne pre ľudí prekážkou v ďakovaní? 
 2. Čo z toho platí pre teba? 
 3. Kedy je ti ťažko “vo všetkom ďakovať”?
 4. Ako by sa tvoj život zmenil, keby si viac ďakoval?
 5. Čo s tým v nasledujúcom týždni spravíš?
 6. Začni už teraz a skús si spísať čo najviac vecí, za ktoré si za posledný rok vďačný.
 1. Rozmýšľaj  nad rôznymi oblasťami svojho života – osobnou, v rodine, v službe, v práci, škole, v spoločenstve, vo vzťahu s Bohom,… 
 2. Ktorá z nich je momentálne pre teba najväčšou radosťou?
 3. Ktorá z oblastí je momentálne výzvou?
 4. Spíš si dôvody na vďaku v oboch z týchto oblastí.
 1. Za čo vo svojom živote môžeš byť dnes vďačný?
 2. Za čo vo svojom spoločenstve môžeš byť dnes vďačný?
Keď rozmýšľaš nad dôvodmi na vďaku, čo to spôsobuje v tvojom srdci?

Túto diskusiu/zamyslenie môžete ukončiť spoločnými modlitbami.

Pre ďalšiu inšpiráciu k super praktickým nápadom na vďakyvzdanie na mládeži/skupinke pozri staršie príspevky od Marušky a Wendi.

Výzva na koniec 

Zapisuj si celý týždeň na konci dňa, za čo si v ten deň vďačný. Po týždni sa k tejto výzve vráť a zdieľajte pozorovania o svojom postoji vďačnosti počas tohto týždňa. Povzbuď prítomných, aby v tom pokračovali aj naďalej, ak aj nie každý deň, aspoň raz za týždeň/mesiac.

Fotografia: Kit Ishimatsu/Unsplash