„Ži si svoju pravdu“ je výrok, ktorý v dnešných časoch počujeme často. Ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu, každý musíme žiť to, čo sa nám javí ako pravdivé a svoje pravdy si navzájom nevnucovať. Tomuto sa niekedy hovorí univerzalizmus – je to prastarý svetonázor, ktorý v dnešnej generácii zažíva návrat.

Je ťažké vysvetliť svoj pohľad na vec niekomu, kto neustále opakuje: „Máš pravdu! Akurát to nie je pravda pre mňa.“ Tu je niekoľko často opakujúcich sa argumentov a možností, ako na ne reagovať.

Slon

Jednou z ilustrácií sú slepí muži a slon. Jeden z mužov, ktorý skúma slona, hovorí: “Toto je strom s hrubou kožovitou kôrou.” Iný nahmatá chvost a povie: “Toto je zrejme lano.” Ďalší nahmatá bok a tvrdí, že je to stena, iný chobot a povie, že je to zrolovaný uterák. Hoci títo muži zúrivo bojujú o svoje vysvetlenia, v skutočnosti všetci skúmajú to isté: slona. „Tak je to so všetkými svetovými náboženstvami,“ povie tvoj priateľ z New Age. Všetky pozerajú na to isté.

Problém s touto ilustráciou je nasledovný: Kto vidí celého slona? Iba rozprávač. Ako to, že rozprávač neblúdi so všetkými slepcami? Čo mu dáva nadhľad, aby nielen videl to, že existuje slon, ale aj mužom vysvetlil každú jeho časť?

Tvoj priateľ si myslí, že obsiahne všetkých, keď povie: “Každý má svoju vlastnú pravdu a jediná pravda neexistuje,” ale v skutočnosti hovorí: “JE jediná pravda, a to, že neexistuje žiadna pravda, a ja som jediný z vás, ktorý to vidí.” V lepšom prípade je to nezmysel, v horšom egoistická pýcha.[1]

Jediná cesta?

Ďalšia vec, ktorú môžeš počuť, je, že „Na svete existujú miliardy ľudí, ktorí nie sú kresťanmi. Ako len môžeš povedať, že ty máš pravdu a oni sa všetci mýlia?

Rada by som vám povedala príbeh: Kopernik stál pred vládnucimi autoritami vtedajšej cirkvi a predstavil im myšlienku, že Slnko je stredobodom vesmíru. „Nezmysel!“ volali autority. „To je neslýchané! Každý predsa vie, že stredobodom vesmíru je Zem! Ktože si ty, jeden človek, aby si tvrdil, že sa všetci mýlime?“

Kopernik mal, samozrejme, pravdu. Nezáležalo na tom, či mu všetci verili, alebo mu neveril nik. O pravde sa nerozhoduje demokratickým hlasovaním. [2] Či už ide o rozloženie slnečnej sústavy, alebo o vtelenie Krista, pravda je pravdou bez ohľadu na to, koľko ľudí jej verí.

Záležitosť srdca

Na tieto logické chyby je dobré poukázať, ale ak by nás samotná logika dokázala priviesť k Bohu, všetci inteligentní ľudia by boli kresťanmi. Jadro problému ale leží v srdci, aj keď múdre argumenty dokážu pomôcť odstrániť prekážky. Keď ľuďom pomôžeme uvidieť, že ich svetonázor nedáva zmysel, môžeme ich tým rozhodiť. Avšak zásah logického argumentu ich môže vykoľajiť z ich pohodlnej pozície a priviesť do Otcovej milujúcej náruče.

Akékoľvek použitie myšlienok z tohto textu musí byť v duchu lásky, trpezlivosti, láskavosti a rešpektu.


[1] William Edgar poskytol vysvetlenie omylu v ilustrácii slona vo svojej prednáške Apologetika101 na Westminster Theological Seminary.

[2] Tento výrok mám z rovnakej prednášky Williama Edgara.

Fotografia: Pixabay