To, ako hľadať nového vedúceho chvál, je veľmi individuálne a neexistuje na to presný návod. Existujú však dva scenáre, ako môžeme potenciálnych vedúcich chvál nájsť. Tým prvým je, keď už sú ľudia zapojení v službe chvál. Druhým scenárom je, keď v niekom, kto zatiaľ neslúži, vidíme potenciál pre túto službu či už v oblasti vedenia alebo hudobného nadania. V ideálnom prípade sa tieto dve oblasti pretnú a nájdeme človeka, ktorý aj sám iniciuje a vyhľadáva príležitosť rásť a učiť sa o vedení chvál.

Samozrejme, nikdy by to nemalo byť len o našom ľudskom úsudku. V Biblii mnohokrát vidíme príklad toho, že Pán Boh si používa slabého a obyčajného človeka, aby skrze neho dokázal svoju moc. Napríklad Hospodin poslal Samuela, aby pomazal nového kráľa. On stretol niekoľkých mužov, o ktorých si myslel, že si ich istotne Hospodin vyvolil a to len na základe ich zovňajška. Hospodin mu na to ale povedal: „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce” (1. kniha Samuelova 16:7).

Takisto to platí aj pre nás. Nie každého, kto sa nám zdá vhodný pre vedenie chvál, si chce aj Pán Boh pre túto službu použiť. Musíme byť preto citliví na vedenie Ducha Svätého, očakávať na modlitbách a prosiť o otvorené oči, aby sme videli potenciál, ktorý v ľuďoch vidí Boh.

Vedieť, kam ľudí vedieš

Spôsobov, ako to podávať ďalej, je niekoľko a môže to mať niekoľko úrovní. Je tiež rozdiel v tom, či budeme viesť jednotlivca alebo celú kapelu resp. chválospevový tím. Dôležitou vecou pri otázke ako to podávať ďalej je skutočnosť, že nie je možné viesť niekoho niekam, kde sami nie sme a to platí ako pre hudobnú stránku vedenia, tak aj pre tú duchovnú. Je veľmi dôležité mať predstavu, kam chceme ľudí viesť a kde konkrétne ich v službe vidíme.

Výborným nástrojom práve na budovanie vedúcich chvál je pozývať ich do môjho života, nech vidia „svet”, v ktorom žijem. Keď bude môj život ukazovať na Krista, spôsobí to väčší progres ako hodiny vyučovania teórie o chválach.

Ďalšou dôležitou vecou je aktívne pracovať na ich posune dopredu. Vhodným nástrojom sú pravidelné stretnutia, napríklad jedenkrát týždenne, kde môžeme pracovať na technike hry na hudobný nástroj, no istý čas môžeme venovať aj zdieľaniu a rozprávaniu sa.

Nech sme pripravení ich zapojiť, napríklad: keď viem, že mám na zodpovednosti v sobotu čas chvál na mládeži, premýšľam, ako by som mohol človeka, ktorého vediem, zapojiť. Keď bude vidieť, ako sa ja pripravujem na chvály a čo všetko vedenie chvál obnáša, môže získať správne návyky, ale aj správne porozumenie toho, čo znamená chvály viesť a nielen hrať piesne.

Čo ak ma nemá kto viesť?

Čo však v prípade, keď mladý vedúci chvál nemá v zbore nikoho, kto by ho mohol o vedení chvál vyučovať a posúvať dopredu? Existujú rôzne semináre a školy, ktoré by v takýchto prípadoch mohli byť správnym riešením. Napríklad na Slovensku je to TWC School (Timothy Worship Center). Je to škola, ktorej víziou je „spoznávať, čo Boh hovorí o chvále a uctievaní”.

TWC School je dvojročná škola o chválach a službe. V každom ročníku je 8 víkendoviek (pre jednotlivcov, ale aj celé tímy) zameraných na vyučovanie o chvále ako životnom štýle a uctievaní. Cieľom je rásť v teoretickom, praktickom, modlitebnom a umeleckom aspekte chvál. Práve takáto škola môže byť pomocou, ak niekto túži rásť vo vedení chvál, ale nemá vo svojom okolí nikoho, kto by sa o neho staral.

Na budúci týždeň sa v poslednej časti tejto série spoločne pozrieme na to, čo konkrétne môžeme podať ďalej.