“Podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať.”

Jn 13:35

Ak by som mala niečo odovzdať z mnohoročných skúseností v službe a vedenia tímu, tak toto je presne to. Nič viac a nič menej.

Čo tým myslím?

Tvoja mládež alebo dorast môžu byť premakané (verím, že aj sú), ale ku koncu dňa, na čo si pamätajú mládežníci? Nie sú to témy alebo zábavné icebreakery, ale spomenú si na to, ako a či im tam bolo dobre. Aké tam boli vzťahy. Ako sa mali ľudia radi medzi sebou navzájom.

A preto, ako buduješ službu, pamätaj na to, že ty a tvoj tím v tomto zohrávajú veľkú úlohu. Nemôžete zobrať ľudí ďalej ako ste vy. Nepripravujte len program, majte sa radi!

Aby sme sa milovali, potrebujeme sa poznať.
Aby sme sa poznali, potrebujeme spolu tráviť čas.
Preto teambuilding.

Teambuilding má mnoho podôb. Zväčša to berieme ako extra víkend, ideme sa vzdelávať spoločne na konferenciu (napríklad KPM 🙂), počas ktorej zájdeme na spoločnú večeru, zahráme si bowling. Skvelé! Pamätaj však, že samotné akcie či aktivity nezaručia, že sa to stane. Že vytvoríte ešte silnejší tím.

Poďme to zhrnúť do niekoľkých bodov

1. Najdôležitejšie je, že s teambuildingom rátaš v ročnom harmonograme ty a aj tvoj tím. 

(Nie, pravidelné stretnutia tímu mládeže nie sú samo o sebe teambulidingom, hoci môžeš mať jeho prvky obsiahnuté v rámci stretnutia.)

2. Je to tvoj/váš tím, a tak si to ušite na mieru.

  • Kedy je nám najlepšie zaradiť takúto akciu počas roka? Medzi semestrami? Raz alebo dvakrát ročne? Bude to cez víkend?
  • A čo tak si dať pravidelné poldenné stretnutia spojedné s dobrým jedlom?
  • Aké aktivity ľudia v mojom tíme ocenia, keď budeme robiť? (Nehádaj, spýtaj sa ich.)
  • Chceme/potrebujeme sa spolu vzdelávať v nejakej konkrétnej téme?

3. Byť vedúci tímu neznamená, že musíš všetko zorganizovať sám. Zapoj ich!

4. Nezabudnite sa spolu hrať. Mám na mysli hru, ktorá zapojí všetkých, kde sa dobre zasmejete, a ako to pri hre býva, vždy sa prejaví temperament človeka. Na tom sa dá dobre stavať – skúste napríklad diskusiu po hre/aktivite!

Tip: moja najnenáročnejšia a pritom najobľúbenejšia hra sú šarády. Každý na 5 – 8 papierikov napíše veci, mená, udalosti spájajúce sa s vašou mládežou. Hodíte všetko do misky, rozdelíte sa na 2 tímy (ale nie je to potrebné) a klasicky nasledujú 3 kolá. Prvé kolo – vyťahuješ lístoček, a popíšeš, čo na ňom je. Každý hráč má 30 sekúnd. Po uplynutom čase nasleduje človek z druhého tímu, a tak sa striedate, až kým sa neminú papieriky. Po skončení prvého kola si zrátate body (1 papierik = 1 bod) a dáte opäť všetky lístočky do misky. Začína kolo druhé, kde sa deje to isté, ale môžeš použiť už len jedno slovo na opis lístočka. Tretie kolo je pantomimické, zahráš to, čo nájdeš na papieriku. Ak sa vám chce pokračovať, odporúčam bonusové, štvrté kolo. Zahráš to, čo vidíš na papieriku, ale iba ako socha. (Máš čas sa pripraviť do pozície, kým ostatní majú zavreté oči, a potom ich vyzveš nech sa pozrú a hádajú). Šarády – aktivity – party alias hrávame bežne, ale to, že si udáme tému týkajúcu sa našej služby, robí túto hru ešte výnimočnejšou.

5. Používaj veľa zámeno MY. “Sme super tím.”, “Posúvame túto službu spoločne.”, “Pán Boh si nás používa.”
6. Modlite sa spolu – za službu, za mládežníkov, ale aj za seba navzájom. Ty ako vedúci si vybuduj zvyk modliť sa za svoj tím, menovite za každého človeka v ňom.

7. Nezabudnite sa oceňovať•, ďakovať si a spoločne oslavovať. (A keď je čas, plakať, tak aj plačte.) 

• Pod oceňovaním myslím vyzdvihovanie Boha v činoch človeka. Nebudujeme iba svoje meno, ale rozoznávame Božie dielo v tom, čo a ako robíme.

Spoločne strávený čas (so zámerom)  buduje medzi vami dôveru a priateľstvo, ktoré bude presakovať do celej vašej služby. A to sa potom odrazí v ovocí, ktoré zostáva!