Kamaráti, dnes máme pre vás pripravenú poslednú časť série Superhrdinovia Biblie. Sú pred nami poslední traja muži: Gideon, Samson a Dávid. Veríme, že aj tento materiál bol pre vás inšpiráciou a pomocou. Chceme tiež poďakovať Zuzke, ktorá tento materiál pripravila ako svoju záverečnú prácu v Škole pre pracovníkov s mládežou ešte v roku 2017.

Najväčšia vďaka patrí Bohu. On je tým najväčším superhrdinom všetkých čias. Bol, je a aj bude. Je tiež darcom všetkého dobrého. Tešme sa z každého dorastenca, ktorý príde, či už je stály alebo iba príležitostný zvedavec. Pán Boh koná svoje dielo, a tak má každé jedno stretnutie zmysel. Modlime sa za mladých, ktorým slúžime, ale tiež za seba navzájom, ako vedúci, ako tímy.

Správne porozumenie našej službe je základ, bez ktorého sa nemôžeme pohnúť. Potrebujeme rozumieť, čo chceme robiť a prečo. Najlepšie sa môžeme učiť od samotného Majstra, ktorý chodil po zemi rovnako ako my. Ľudí volal priamo k sebe domov, dával im jasné výzvy a posúval ich vzťah s Otcom na úplne nové úrovne. Viac ako kázanie používajme na evanjelizáciu naše životy. Robme dorasty miestami, kde mladí môžu vidieť živú vieru, vyvracajme mýty o mŕtvom náboženstve, búrajme mylné predstavy o despotickom Bohu a oživujme príbehy, aby si dorastenci sami povedali „založené na skutočných udalostiach“.

Klasické stretnutia môžeme obohacovať o špeciálne dorasty. Je tu nespočetne veľa možností, stačí ich len objaviť. Môžeme sa stretnúť v parku, kde si každý prinesie deku a košíček plný dobrôt, ktoré spoločne vyjedáme pri krátkom zamyslení a skvelých rozhovoroch. Môžeme si pripraviť diskusné stretnutie s produktívnymi otázkami, ktoré roznietia dobrú debatu. Ak nám to priestory dovoľujú, urobme si večerné kino vonku, pokojne aj stanujme na dvore zborového domu, či kostola.

Hoci dorasty často vyzerajú ako skupinky, nemusí to byť pravidlom. Stačí zapálené srdce, odhodlanie a pár šikovných ľudí. Samozrejme, nesmieme odtiaľ vytlačiť Ježiša. Bez Neho sa ďaleko nedostaneme. Na záver vás chcem povzbudiť slovami: „V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať.“ (Gal 6,9)