Hoci individualistická viera je čoraz populárnejšia, Biblia o tomto koncepte nič nehovorí. Pán Boh sám o sebe je spoločenstvo (Otec, Syn a Duch Svätý), a verím, že aj preto vytvoril Cirkev.

Samozrejme, je dôležité byť sám s Bohom, ale kresťanský život nie je tzv. one man show. Na to, aby sme v našom kresťanskom živote i službe mali úspech, potrebujeme druhých. Naším cieľom nie je sebazdokonaľovanie a snaha stať sa akýmsi nadčlovekom, ale čoraz viac sa podobať na Krista a spoločne dospieť k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho (List Efezským 4:13 – 15).

Sme povolaní byť učeníkmi, a taktiež činiť učeníkov.

Sme povolaní byť vo vzťahoch a budovať ich.

Tri kategórie vzťahov

Mne osobne veľmi pomohol príklad 3 mien z Biblie (Pavol, Barnabáš, Timotej), ktoré reprezentujú kategórie vzťahov, ktoré potrebujem vo svojom živote mať. Zjednodušene vysvetlené:

Pavol je niekto, ku komu vzhliadam, je pre mňa akousi duchovnou autoritou. Môže, ale aj nemusí to byť automaticky niekto fyzicky starší. Dôležitá je duchovná zrelosť. Je to niekto, kto mi “naloží”, keď treba, lebo mu ide o pravdu a čistotu evanjelia. Hľadám u neho radu (List Galatským 2:11 – 14; List Kolosenským 1:24 – 25).

Barnabáš je kamoš (tzv. buddy). Je to niekto, u koho sa môžem zvaliť na gauč, kto ma vypočuje, povzbudí a kráča spolu so mnou po ceste. Hľadám u neho potešenie a posilu (Skutky apoštolov 4:36; 9:26 – 27; 11:23 – 24).

Timotej je niekto mladší, kto mi pomáha vidieť a rozumieť svetu, ktorý sa tak rýchlo mení. Udržiava ma to (nielen) kultúrne relevantnou. Cieľom nie je byť cool, ale aby som vedela lepšie pochopiť, čím žije mladšia generácia, a tak jej vedela lepšie slúžiť. Pretože Biblia je v tomto jasná: starší vo viere sa máme ujímať mladších, vyučovať ich, odovzdávať im skúsenosti z nášho života a chodenia s Bohom (1. list Timoteovi 4:11 – 16; 2. list Timoteovi 1:1 – 8).

Pravdepodobne máš vo svojom živote viacerých Barnabášov, a aj ty si pre niekoho takým Barnabášom. Ak vedieš mládež či skupinku, tak potom máš aj svojich Timotejov. Najčastejšie býva problém s Pavlami. Chcem ťa však povzbudiť, aby si hľadal, modlil sa mal aspoň jedného človeka v každej z kategórií. Vzťahy sú totiž tou najlepšou investíciou, ktorá siaha až do večnosti.

Aplikácia

  • Ku každej kategórii si vypíš 1 alebo viac mien. S vysokou pravdepodobnosťou tvojmu Timotejovi budeš jeho Pavlom, a naopak, Barnabášovi Barnabášom, ale nemusí to tak byť. Aj ich mená si zapíš.
  • Modli sa za nich, napíš im správu, list alebo im zavolaj a povedz, prečo si za nich Bohu vďačný.
  • V prípade, že nevieš niekde dosadiť meno, pros Pána Boha a premýšľaj, kto by to mohol byť (kedy a ako ho osloviť, ako začať budovať priateľstvo). Prípadne, volá ťa Pán Boh do nejakého ďalšieho učeníckeho vzťahu?

Fotografia: Dávid Mathé