Možno to poznáš. “Ešte toto som mal povedať”, alebo, “Mohla som použiť radšej tieto slová”. Tieto a tomu podobné myšlienky vírili aj mojou hlavou po tom, ako sme s Maruškou donahrávali podcast o stave slobodnom.

Ale ako nad tým premýšľam, nie je až tak dôležité, čo a koľko som (ne)povedala, ako to, čo s tým ďalej urobíš ty. Či si podcast počul/a alebo nie, chcem ťa vyzvať, aby si si oddelil/a čas na reflexiu. Daj priestor úprimnosti, otázkam, pochybnostiam, sebe, Bohu.

Ak si už v stave manželskom, pokojne pokračuj v čítaní. Niektoré úlohy si možno budeš musieť prispôsobiť, ale viac menej sa týkajú nás ako ľudí, ako Božích detí, v akomkoľvek statuse sa nachádzame.

Tieto isté body nájdeš aj ako samostatný stiahnuteľný pdf súbor. 

Na konci článku ešte uvádzam zopár zdrojov, ktoré stoja za prečítanie.

Začíname:

Povolaní byť s Ním a pre Neho

Sme zachránení, aby sme boli poslaní (Matúš 28:18 – 20, veľké poverenie). Ale ako žiť Boží zámer denne v našom individuálnom kontexte? Vo všeobecnosti môžeme povedať, že odpoveďou je prinášať slávu Bohu kdekoľvek sme a čokoľvek robíme. Ale, my vlastne nevieme urobiť Boha viac slávnym alebo pridať na Jeho sláve! Tak čo teda? Ako robiť reklamu Bohu?

Jednoducho stačí, keď zameriame pozornosť na Neho a Jeho slávu. John Piper hovorí: “Boh je v nás najviac oslávený, keď sme v Ňom najviac spokojní.” 

“Boh bude vyzerať presne taký, aký naozaj je, aj skrze môj život – jeho dokonalá svätosť, bezchybná spravodlivosť, nezastaviteľná láska – keď Jeho láska začne byť pre mňa všetkým! Boží plán bol a je, aby sme odrážali Jeho slávu, a tým, že nám ukáže viac zo seba, robí z nás najšťastnejších ľudí na zemi. Naučil som sa, že čím väčší a majestátnejší je Boh v mojom srdci, tým väčší a majestátnejší bude aj skrze môj život a ja sa stávam tým, akým On zamýšľal, aby som bol.”

Marshal Segal
 1. Prečítaj a medituj nad pasážami (Filipským 4:11 – 13, Ev. Jána 15:1 – 5) a odpovedz na nasledujúce otázky:
 • Som spokojný v Bohu? Ako to vyzerá?
 • Je niečo (nejaká lož, modla), ktorá mi bráni, aby som bol spokojný v Ňom a prinášal ovocie? 
 1. Etapa “singleness” má potenciál byť výnimočným obdobím sústredenej oddanosti Kristovi a služby druhým. Nesie v sebe veľa výhod, ale aj obetí a niekedy aj bolesť. 
 • Vymenuj plusy a mínusy stavu slobodného/služby v stave slobodnom.
 • Z vymenovaných “plusov” napíš modlitbu vďačnosti.
 • Pozri sa na mínusy, ktoré si napísal/a. Skús ich vnímať ako príležitosť pre ešte intenzívnejšie hľadanie Boha. Ako? Kde môžeš vidieť v tých “mínusoch” dôkaz toho, že Boh ti je (chce byť) blízko a ukazuje, že On sa (po)stará?

Povolaní mať komplikovaný život  

 1. Peter Drucker povedal: „Často učíme lídrov čo robiť a nestrávime dostatok času vyučovaním, čo by mali prestať robiť. Polovica lídrov, ktorých som stretol, sa nepotrebuje učiť, čo robiť. Musia sa naučiť, čo prestať robiť.”
 • Čo je tá jedna vec, ktorá by spôsobila zásadnú zmenu v mojom osobnom/profesnom živote, keby som ju začal robiť verne a pravidelne?
 • Čo je tá jedna vec, ktorá by spôsobila zásadnú zmenu v mojom osobnom/profesnom živote, keby som ju pomocou vedomej a dôslednej snahy prestal robiť?
 1. Realita stavu slobodného = ponúka flexibilitu na robenie rôznych druhov vecí

Jeden z tvojich najväčších duchovných darov ako “single” osoby je tvoje ÁNO. Áno neplánovaným telefónnym rozhovorom. Áno pomôcť niekomu sa presťahovať. Áno vstúpiť do situácie, keď je niekto chorý. Máš neuveriteľnú slobodu povedať áno tam, kde si ženatí/vydatí ľudia ani nemôžu položiť otázku. Buď ochotný povedať áno a buď požehnaním pre druhých, i vtedy, keď sa na to necítiš. 

 • Buď ochotný položiť Bohu otázku: Ako chceš skomplikovať môj život dnes, počas týchto 3 – 6 mesiacov, atď.? O koho by som sa mal starať? Do čoho/koho by som mal investovať peniaze?… 

Povolaní byť vo vzťahoch a budovať ich

Sme povolaní byť učeníkmi, a taktiež činiť učeníkov. Sme povolaní byť vo vzťahoch a budovať ich. Na to, aby sme v našom kresťanskom živote i službe mali úspech, potrebujeme kultivovať 3 druhy vzťahov: Pavol, Barnabáš a Timotej. Sú takí v tvojom živote? Si ty nimi v životoch druhých? Viac sa dozvieš v článku Sú Pavol, Barnabáš a Timotej v tvojom živote?.

Sľúbené zdroje