Zvyknete spolu na mládeži oslavovať špeciálne príležitosti počas roka? Vianočná mládež, silvestrovská mládež, špeciálne skupinky či mládeže na Vďakyvzdanie/Valentína, večer modlitieb a chvál počas Veľkej noci,…  A čo taká Popolcová streda? Viem, na Slovensku sa vníma skôr ako katolícky sviatok, no celosvetovo ju oslavujú aj protestanstské denominácie, napríklad niektoré evanjelické či anglikánske zbory a aj u nás sa zopár takých nájde.   

Kresťanských sviatkov sa za tie stáročia nazbieralo viac než dosť, ako sa teda rozhodnúť, ktoré z nich (a či vôbec nejaké) oslavovať?

Na čo máme sviatky?

Medzi kresťanmi na protipóloch nájdeme takých, ktorí veria, že takéto sviatky sú len ľudský “príkaz” a je zbytočné riadiť sa nimi – veď predsa máme v Kristovi slobodu – a tých, ktorí si z ich dodržiavania spravili takmer až “zákon”. 

V Starej Zmluve vidíme, že Hospodin ustanovil pre Izraelcov niektoré sviatky, ale viac ako dodržiavanie samotných sviatkov Ho zaujímalo srdce Jeho ľudu. Sviatky mali byť príležitosťou priblížiť sa Bohu a Jeho plánu s nami. V Novej Zmluve vidíme, že ani Pán Ježiš sa sviatkom nevyhýbal a boli súčasťou Jeho života na zemi (napr. Jn 5:1)

Verím, že tak je to aj dnes – skrze Krista máme slobodu v uctievaní. Sme vyzývaní, aby sme chodili podľa Ducha (Rim 8:1, 13) a On je Ten, ktorý nám pripomína a ukazuje veci dôležité pre život. No kým žijeme v tele, stopercentne duchovní zrejme nebudeme, preto môžeme rôzne príležitosti, ktoré nám pripomínajú Hospodinove činy alebo pravdy, vnímať ako “pomoc telu“.

Čo s tým má Popolcová streda?

Popolcová streda je pripomienkou ľudskej smrteľnosti a potreby zmierenia sa s Bohom. Začína ňou obdobie 40-dňového pôstu pred Veľkou nocou (aj keď v skutočnosti je popolcová streda 46 dní pred Veľkou nocou, keďže pôstne nedele sa do pôstu nezarátavajú). Dodržiavanie takéhoto 40-dňového pôstu sa do cirkevnej tradície zaviedlo okolo 7. storočia, aj keď kresťania zvykli dodržiavať pôst pred Veľkou nocou v inej dĺžke už skôr.

V rímskej cirkvi prvého tisícročia zvykli kajúcnici a verejní hriešnici začínať v prvý deň pôstu svoje verejné pokánie, ktoré bolo prípravou na opätovné pripojenie sa ku spoločenstvu pri večeri Pánovej na Zelený štvrtok. Boli posypaní popolom a oblečení do vrecoviny. Keď sa tieto praktiky prestali okolo 8. až 10. storočia používať, popol na hlavu začalo prijímať celé spoločenstvo ako symbol začiatku pokánia v nastávajúcom období pôstu.

Dnes je typickým znakom Popolcovej stredy krížik z popola, ktorý veriacim na čele spraví kňaz so slovami „Prach si, a na prach sa obrátiš.“ Popol sa väčšinou získava spálením bahniatok či iných ratolestí z minuloročnej kvetnej nedele.

Čím nás Popolcová streda môže inšpirovať?

1. Odkaz Popolcovej stredy (Prach si…)

Je požehnaním pre život mať zdravú perspektívu na smerovanie života na zemi a nevyhnutnosť jeho konca. Možno nezaškodí pripomenúť si, ktoré veci v mojom živote podliehajú pravde „Prach si a na prach sa obrátiš“.

Skús začať pôst tým, že si predstavíš jeden svoj deň a jeho náplň a budeš rozmýšľať/písať si o všetkých veciach, ktoré v ňom podlilehajú “zákonu prachu”. Potom skús rovnako rozmýšľať o tých, ktoré naopak, stoja pod Kristovým krížom a presahujú do večnosti – to je dobrý základ, ktorého sa v každom dni môžeme chytiť. Popolcová streda nás pozýva v pokání vypratať tomuto základu miesto v našom živote – poďme využiť túto príležitosť!

2. Spoločné pozvanie k pôstu

Samozrejme, postiť sa môžeme hocikedy, nemusíme čakať na pôst pred Veľkou nocou. Ale povedzme si úprimne, ako často sa k pôstu naozaj odhodláme? Tu si môžem začať „sypať popol na hlavu“ aj ja. Minule som u nás na mládeži mala tému o pôste (na základe Mt 6:16 – 18) a mňa samú veľmi usvedčilo, že hoci Pán Ježiš ráta s tým, že sa budeme postiť a máme od Neho tento nástroj v duchovnom boji, v poslednom čase som ho využívala pramálo. Preto verím, že už len to, že Popolcová streda pozýva k predveľkonočnému pôstu, môže byť skvelým nakopnutím k prehĺbeniu nášho vzťahu s Bohom.

Kedy si sa naposledy postil ty?

A čo tak postiť sa spolu ako celé spoločenstvo.

Viac o pôste nájdeš v článku o Pôstnej letnej výzve, alebo si na túto tému môžeš vypočuť podcast chcemviac.

Ak by si chcel praktickejšiu výzvu – čo tak dať si pôst celé spoločenstvo počas pôstneho obdobia na jeden deň v týždni/celých 40 dní (každý sa zrieknuť  jedného jedla, alebo byť celý deň len o chlebe a vode, byť bez sociálnych sietí – venovať ten čas modlitbe za spoločenstvo – prinášať pred Božiu tvár veci, ktoré vás ako spoločenstvo trápia, ale nechať aj priestor, aby Boh hovoril a dával vám na srdce veci, ktoré chce pri vás/s vami robiť On). Verím, že to môže byť pre spoločenstvo veľkým požehnaním.

3. Príležitosť k začiatku duchovného rozhovoru

Človek s krížikom z popola na čele môže byť tiež dobrá príležitosť k začiatku duchovného rozhovoru, či už si tým človekom ty sám, alebo takého niekde počas popolcovej stredy stretneš. 

Daj nám vedieť, k čomu inšpirovala Popolcová streda teba a tvoje spoločenstvo.

Fotografia: Ahna Ziegler/Unsplash