Päťsto rokov pred Kristom čínsky generál Sun-tzu napísal tieto slová do svojej knihy s názvom Umenie vojny. Ten, kto pozná nepriateľa a ten, kto pozná seba, nebude v nebezpečenstve v mnohých bojoch. Ten, kto nepozná nepriateľa, ale pozná seba, niekedy vyhrá, niekedy prehrá. Ten, kto nepozná ani seba, ani nepriateľa, bude pravidelne porazený v mnohých bitkách.

Časť 3 – Poznaj jeho nepriateľské pevnosti a demonizáciu – Húževnaté hriešne zvyklosti otvoria nepriateľovi dvere do tvojej duše a vytvoria miesto, odkiaľ môže ovplyvňovať veľa iných oblastí života. Ako sa vyvinú tieto pevnosti a ako ich môžeme rozpoznať v svojom vlastnom živote, aj v životoch iných? Prví Kristovi učeníci boli zmocnení kázať dobrú správu, uzdravovať chorých a vyháňať démonov. Bolo to iba pre vtedajšie obdobie alebo potrebujeme aj my dnes rovnakú autoritu? Pri čítaní príslušného úseku Písma ti dáme základné porozumenie toho, ako rozoznať demonizáciu a ako potom zapojiť Kristovu silu. 

[point-blog-link title=”Tento článok je od našich priateľov na leaderxpress.cz” button-text=”Pokračuj v čítaní” url=”https://leaderxpress.cz/sk/2021/10/25/dave-patty-poznaj-strategiu-nepriatela-3/”]