Nový školský rok je tu a to tiež znamená nové začiatky: mládeží aj skupiniek. Možno uvažuješ nad tým, o čom hovoriť a hľadáš nápady na dobrú sériu, do ktorej sa pustiť. Dnes pre teba máme tip: celé leto sme na pointonline.sk pridávali sériu s názvom 10 letných výziev, v ktorých sme sa venovali duchovným disciplínam. Veríme, že tento materiál je veľmi dobrý a že ho môžete využiť aj počas roka na svojich mládežiach a skupinkách. A ako?

Ako na to?

Na webe nájdeš články k 10 duchovným disciplínam:

 1. Božie Slovo
 2. Pôst
 3. Rozjímanie
 4. Vyznávanie
 5. Modlitba
 6. Učeníctvo a evanjelizácia
 7. Správcovstvo
 8. Odpočinok
 9. Podriadenosť
 10. Oslava

Každý článok začína úvodom ku konkrétnej duchovnej disciplíne a potom pokračuje hlbším vysvetlením, prečo je dôležitá a ako v nej môžeme rásť. Na konci nájdeš nápady na niekoľko výziev, vďaka ktorým sa môžeš nasledujúci týždeň trénovať.

Ako môže skupinka alebo mládež vyzerať?

Zdieľanie

Začnite krátkym zdieľaním o poslednom týždni a navzájom sa počúvajte – ak budete na mládeži, rozdeľte sa do menších diskusných skupiniek. Nezabudnite sa tiež rozprávať o tom, ako vám išla výzva z minulého týždňa: Čo bolo najťažšie? Čo ste sa učili o sebe a čo o Pánu Bohu?

Aktivita

Následne si zahrajte krátku aktivitku, ktorý sa bude týkať témy. Máme pre teba nápad k téme o Božom Slove.

Vyberte si pred stretnutím jeden verš. Potom ten istý verš nájdite:

 1. v inom preklade (napr. ak používate evanjelický preklad, napíšte ho aj v ekumenickom a Roháčkovom)
 2. v inom jazyku (ktorému rozumejú – napr. anglicky a česky)

Potom ich vytlačte a rozstrihajte. Počas aktivitky každému členovi skupinky dajte jeden papierik. Jeden po druhom čítajte verš a sledujte, či a ako sa mení to, ako daný verš vnímate. Po tom, ako každý prečíta svoj papierik, si povedzte pozorovania:

 1. Ktorý text bol pre teba najzrozumiteľnejší?
 2. Menil sa význam alebo to, ako si verš vnímal, v rôznych prekladoch alebo jazykoch? Čo sa menilo?
Duchovná disciplína

Pokračujte predstavením duchovnej disciplíny. Môžete na to použiť text z článku. Skúste sa spoločne zamýšľať nad tým, prečo je táto disciplína dôležitá a čo konkrétne znamená. Vráťte sa k biblickým veršom, ktoré sú v texte spomenuté a diskutujte viac o tom, ako im rozumiete.

Diskusia

Na konci sa rozprávajte o otázkach:

 1. Čo ťa na dnešnej téme najviac zaujalo?
 2. Praktizuješ túto disciplínu? Ako to vyzerá?
 3. Chceš v tejto duchovnej disciplíne rásť? Čo by si pre to chcel urobiť?
Výzva

Na konci každého článku sme ti ponúkli niekoľko nápadov na výzvy, ktorými sa v danej disciplíne môžeš trénovať. Môžete si vybrať jednu pre celú skupinku, alebo si každý môže vybrať tú, ktorá sa mu páči najviac. Počas týždňa si môžete písať do chatu na fb (alebo kdekoľvek komunikujete), ako sa vám darí výzvu plniť alebo si tiež môžete dať záväzok poslať fotku alebo video toho, ako výzvu plníte.

Čítanie Biblie

Na každý týždeň sme pripravili aj čítanie Evanjelia podľa Lukáša. V pláne je vždy rozpísané, ktoré verše máte čítať a ku každému textu nájdete aj otázky na premýšľanie. Povzbuďte svoju skupinku k čítaniu a študovaniu Božieho Slova. V prílohe nájdeš všetkých 10 týždňov v jednom súbore, ktorý môžeš stiahnuť a poslať členom svojej skupinky, alebo im ho vytlačiť a dať vo fyzickej forme.

Veríme, že táto séria pre vás bude inšpiráciou a že budete spoločne rásť a budete vedieť byť povzbudením jeden pre druhého!

Tip na záver: 10 výziev môžete použiť aj ako extra mládež alebo skupinku raz za mesiac.

Fotografia: Joel Muniz/Unsplash