Kevin Upton je hlavným pastorom v Junction Church vo Veľkej Británii. Pomohol už založiť veľa zborov aj mimo svojej krajiny, ale toho som si nebola vedomá, keď som ho stretla. Bol to len milý pán, ktorý sa veľa usmieval. Jeden týždeň strávil ako hosťujúci rečník na biblickej škole, kde som študovala. Jeho vyučovanie dávalo zmysel, ale nerozumela som mu úplne. Prešlo zopár rokov a som, kde som, robím, čo robím, a „zrazu“ sú jeho slová viac ako zrozumiteľné. Boli to jeho skúsenosti, čo dali váhu jeho tvrdeniam. Nedávno som našla svoje poznámky, a tak mi napadlo, že sa s nimi podelím:

plusy & mínusy
výhody & nevýhody
príležitosti & nebezpečenstvá
vodcovstva

+ Vedieš ľudí do Božej prítomnosti.
− Ak je však pozornosť na tebe, môžu začať prichádzať za tebou a očakávať zázrak od teba.

+ Tvoj život sa stane prechádzkou viery.
− Tvoj finančný život sa skomplikuje (buď na to pripravený, lebo inak sa život vo viere stane pre teba záťažou a prestaneš ho žiť).

+ Je privilégium zdieľať s ľuďmi ich tajomstvá, radosti, nádeje i strachy.
− Pozor na to, aby si nemiloval ľudí len preto, že oni majú radi teba.

+ Ľuďmi budeš vrelo prijímaný.
− Ľuďmi budeš opovrhnutý a odmietnutý − bez akéhokoľvek varovania (musíš si voči ľuďom udržiavať mäkké srdce…aj vtedy, keď to bolí).

+ Môžeš si vybrať voľno, kedy chceš.
− Nikdy však nie si mimo služby (môžeš byť aj na dovolenke, ale…).

+ Máš možnosť stráviť mnoho hodín študovaním Božieho Slova.
− Učitelia často skončia pri štúdiu Biblie za účelom vypracovania témy − vyschnú (vždy čítaj Bibliu pre seba, aby v prvom rade bol vzbudovaný tvoj duch).

+ Ľudské životy sú formované aj tvojimi slovami.
− Čím viac formuješ životy ľudí svojím vyučovaním, tým viac môžu začať od teba očakávať, že dáš do poriadku ich problémy (nenechaj ľudí, aby si mysleli, že môžu mať všetko hneď…zrelá osobnosť chápe, že veci sa nestanú len tak, sme predsa v procese).