Máme pre teba sériu troch kratších tém, ktoré sa k nám dostali od vás a pôvodne boli použité ako témy na mládežníckej víkendovke. Dajú sa však použiť aj osobitne, rôzne obmeniť či rozvinúť a vieš ich použiť aj ako zamyslenia na mládeži, tíme, či skupinke. Pri všetkých troch sú dôležitou súčasťou otázky k diskusii a pri každej nájdeš aj nejaké extra tipy. 

Jedna z tém je súčasťou tohto článku. Všetky 3 si ich môžeš stiahnuť vyššie a upraviť podľa potreby.

Sebahodnota

  • Kto si? Ako by si definoval sám seba? 

Ťažká otázka, ale práve odpoveď na túto otázku ukazuje, ako sa vnímaš, ako sa hodnotíš. Keď sa poobzeráme okolo seba, vidíme množstvo ľudí, ktorí túžia “vylepšiť” svoju hodnotu, pracujú na svojom tele, cvičia, nejedia, pracujú na svojej mysli, čítajú, študujú, robia si kvalifikácie alebo pracujú na svojej kariére, chcú mať lepšie postavenie v hierarchii organizácie, kde pracujú, alebo jednoducho sa drú, lebo chcú peniaze, ktoré predsa musia pridať hodnotu nášmu životu. Alebo aj nie.

Teraz prichádza otázka, ako môžeme získať našu hodnotu, no na ňu existuje jediná odpoveď, po ktorej sa buď budeš cítiť frustrovane, alebo ti dá pocit oslobodenia. 

Vlastná hodnota sa nedosahuje, ale prijíma. Boh ťa stvoril a dal ti hodnotu, tebe ju už stačí iba prijať. 

Povedzme si príbeh:

Môj otec a mama dostali ako svadobný dar od ženíchových rodičov bielizník. Tento bielizník stál desiatky rokov u mojich starých rodičov v kurníku. Stará mama si však myslela, že novomanželia by ho ešte mohli dobre využiť vo svojom novom domove. Bielizník bol pokrytý nánosmi prachu, slepačincov a nespočetných pierok, pochádzajúcich od celých generácií hydiny. Stará mama sa ho pokúšala vyčistiť, ale zistila, že je to nemožné. Preto zvyšok nečistôt jednoducho prekryla vrstvou odpudivej olivovo-zelenej farby.

Tento prehnitý olivovo-zelený bielizník stál na chodbe na poschodí nášho domu počas celého môjho detstva.

Mama sa nakoniec rozhodla, že by mu mohlo prospieť, keby sa z neho odstránil zelený náter. Odviezla ho k rodinnému priateľovi, ktorý sa zaoberal drobnými opravami vo svojej garáži.

Hneď na druhý deň priateľ volal mame a požiadal ju, aby si pre skriňu ihneď znova prišla. Mama neverila, že by natoľko poškodený kus nábytku dokázal opraviť za tak krátky čas. Spýtala sa ho teda, ako to za 24 hodín dokázal.

Pán C. jej vysvetlil, že po preskúmaní niektorých detailov zistil, že bielizník bol vyrobený počas revolučných rokov a bol dedičstvom nesmiernej hodnoty. Bol to nábytok podobného typu, aký osobne používal George Washington! Pán C. sa ho odmietol dotknúť a povedal matke, že má hodnotu desiatok tisícov dolárov.

Matka trvala na tom, že si želá, aby ho opravil práve pán C. Trvalo mu mnoho mesiacov, kým pomaličky, kúsok po kúsku, obnovil tento bielizník do jeho pôvodnej podoby. Keď pán C. odstránil nečistoty, začal bielizník leštiť, lakovať ho, a renovoval jeho vzhľad do krásy, s akou bol pôvodne vytvorený.

My sme ten bielizník. Boli sme vytvorení s veľkou hodnotou a cenou. Ale namiesto toho sme sa rozhodli žiť v kurníku a tento spôsob života nás pokryl výkalmi a hrubými nánosmi nečistoty. A potom nás nejaký samospasiteľný guru s dobrým úmyslom pokryl náterom farby v odtieni zvratkov. To všetko z nás Boh túži odstrániť a jemne a nežne obnoviť prirodzenú krásu Jeho stvorenia. Dovolíš Mu to?

Bol si stvorený na Jeho obraz, aby si boli súčasťou Jeho zámeru v tomto období histórie sveta.

  • Prečo je pre nás ľudí ťažké prijať hodnotu, ktorú nám Pán Boh dal? 
  • Máš problém s prijatím svojho vlastného ja, toho, aký si? 
  • Pýtal si sa už Boha, prečo ťa stvoril takú/takého s takou vlastnosťou, takou rodinou, takým prostredím alebo v takom tele? 
  • Robí ti problém prijať samého seba kvôli porovnávaniu sa s inými ľuďmi?
  • Cítiš sa byť dostatočne ohodnotený v spoločenstve, v ktorom sa nachádzaš?

V Biblii sa píše: 

Žalmy 139,14: Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril, divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie.

Prijať samého seba s láskou sa dá len vtedy, keď prijmeme to, ako nás Pán stvoril. Stvoril nás predivne a všetko na nás má svoj zmysel, ktorý nie vždy chápeme, no ak Ho necháme viesť náš život, raz to pochopíme. Prijatím Pána Ježiša získavame identitu Božieho dieťaťa. Už viac nie sme odkázaní na svoje sily, na to, ako sa dokážeme zaprieť a vytvoriť vylepšenú verziu nás samých, už je to o tom, že vieme, že nás Boh miluje a stvoril nás tak, ako to On chcel. On je jediný, ktorý nás môže formovať k vytvoreniu skutočne lepšieho ja, keď Ho necháme v nás konať. Boh nerobí chyby, to je to, čo ťa môže uisťovať – nie si nejaký nepodarený kus, si Jeho milované dieťa, za ktoré je ochotný položiť svoj život.

1. list Jánov 3,1: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho.

2. list Korintským 5,17: Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, nastali nové.

Extra tipy:
  • Ak túto tému použijete pri ľuďoch, ktorí sa medzi sebou poznajú, môžete začať alebo ukončiť skupinkami, kde si ľudia navzájom povedia, čo si na tom druhom vážia a ako vidia Boha pracovať v živote daného človeka. 
  • Tiež odporúčame pred témou, alebo na konci nechať v rámci modlitieb chvíľu ticha a povzbudiť zúčastnených, aby sa Boha pýtali ako ich vidí On a zapisovali si tieto slová či myšlienky. Potom môžu byť doplnené témou (ak je tento čas na začiatku) alebo zdieľaním v skupinkách (ak je tento čas na konci témy).

Ďakujeme Daniele Tomkovej za posunutie materiálov a zároveň vás chceme povzbudiť, ak máte spracované niečo, čo ste použili vo svojej službe a radi by ste sa o to podelili aj s ďalšími pracovníkmi s mládežou, ozvite sa nám tu alebo na náš email.

Fotografia: Alex Shute/Unsplash