Ako to zvyčajne chodí…

V čase, keď sa u párov objaví otázka náboženstva, je zvyčajne neskoro. Podľa mojich skúseností, keď sa stretnú dve srdcia, sú tam najprv romantické iskry a ohňostroj, a až potom sa začnú klásť ťažké otázky. Akonáhle sú srdcia v plameňoch, rozum zvyčajne nestačí na to, aby ich ovplyvnil, nech už je akékoľvek silný. Dúfajme teda, že tento článok vás prinúti zamyslieť sa nad týmito problémami (ako slobodných), zatiaľ čo máte stále čistú hlavu.

Som protestant, ale mojím zámerom nie je argumentovať teologickými otázkami. Mojím cieľom je hovoriť o medzi denominačných manželstvách vo vzťahu k zdravému manželstvu a rodine.

Taktiež nenaznačujem, že by Biblia zakazovala medzi denominačné manželstvo, no môžu sa objaviť faktory, iné než denominácia, ktorých dôsledkom bude biblická sankcia.

Odlišná teológia

Väčšina ľudí chápe, že základom tejto témy je teologický rozdiel. Bez ohľadu na to, kto má pravdu alebo nie, je tu podstatný rozdiel. Tu je niekoľko rozdielov, ktoré môžu od začiatku vytvárať ťažkosti. Stretli sa s tým tisíce párov, takže by nemali byť prekvapujúce.

Svadba

Ak si takéto páry želajú svadbu v kostole, katolícka cirkev chce zabezpečiť, aby pár (a ich následná rodina) zostali v katolíckom kostole a cirkvi. Niektoré dokumenty teda musia byť podpísané nekatolíkom, ktorý zaručuje ich spoluprácu a vernosť. Kto by však v tomto štádiu vzťahu mohol nechať svoje plány zničiť podpisom?

Rodinné záujmy

Náboženstvo je hlboko zakorenené v rodinách. Veľmi často teda páry zažívajú odpor rodiny, ak jeden z manželských partnerov nepochádza z náboženstva rodiny. Mnohým ľuďom sa to javí ako zrada rodinného dedičstva. Mnohokrát si členovia rodiny z tohto dôvodu nebudú ctiť pár alebo sa nezúčastnia svadby. Rodinné vzťahy sa za týchto okolností niekedy navždy narušia.

Aký kostol navštevovať

Predchádzajúce ťažkosti sa samozrejme dajú prežiť aj napriek bolesti. Čo sa však stane po svadobnom obrade? Pokiaľ manželia neplánujú navštevovať žiadny kostol (čo je bežné), diskusia o tom, ktorý kostol navštevovať, by mala byť v centre pozornosti. Riešenia sa môžu líšiť. Niektorí sa rozhodli navštevovať protestantský aj katolícky kostol. Toto je prinajmenšom komplikované. Niekedy jeden partner súhlasí s tým, že sa druhému podvolí a bude navštevovať iba ich kostol. To môže fungovať, pokiaľ sa neobjaví odpor alebo pochybnosti o rozhodnutí toho, kto sa podvolí.

Vedenie a výchova detí

Ale potom príde tá najkomplikovanejšia časť – keď prídu deti. Ako sa bude rozvíjať vedenie detí, najmä ak sa manželský pár rozhodol zachovať si oddelené viery?

Ihneď po narodení sa pár musí rozhodnúť, kde bude dieťa pokrstené. Širšia rodina sa opäť spravidla vloží do diskusie, a to je správne, pretože toto rozhodnutie určuje nielen budúcu denomináciu dieťaťa, ale aj jeho večnú spásu. Nemalý problém, ktorý môže spôsobiť veľké konflikty! Existujú dokonca aj bežné príbehy príbuzných, ktorí potajomky berú dieťa na krst bez toho, aby to rodičia vedeli.

Niektoré páry sa rozhodnú vychovávať deti v oboch cirkvách. To je ešte komplikovanejšie ako pár, ktorý sa snaží navštevovať dva kostoly. Potom niekedy deti pravdepodobne pocítia, že si musia sami zvoliť, čomu veria a kam budú chodiť do kostola. To prirodzene znamená aj výber medzi vierou mamy a vierou otca – čo musí byť veľmi bolestivé. Ako vysvetlíte dieťaťu alebo tínedžerovi komplikovaný rozdiel medzi katolíkmi a protestantmi a požiadate ich, aby si vybrali?

Presvedčenie

Skutočné problémy spočívajú v tom, že obidve denominácie veria v určité veci. Keby išlo iba o to, ako boli vyzdobené kostoly a organizačné štruktúry, dalo by sa v tom ľahko navigovať. Ale zásadné rozdiely sú oveľa výraznejšie.

Tu je krátky zoznam s krátkym vysvetlením ich dôležitosti.

1. Tradícia – V katolíckej cirkvi nie je tradícia iba niečím nostalgickým. Tradičné cirkevné praktiky súvisia so vzťahom človeka s Bohom a jeho nádejou na večný život. Ak človek nie je v katolíckej cirkvi, aby sa zúčastňoval na týchto tradíciách, potom je tento vzťah a večná nádej v ohrození. To nie je sranda!

2. Písmo – Rovnako sa učenie z Biblie čiastočne interpretuje z tradície. Pokiaľ teda nie ste v katolíckej cirkvi, tieto „správne“ interpretácie nemožno prijať.

3. Spoveď (odpustenie) a eucharistia – Obidve tieto praktiky sa podľa katolíckej náuky vydávajú výlučne v katolíckej cirkvi. Bez nich nemôže človek dostať výhodu odpustenia a potrebnú milosť na život a na smrť.

4. Mária – Úcta k Márii je ústrednou súčasťou katolíckeho života a praxe. Aj keď sa človek môže rozhodnúť túto úctu nepraktizovať, táto prax je stále dôležitá a ako významný rozdiel musí byť párom adresovaná pri snahe žiť a vychovávať deti v dvoch rozdielnych cirkvách.

5. Očistec – Toto je ďalšia katolícka doktrína, ktorá je výrazne odlišná od protestantskej viery. Je komplikované skombinovať dva rozdielne cirkevné systémy a to najmä pre deti. V tomto prípade, jedna cirkev verí v miesto po smrti (oddelené od neba) a druhá cirkev nie. Miesto, kde môže byť človek povinný počkať na neurčitý čas, predtým než vstúpi do neba, a to dovtedy, kým bude ponúknutý dostatok modlitieb.

Výsledky

Ako sme už spomínali, všetky tieto ťažkosti neznamenajú, že medzi denominačný pár nemôže prežiť. Môžu prežiť a mnoho z nich tak urobilo. Ale je to prirodzene cez veľa konfliktov a komplikácií.

Manželstvo je dosť ťažké aj bez ďalších problémov. Dvaja jednotlivci pochádzajú z rôznych prostredí, rodín, pohlaví, skúseností, perspektív a snov. Jednota v manželstve je dosť ťažká bez takých drastických rozdielov v teológii.

Výchova detí je dosť ťažká bez prekážok rozchádzajúcich sa vier.

Deti potrebujú skôr súdržnosť a jasnosť, ako zmätok a konflikt.

Samotné prežitie teda nie je cieľom, pretože slobodní plánujú manželstvo a rodinu. Namiesto toho je potrebné stanoviť osobné hranice, ktoré zabezpečia najstabilnejšie a najzdravšie prostredie manželstva.

Čo sa dá robiť teraz

Čas na začiatok kladenia týchto otázok a stanovovania vhodných hraníc je skôr, ako začnete romantický vzťah. Už teraz sa rozhodnite, že nebudete ohrozovať svoje budúce manželstvo a rodinu začatím života s niekým, kto má protichodné presvedčenia. Podobne ako rozhodnutie nezobrať si niekoho, kto nechce mať deti alebo chce žiť na Sibíri alebo sa nerád sprchuje. Nie je zlé povedať „nie“ na základe hodnôt, ktoré nedávajú zmysel pre jednotu a zdravie manželstva. Keď potom pri stretnutí s niekým budete zažívať príjemné pocity, uistite sa, že ste od začiatku preskúmali jeho denominačné pozadie.

A keď sa vás spýtajú, v čom je problém, môžete povedať, že to nie je nič osobné. Môžete byť ich priateľom. Pokiaľ však ide o manželského partnera, ide o múdrosť a dobrý úsudok.

Ak si si tento článok prečítal a potrebuješ pomôcť s takýmito problémami, prosím, neváhaj a kontaktuj ma na Facebooku alebo na zshepperson@josiahventure.com.

Fotografia: Wedding Photography/Unsplash