Máme za sebou témy, materiál na skupinky aj grafiku na sociálne siete… dnes máme pre vás ďalšiu inšpiráciu: icebreakre na mládež či skupinku! Tieto aktivitky môžete použiť na začiatku stretnutia ako prípravu na tému, spoznávanie alebo základ pre diskusiu v skupinkách.

Guľovačka (15 minút)

 • Cieľ: Vzájomne sa spoznať 
 • Potrebujete: Malý kúsok papiera pre každého, perá 

Toto je energickejší ice-breaker pre menšie skupiny. Každý dostane kúsok papiera a má o sebe napísať tri krátke – nie príliš osobné – fakty. Keď všetci napíšu svoje fakty, povedzte im, aby papier pokrčili a začali ho hádzať okolo seba ako snehové gule. 

Keď si myslíte, že ich hodili dosť, povedzte im, aby zdvihli „snehovú guľu“, ktorá je najbližšie k nim, prečítali si fakty a snažili sa zistiť, čiu snehovú guľu majú, a to tak, že sa budú ľudí okolo seba pýtať len otázky áno alebo nie. Nechajte mládežníkov pokračovať, kým nebudú mať všetci možnosť byť nájdení a porozprávať sa.

Čím si jedinečný? (15 minút)

 • Cieľ: Vzájomne sa spoznať
 • Veľkosť skupiny: 3 a viac

Sadnite si ako do menších skupín a v kruhu si postupne povedzte niečo, čím ste unikátni, odlišujete sa od ostatných, napr: „Nikdy som neopustil štát, v ktorom som sa narodil“ alebo „Som jedným z 10 detí“. Čím sú fakty jedinečnejšie, tým zábavnejším sa tento icebreaker stáva.

Tipy: Uveďte príklady jedinečných alebo nezvyčajných faktov a buďte ochotní sa najprv podeliť o svoju odpoveď. 

Viditeľné a neviditeľné (20 minút)

 • Cieľ: Preskúmať, čo je viditeľné a neviditeľné na identite človeka
 • Pomôcky: Žiadne 

Máme spoločné veci a veci, ktoré sa od seba líšia? Mohol by niekto iný opísať vašu identitu? Táto aktivita umožňuje mládežníkov zamerať sa na to, v čom sú si podobní a v čom sa od seba líšia. Zároveň povzbudzuje, aby preskúmali podobnosti a rozdiely, ktoré môžu vidieť, a iné, ktoré sú neviditeľné. Diskusia o skrytých podobnostiach a rozdieloch rozbíja stereotypy a pomáha preskúmať myšlienku, že zistiť, kým niekto je, je oveľa ťažšie, než ako sa na prvý pohľad zdá.

Aktivita

 1. Požiadajte mládežníkov, aby si sadli do dvojice s niekým, koho veľmi nepoznajú.
 2. Požiadajte ich, aby našli 3 viditeľné spoločné črty medzi nimi a ich partnerom (napr. obaja majú dve uši, obaja nosia topánky, obaja majú hnedé oči), potom to zopakujte pre 3 viditeľné rozdiely.
 3. Potom požiadajte mládežníkov, aby našli 3 neviditeľné spoločné črty (napr. obaja majú 2 sestry, obaja majú radi pizzu, obaja radi pozerajú filmy), potom to zopakujte pre 3 neviditeľné rozdiely (napr. narodili sa na inom mieste, jeden hovorí iným jazykom, iný obľúbený predmet v škole). 

Reflexia

 1. Zistili ste niečo, čo vás prekvapilo o vašom partnerovi? Veďte diskusiu s cieľom vyzdvihnúť niektoré veci, ktoré boli novými informáciami, a diskutujte o tom, prečo boli ľudia prekvapení. 
 2. Mohol by niekto iný opísať vašu identitu za vás? Diskutujte o myšlienke, že ľudí „nálepkujeme“ a niekedy rozhodujeme o tom, kto sú, bez toho, aby sme o nich niečo vedeli. Opýtajte sa, čo si o tom myslia mládežníci.

Chcem byť ako ty! (15 minút)

 • Cieľ: Uvedomenie si toho, ako ľudia vedome nasledujú alebo vedú iných ľudí v ich každodennom živote.
 • Veľkosť skupiny: 10 a viac osôb

V tejto hre má každý možnosť byť lídrom a nasledovníkom.

 1. Požiadajte mládežníkov, aby vytvorili kruh. Povedzte im, že každý z nich si musí vybrať niekoho v kruhu za svojho vodcu, ale nesmie nikomu povedať, kto to je.
 2. Vysvetlite, že cieľom aktivity je, aby zrkadlili pózu, v ktorej je ich líder. Vždy, keď sa ich líder pohne, musia urobiť to isté. Požiadajte ich, aby sa snažili pozorovať svojich lídrov bez toho, aby sa pozerali priamo na nich. Takto lídri nebudú vedieť, kto ich sleduje.
 3. Predtým, ako dáte pokyn na začatie, uistite sa, že si každý vybral svojho lídra, a požiadajte ich, aby zavreli oči a zaujali pohodlnú polohu. Keď na váš pokyn otvoria oči, zábava sa začína!

Väčšinou po niekoľkých vzoroch pohybu pre okolo kruhu skončia všetci v rovnakej pozícii.

Alternatíva – diskusia:

Tu je niekoľko otázok, ktoré by ste mohli vyskúšať na diskusiu:

 1. Ako ľahké bolo pre vás sledovať svojho lídra bez toho, aby ste na neho pozerali? 
 2. Dokázali ste zistiť, kto vás sledoval?
 3. Aký to bol pocit, keď ste sa snažili prispôsobiť pohybom niekoho iného?
 4. Cítili ste sa niekedy v škole rovnako? Existujú nejaké dôsledky, ak sa neprispôsobíte?