Na konci marca nás čakajú dni Veľkej noci, kedy si budeme spoločne pripomínať, prečo Pán Ježiš prišiel na túto zem a čo pre nás urobil na kríži. Preto by sme chceli nasledujúce týždne venovať jednému z Jeho výrokov, ktorý je zaznamenaný v Evanjeliu podľa Jána 14:6: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“

V tejto sérii sa pozrieme na tieto tri časti: čo to znamená, že Ježiš je cestou? Čo znamená, že je pravdou? A čo tým myslí, keď vraví, že je životom?

Prvú tému s názvom Ja som… cesta pre vás napísal Agi Šulka a hovorí viac o tom, že cieľom našej cesty je Otec a práve cez Ježiša k Nemu vedie len jediná cesta.

Tému Ja som… pravda napísal Šimon Kolesár a zameriava sa na to, že Ježiš je stelesnením pravdy a cez Neho môžeme spoznávať, čo je Božia pravda.

Tretiu tému Ja som… život napísal Viktor Valentini a jej cieľom je ukázať, že Ježiš nám dáva ozajstný život.

Stiahnite si pdf a použite ho na svojej mládeži alebo výlete!