Musím sa priznať, že Jób bola pre mňa dlho jedna z tých kníh Biblie, ktorú som nikdy neprečítala celú (ďalšie 2 boli Levitikus a Numeri). Po niekoľkých kapitolách ma omrzelo sledovať rozhovory Jóba a priateľov, nalistovala som si to rovno na Božie odpovede a záver a uspokojila sa s tým, že základnú myšlienku som chytila. (Vôbec tento prístup k čítaniu Biblie neodporúčam, skôr to píšem ako vyznanie s dávkou pokánia). O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď som sa knihou začala prehrýzať a vynárali sa mi pri tom zaujímavé inšpirácie pre nás dnes. Podelila som sa s nimi už na stretnutí našej staršej mládeže, a rada sa o nich podelím aj s Tebou tak, že to môžeš použiť ako zamyslenie či biblické štúdium na svojej mládeží či skupinke.

Svedectvo

K tejto téme skús nájsť a osloviť na svedectvo niekoho:

  1. Kto si prešiel ťažkým obdobím alebo ťažkou skúškou, aby porozprával, ako v tom vnímal Boha a aká bola Jeho cesta zápasu viery (použiť pred začiatkom témy alebo po intre).
  2. Kto bol presvedčený o svojej pravde o Bohu alebo iných a „bil sa” za ňu a potom pochopil, že to bolo úplne inak (k bodu Reči o Bohu).
  3. Kto zažil pre svoju vieru, presvedčenie alebo službu nepochopenie/nepriazeň od iných a ako sa s tým vysporiadal (k bodu Modlitby za druhých).
  4. Kto sa rozhodol dôverovať Bohu, aj keď to „po ľudsky” nedávalo zmysel (k bodu Dôvera a vernosť).

Intro

Čo ti ako prvé napadne, keď niekto spomenie knihu Jób (aký verš, téma, obraz, otázka….)?

Nechať ľudí odpovedať, alebo ak ich je viac, písať do chatu.

Úvod

Kniha Jób neudáva čas, kedy sa Jóbov príbeh odohráva, nehovorí veľa o jeho pôvode, vieme len, že „pochádzal z krajiny Úc”. Znamená to, že nemal židovský pôvod. Podľa biblických archeológov bola krajina Úc niekde na juhovýchod od zasľúbenej zeme a Jóbov príbeh sa podľa všetkého odohráva oveľa skôr, ako sa v nej Izraelčania usadili. Kniha Jób to však akoby nárokom nerieši, zaoberá sa skôr princípom, otázkou: „Je Boh naozaj múdry a spravodlivý?” Viac vo videu:

Video

Video má aj dobré slovenské titulky, ktoré vieš priamo na YouTube zapnúť dole vpravo v nastaveniach. Ak ho púšťaš cez zoom, okrem zdieľania obrazovky zaklikni aj možnosťshare sound”. Môžeš ho vypnúť už v čase 6:15.

Čo ťa vo videu zaujalo? Naučil si sa niečo nové? Zachytil si myšlienku, ktorá bola pre teba zaujímavá? (Krátka diskusia alebo chat + zhrnutie)

Inšpirácie

Reči o Bohu

Otvor si teraz Bibliu na niektorú z rečí Jóbových priateľov a nájdi nejaké verše, ktoré hovoria o Bohu. (Nechať zopár ľudí prečítať nahlas nejaké verše). Ako by si to zhodnotil? Zdalo sa ti, že hovoria niečo zlé? Veľa vecí znie múdro a pravdivo. A predsa o nich nakoniec Hospodin povedal, že o Ňom nehovorili správne (Jób 42:7).

Ich základným predpokladom totiž je, že Jób zhrešil, nejako sa previnil, a preto teraz trpí. Ale my vieme, že to tak nie je, na začiatku aj Boh súhlasí s tým, že Jób je spravodlivý.

V čom nás to môže inšpirovať? Niekedy môžeme mať aj my svoju vlastnú predstavu o Bohu, svete a iných, no je dobre pamätať na to, že Boh sa škatuľkám vymyká. Jóbovi priatelia nás „varujú”, aby sme si dávali pozor na súdy, ktoré vynášame, lebo často nepoznáme a nevidíme to všetko, čo vidí Boh. Boh nepotreboval obhajobu od nich a nepotrebuje ju ani od nás za takú cenu, že by sme pre svoje presvedčenie prestali vidieť srdce človeka pred nami a to, že Boh pri ňom môže konať tak predivne, že ani my tomu nerozumieme.

Modlitby za druhých

V Jóbovi 42:10 čítame, že „Hospodin zmenil Jóbov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych.”  Z toho sa vieme inšpirovať hneď niekoľkokrát.

Boh chce, aby sme sa modlili za druhých a chce, aby sa druhí modlili za nás. Elifazovi hovorí, aby šli za Jóbom a prosili, nech sa za nich modlí. Ako fungujú modlitby v tvojom spoločenstve? Si otvorený, keď prežívaš niečo zlé alebo ťažké, ísť za ľuďmi a prosiť, aby sa za teba modlili? Nechaj sa inšpirovať knihou Jób a oslov niekoho, aby za teba bojoval, ak treba.

A za koho sa modlíš ty? Aj Pán Ježiš nám v tom dáva príklad, keď sa modlí za druhých – všetkých, ktorí uveria skrze Jeho učeníkov, za Petra, aby jeho viera nezanikla,… Kto sú tí ľudia, ktorých máš okolo seba, ktorí potrebujú modlitby? Čo ti pomáha pamätať na to, aby si sa za nich modlil? A možno sú to práve takí ľudia ako boli pre Jóba jeho priatelia – ktorí ti nerozumejú, nehovoria o tebe dobre, nejakým spôsobom ti znepríjemňujú život, vyžadujú si extra dávku milosti. Skúsil si sa už modliť za ich dobro a žehnať im? Je to tá najlepšia cesta.

Prečo trpíme?

Niekedy vieme svoje ťažkosti priamo spojiť s nejakým hriechom, ktorý potrebujeme vyznať a opustiť. Avšak niekedy je nám príčina nášho trápenia skrytá ako Jóbovi a my vôbec, ale vôbec nerozumieme, čo sa deje, a prečo to Boh dovolil. Tu sa od Jóba môžeme inšpirovať tým, že úprimnosť a hľadanie Božej tváre je to, čo sa ráta. Na nič sa nehrať, ale povedať mu na rovinu, ako sa cítime, čo nami lomcuje, čo nás hnevá, čo nám nedáva zmysel – priniesť to všetko pred neho úprimne ako Jób. On to znesie a dokonca tomu rozumie. Boh priznáva, že to, ako sa v utrpení cítime, môže spôsobovať, že Ho vnímame ako nespravodlivého. V knihe Jób sa neobhajuje, ale dvíha Jóbov zrak k sebe. Ak sa trápiš s Božou spravodlivosťou a dobrotou ako Jób, prines to všetko k Nemu a dovoľ Mu zodvihnúť tvoj zrak spôsobom, akým dokáže len On. Je to nesmierne ťažký krok, ale zároveň veľmi oslobodzujúci.

Dôvera a vernosť

Tento postoj zvyknem nazývať aj „druhý level viery”. Aj keď sa nedarí, veci nejdú, ako by sme si predstavovali, nerozumieme, čo sa deje a prečo, zodvihnúť ruky a povedať „Aj tak Ťa budem chváliť! Aj tak Ti dôverujem!” je viera, za ktorú sa potrebujeme modliť pre seba aj pre iných. Aj v tomto nás Jób inšpiruje:

Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. Pri tom všetkom Jób nezhrešil a nespáchal nič urážlivé proti Bohu.”  Jób 1:21 – 22

Jeho žena mu povedala: Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri! Ale on jej odpovedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláznivá žena. Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme nemali prijímať? Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami.” Jób 2:9 – 10

Reflexia

(Ak je vás viac, môže prebiehať v diskusných skupinkách – breakout rooms)

  1. Čo nové/zaujímavé si sa pri tomto biblickom zamyslení dozvedel?
  2. Ktorá z inšpirácií je pre teba najrelevantnejšia?
  3. Ako sa ňou necháš inšpirovať? Aké konkrétne kroky spravíš?

Domáca úloha

Nájdi si verš z knihy Jób, ktorý povzbudzuje tvoju vieru k vernosti a vytrvalosti a vizuálne si ho znázorni tak, aby si ho mal často na očiach – môžeš si ho vypísať na pozadie či šetrič obrazovky v telefóne/počítači, alebo si ho pripnúť na nástenku, vystaviť na poličku, čo ti najlepšie vyhovuje (napr. Jób 1:21, 2:9b, 23:10, 42:2).

Fotografia: Karim MANJRA/Unsplash