Posledné týždne vám predstavujeme materiál GRO 1, ktorý môžete použiť na skupinkách, alebo aj na mládeži. V dnešnom článku máme pre teba pripravenú mládež, na ktorej v skupinkách môžete preberať tretiu lekciu z materiálu GRO 1.

Ukážka
Z čoho pozostáva lekcia v GRO 1
  1. Rozbeh: Na začiatku lekcie je otázka, ktorá vám pomôže rozhovoriť sa o danej téme alebo o uplynulom týždni.
  2. Do hĺbky: Nahliadnite spolu do Biblie, kde nájdete odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa vášho duchovného rastu.
  3. Zhrnutie: Stretnutie ukončite zdieľaním svojich modlitebných podnetov a spoločnými modlitbami.
  4. Bonus: Inšpirujte sa kreatívnymi nápadmi – akým spôsobom môžete stretnutie stráviť a aké výzvy si dať, aby sme mohli ďalej rásť.

Pripravená mládež

Icebreaker: Emoji knižný kvíz (10 minút)

Mládežníkov pred začiatkom kvízu rozdeľte do menších skupín a dajte im papiere, resp. možnosť zapisovať si odpovede do telefónu. V prílohe nájdete pripravenú prezentáciu s 5 knihami, ktorých názvy sú ukryté za sériou emotikonov. Úlohou mládežníkov je napísať si názov knihy a tiež meno autora. Za každú správnu odpoveď môžu získať 1 bod. Správne odpovede nájdete v druhej časti prezentácie.

Video: Bible Project – What is the Bible? (6 minút)

Skupinky (60 minút)

V nasledujúcej časti sa rozdeľte do menších skupiniek, pričom v každej by mal byť jeden vedúci (ktorý bude skupinu viesť cez premýšľanie) a asi 3 – 4 mládežníci.

Na začiatok skupinky si porozprávajte, ako vám išlo posledný týždeň plnenie výzvy, ktorú ste si vybrali.

Pokračujte otázkami v časti rozbeh a potom pôjdete “do hĺbky” a budete premýšľať nad tým, ako čítať Bibliu a spoločne prejdete cez časti: prečo, kedy a ako by si mal čítať Bibliu. Pri každej z častí strávte cca 15 minút, pričom materiál vás intuitívne prevádza cez čítanie biblických textov a otázky na diskusiu.

Skupinku uzavrite modlitbami a tiež si každý mládežník má vybrať výzvu, ktorú bude mať na nasledujúci týždeň. Po skončení skupiniek sa opäť spojte do veľkej skupiny.

Bonus

Všetkým predstav aplikáciu YouVersion. Počas stretnutia si ju stiahnite do telefónov a vysvetlite si, ako funguje.

Záver

Na záver odporúčame oznamy o akciách počas týždňa a pozvite mládežníkov o týždeň na ďalšiu mládež, kde sa spolu pozrieme na poslednú otázku, a tou je: Čo je večný život?

Fotografia: Aaron Owens/Unsplash