Myslím, že sa zhodneme v tom, že práca s ľuďmi je krásna, naplňujúca a zmysluplná, no vie dať aj poriadne zabrať a potrápiť. Sama sa považujem za niekoho, kto tu chce byť pre druhých. Viedla som tím a viedla som aj niekoľko skupín, preto viem, ako môže byť lídrovi tímu alebo vedúcemu skupiny niekedy ťažko. Čeliť tej frustrácii („Zas ich prišlo na stretko len 5 a pol! Toľko úsilia, chystania…“), porovnávaniu („Ten pred tebou to robil tak či onak…“), tlaku očakávaní („Správny vodca by to urobil tak a tak. Určite by nereagoval a nerozhodol takto…“). Nehovoriac o tom, že konštruktívnej spätnej väzby, podpory a povzbudenia od druhých je niekedy ako šafránu.

Nechcem lamentovať, verím, že všetko nám môže slúžiť pre ďalší rast. Keď robíme chyby, učíme sa. Aj ja som ich urobila veľa, a určite ich ešte niekoľko urobím. Takí sme. Dnes sa snažím pomôcť druhým predísť podobnej frustrácii, vyhoreniu a bezradnosti. Túto pomoc chcem ponúknuť aj Vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli dobrovoľne svoj čas a energiu venovať pomoci druhým.

Ak vedieš tím alebo skupinu a máš pocit, že
 • to niekde viazne, možno nevieš úplne sám/sama definovať problém,
 • je dusná a napätá atmosféra,
 • vidíš rezervy v niektorej z oblastí tímovej práce (komunikácia, motivácia, efektivita, rozhodovanie, plánovanie…) alebo práce so skupinou (si pod tlakom očakávaní na svoj „výkon“, si unavený/á z tvorenia obsahu stretnutia pre druhých, ktorí prídu na „iba skonzumovať“ to, čo si pripravil/a…)
 • si vyčerpaný/á a strácaš motiváciu,
 • potrebuješ pre tím víziu/cieľ, vidieť ďalšie možnosti a plánovať kroky,
 • potrebuješ lepšie využívať potenciál v tíme/skupine,

tak si v správny čas na správnom mieste. Či si líder/líderka tímu, ktorý/á pracuje s mládežou, vedúci/vedúca skupinky pre stredoškolákov, mamička, ktorá si hľadá partiu, kde by mohla s ostatným mamičkami zdieľať svoje radosti aj starosti alebo niekto, koho len jednoducho zaujíma, ako sa posúvať dopredu… pokojne sa usaď a čítaj ďalej.

V predošlom článku som písala o tom, ako môže koučing pomôcť v napredovaní a v raste v živote jednotlivca. Dnes sa pokúsim vysvetliť, ako sa to môže udiať aj v tímoch a skupinách.

V nasledujúcich riadkoch sa dozvieš
 • aký je rozdiel medzi tímom a skupinou,
 • čím sa líši individuálny koučing od tímového/skupinového koučingu
 • čo je úlohou kouča v procese koučovania tímu/skupiny,
 • čo tím/skupina môže koučingom získať.

Tím vs. skupina

Tím pozostáva z členov, ktorý majú spoločný cieľ. Každý má v tíme svoju úlohu, v rámci ktorej vynakladá isté úsilie, ktorým prispieva k dosahovaniu cieľa.

Členovia skupiny, na rozdiel od tímu, nemajú jeden spoločný cieľ. Na začiatku vzniku skupiny je nejaký zámer (napr. vzájomná podpora v raste, napredovaní, v rozvíjaní zručností..). Skupina pozostáva z rôznych ľudí, ktorí majú niečo spoločné ( napr. skupina študentov, mamičiek, team lídrov, pedagógov, manažérov…) a každý z nich má „svoj vlastný cieľ“. Skupina je bezpečný priestor podpory. Kouč pracuje so skupinovou dynamikou a skupinovou „múdrosťou“, ktorej cieľom je podnietiť k premýšľaniu ostatných a vzájomne sa inšpirovať pri hľadaní riešení, smerujúcich k individuálnym cieľom.  

Príklad – podporná skupina vedúcich tímov

Skupina vznikne so zámerom podporiť lídrov v rozvíjaní vodcovských zručností. Každý líder je iný, má tím, ktorý sa venuje rôznym projektom, no predpokladá sa, že každý líder rieši podobné otázky, dilemy a problémy – napr. ako byť autoritou, ako komunikovať, ako motivovať tím, ako delegovať úlohy, čo robiť, keď je v tíme napätie, ako zvládnuť konflikt, ako lepšie plánovať a napĺňať víziu. Každý z účastníkov skupiny môže mať ten cieľ rôzny. Napríklad, v rámci komunikácie – potrebujem komunikovať priamejšie alebo potrebujem v komunikácii viac počúvať aj tú druhu stranu, nechcem druhým skákať do reči, chcem byť v komunikácii viac empatickejší. Každý pracuje na svojom cieli, hľadá riešenie, s ktorým sa vie stotožniť on sám a ktoré bude pre neho aplikovateľné v praxi.

Úloha kouča v procese kočovania skupiny/tímu

Pri koučovaní skupiny/tímu kouč:

 • facilituje celý koučovací proces,
 • „drží“ čas, priestor a štruktúru,
 • dbá na to, aby mal každý možnosť sa vyjadriť, aby bol každý vypočutý,
 • pomocou otázok a rôznych koučovacích techník pomáha členom skupiny/tímu ujasniť, čo chcú (čo im to prinesie, čo tým získajú), čo k tomu potrebujú, čo im v tom môže zabrániť (a ako to ošetria) a čo ich môže podporiť na ceste za želaným stavom,
 • dbá na to, aby výsledkom bola „akcia“ – čo preto môžeš urobiť, čo urobíš a kedy to urobíš.

Čo môže koučovaním tím získať?

Koučing je jedným z prostriedkov, ktorý môže dopomôcť:

 • k väčšiemu nadšeniu a zvýšeniu motivácie,
 • k zlepšeniu spolupráce, efektívnejšiemu plánovaniu,
 • k lepšiemu využitiu potenciálu v tíme, k zlepšeniu vzťahovkomunikácie,
 • k stanoveniu a napĺňaniu vízie,
 • k zvyšovaniu uvedomenia členov v tíme.

Čo môže koučovaním získať skupina?

Koučing v skupine môže byť pre zúčastených veľmi užitočný, pretože ponúka:

 • podporu a oporu (že v tom, čo človek rieši, nie je sám),
 • nové vhľady, podnety, uvedomenia a inšpirácie,
 • zúčtovateľnosť/záväzok pred skupinou,
 • zvýšenie vnútornej motivácie podniknúť kroky, ktoré majú smerovať k zmene,
 • zvýšenie uvedomenia a sebapoznania,
 • podporu prevziať zodpovednosť za svoj život.

Mnoho vecí v našom živote ovplyvniť nemôžme. Na druhej strane, existujú veci, na ktoré vplyv mať môžeme. Dobrou správou je, že tých vecí býva viac ako si myslíme. Ak sa Ťa niektoré z týchto riadkov dotkli, pozývam Ťa na dobrodružnú cestu hľadania a preberania zodpovednosti za to, čo môžeme oplvyvniť v rámci vedenia tímu, skupiny aj v našich vlastných životoch. Budem sa veľmi tešiť…

Ak ťa tento článok zaujal a mal by si záujem o koučing s Ludy, môžeš nás kontaktovať na maile: pointonline@tckompas.sk, alebo na sociálnych sieťach (IG: pointonline, FB: POINT Online). Môžeš sa tiež ozvať rovno Ludy na maile: l.badiarova@gmail.com.

Použitá literatúra: Cockerham, G.: Group coaching, iUniverse, 2011. 

Karpinská, Z., Kmecová, D.: Group and Team business coaching