Väčšina z nás zažila tradičný formát skupinky, kde sa stretneme sa príjemnom mieste, zdieľame sa a spoločne študujeme Bibliu. Ako vedúci môžeme použiť mnoho aktivít, výziev či dávať domáce úlohy. A keďže ti chceme v tejto sérii Fun facts o učeníctve ponúknuť čo najviac nápadov na to, ako vaše stretnutia ozvláštniť, poďme sa spoločne pozrieť na tému tematických a zážitkových skupiniek.

Zážitkové skupinky sú skvelým spôsobom, ako ešte viac zvýrazniť tému, o ktorej sa budete rozprávať. Môže to znamenať ísť na peknú lúku, kde sa budete rozprávať o tom, že Pán Ježiš je náš Pastier a vymyslieť aktivitky, ktoré sa toho budú týkať. Alebo to môže byť túra alebo výlet (nápad na skupinkový výlet), kde budete spoločne rozjímať nad žalmami. Premýšľaj, ako môžeš kreatívne podporiť tému, o ktorej hovoríte. Tvoja skupinka si totiž tento zážitok môže pamätať celý život. Vizuálne pomôcky a zážitky si totiž spájame s témou oveľa lepšie. 

Je tiež super, keď vieš svoju skupinku prispôsobiť napríklad tomu, v akej časti roka sa práve nachádzate. Využi to, že sa na Valentína môžete rozprávať o tom, ako Pán Ježiš preukazoval lásku a ako to môžeme robiť aj my. Alebo sa v decembri rozprávajte o očakávaní a evanjeliu. Vyber si tému a prispôsob jej hry, výzdobu alebo občerstvenie. Vďaka tomu to bude nielen zapamätateľné, ale pomôže to tiež skupinke ľahšie plynúť.

Reťaze

V dnešnom článku máme pre teba nápad, ktorý spracoval Jany Šimočko v knihe Pod kapotou.

Na toto špeciálne stretnutie mužov potrebuješ vopred zabezpečiť kovové reťaze dlhé cca 50 cm, ale nech sú rôznej odolnosti. Je to outdoorová aktivita, úvod a záver môže byť vo vnútri. 

  1. Rozdaj do dvojíc po jednej reťazi, s výzvou nájsť spôsob ako ju pretrhnúť. Nebude to fér, lebo niekto má slabšiu a niekto silnejšiu reťaz, ale je to ako v živote, niektoré veci si nevyberáš, iba ich dostaneš. 
  2. Zadaj aj časový limit, nech do stanoveného času budú na dohodnutom mieste. Myslím si, že 30 minút úplne stačí. 
  3. Neexistujú ďalšie pravidlá. Je to na konkrétnej dvojici ako si pomôžu. Možno silou, možno hlavou, alebo poprosia niekoho s nástrojom. Vedúci môžu byť pripravení pomôcť, ak si niekto pýta pomoc. Môžu poskytnúť aj pílku na železo alebo iný nástroj, ktorý majú v batohu v prípade potreby. 

Keď to skončí, tak si vypočuj príbehy od každej dvojice o úspechu či neúspechu v tejto úlohe a veď diskusiu o tom, aké reťaze môžeme mať v živote a o tom, ako Boh túži zlomiť každú reťaz, ktorá nás v živote zväzuje, či obmedzuje v duchovnom raste.

Štúdium

Táto aktivita povie mnoho o našej schopnosti pýtať si pomoc, o tvorivosti v riešení problémov, ale hlavne, že Boh dokáže zlomiť všetky putá. Tým chceme nakoniec všetkých povzbudiť. Na záver si prečítajte, poprípade študujte: 

  • Žalm 107:13 – 16: „Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On vytrhol ich z úzkosti, vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch, lebo rozlámal kovové dvere, posekal železné závory.“ 
  • Ján 8:29 – 35: „Ten, ktorý ma poslal, je so mnou, nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé Jemu. Keď takto hovoril, mnohí uverili v Neho. I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali Mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu; akože teda hovoríš: Budete vyslobodení? Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome naveky; syn zostáva naveky.“ 
  • Skutky 12:6 – 7: „V tú noc, keď Herodes mal dať predviesť Petra, spal tento medzi dvoma žoldniermi, zviazaný dvoma reťazami, a strážnici strážili väzenie predo dvermi. A hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. (Anjel) udrel Petra do boku a zobudil ho hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk.“ 
  • Skutky 16:25 – 26: „Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy.“

Veríme, že aj táto inšpirácia ti pomôže premýšľať nad tým, akými rôznymi spôsobmi môžeš podporiť to, o čom na skupinke budeš hovoriť. Tematické a zážitkové skupinky sú naozaj zábavným spôsobom, ako si dobre zapamätať tému cez nezabudnuteľný zážitok!

Séria Fun facts o učeníctve je inšpirovaná knihami Vo Vitrínke a Pod kapotou, ktoré si môžeš zakúpiť tu.

Fotografia: Kaley Dykstra/Unsplash