Váš letný tábor sa raketovou rýchlosťou približuje, no voľné miesta na campe sa akosi nemíňajú? Začínaš stresovať ako zaplníš kapacitu registrácie, ktorá zatiaľ zíva prázdnotou? Vôbec nemusíš! Chcel by som ti predstaviť praktické tipy a triky, ako pozývať a prilákať študentov na váš letný tábor.

Túžime, aby na našich campoch bolo veľa stratených tínedžerov, ktorí budú môcť spoznať Pána Boha. Chystáme sa, pripravujeme náš tábor, neúnavne pracujeme. No nejak sa tí študenti stále neregistrujú. A vedia vôbec, že existujeme?

PROMO. Toto slovíčko sa neodmysliteľne viaže k našim táborom. Zahŕňa širokú škálu propagácie – či už ide o promo na škole, promo na IG, promo na mládeži, plagáty po meste…

Tak kde začať? Potrebuješ plán!

Sadni si so svojím tímom a začnite premýšľať nad vašou cieľovou skupinou – nad ľuďmi, ktorých chcete vidieť na vašom campe. Kde sa nachádzajú? Kde trávia najviac času (či už fyzicky alebo virtuálne)? Ako ich môžeme najlepšie osloviť? Toto všetko sú otázky, ktoré ti pri vytváraní stratégie pre vaše promo môžu veľmi pomôcť.

Ako píše apoštol Pavol v 1. liste Korintským 9:19 – 20:

 …dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol Žid, aby som Židov získal; tým, čo sú pod zákonom, (bol som aj ja) akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom…

Verím, že aj našou túžbou je, aby sme získali „čím viacerých“. Aby boli naše tábory naplnené stratenými ľuďmi, ktorí budú môcť zažiť Božiu lásku a počuť evanjelium. Ako môžeme aplikovať Pavlove slová? Tým, že sa týmto študentom pokúsime priblížiť. Keď viem, že trávia veľa času na Instagrame, tak začnem svoj tábor prezentovať práve tam. Pokiaľ viem, že ich rodičia často chodia na Facebook, skúsim aj tam. Kde trávia veľa času? Škola, kaviarne, rôzne záujmové krúžky. Skús nad tým premýšľať a verím, že Pán ti otvorí dvere, ako sa k týmto študentom môžeš dostať!

Ako robiť promo na škole?

Postaviť sa pred stredoškolských študentov vie byť niekedy ozajstná výzva. Je to obrovský krok mimo našej komfortnej zóny a pre niekoho to môže znamenať aj veľa stresu. No koniec koncov to vôbec nie je také zložité. Prvým krokom je napísať riaditeľovi školy a dohodnúť sa ohľadom možnosti prezentovania vášho campu. Pokiaľ máte na škole niekoho známeho o to lepšie!

Keď dostanete povolenie na odprezentovanie vášho tábora, treba sa dobre nadýchnuť a vkročiť do triedy pred študentov s veľkým úsmevom! Mne osobne sa veľmi osvedčilo robiť promo na školách rýchlo a dynamicky. Prines tam veľa energie! Žiadne naťahované definície vášho tábora, žiadne dlhé uspávanie hadov. Treba tam nabehnúť (2-3 ľudia) po prípade s frisbee, americkou loptou alebo inými predmetmi v rukách, v skratke porozprávať o tom, kto sme a čo robíme, pustiť motivačné videjko, nechať plagát a odísť. Takto ani nenahneváte vyučujúcich, že zdržujete ich hodinu a taktiež študentov zaujmete svojím parádnym videom a super prezentáciou.

Osobná rada – tábor treba prezentovať sebaisto a v zmysle – „na tomto tábore proste chceš byť“! Žiadne prosíkanie študentov, aby sa zaregistrovali. Miesta sa rýchlo míňajú a ak chceš, tak sa čím skôr prihlás, lebo už o chvíľu sa nebude dať!

Osobná skúsenosť beats them all!

Či sa nám to páči alebo nie, štatistika hovorí jasne, že najviac ľudí príde na tábor práve na základe odporúčania svojho kamaráta alebo kamarátky. Je jedno, aký kvalitný plagát či krásny profil na Instagrame máš, nikdy sa to nevyrovná osobnému odporúčaniu kamaráta. A práve preto ti vrelo odporúčam, aby si začal apelovať na svojich mládežníkov a ľudí, ktorí už boli na campe, aby začali tento najsilnejší prostriedok, ktorý máš k dispozícii využívať.

Veľmi dôležité je, aby tvoji mládežníci rozumeli tomu, že tvoj zbor organizuje evanjelizačný tábor. (pozn. Pokiaľ organizuješ zborový tábor, tento odsek môžeš preskočiť.)

Neraz sa každému zboru stalo, že sa ich tábor začal veľmi rýchlo zapĺňať, no keď sa pozreli do registrácie, našli v nej samé dobre známe mená. Na jednej strane sa tešíme, že ľudia majú záujem o náš tábor, no na druhej strane cítime, že hoci by bolo príjemné mať rýchlo naplnenú kapacitu, toto nie je dôvod, prečo tábor organizujeme. Treba si uvedomiť, že naša cieľová skupina sú stratení mladí ľudia. A tento koncept si taktiež musia uvedomiť aj tvoji mládežníci. V takomto prípade je tvojou úlohou aj povinnosťou tento koncept im komunikovať.  

Dohodni si stretnutie s registrovanými mládežníkmi (prípadne aj verejne na mládeži) a spolu s tímom im komunikujte vašu víziu. Pokúste sa im vysvetliť, že hoci by bolo pekné byť spolu všetci ako mládež, tento tábor nie je na to prioritne určený. Zároveň je to skvelá príležitosť na zdieľanie evanjelia s ich spolužiakmi a kamarátmi.

Povzbuďte ich do toho, aby začali zápasiť za svojich neveriacich kamarátov a možno ich práve takýmto spôsobom skúsili priviesť k Bohu. Ideálne by bolo, aby prišli na camp spolu s nimi a na campe im môžu slúžiť a starať sa o nich. Takto je to win-win pre každého – aj pre Božie kráľovstvo, aj pre tvojho mládežníka, ktorý tak strašne chce byť na tvojom campe!

Nezabudni na modlitbu

Akokoľvek dobre a kvalitne budeme robiť promo, som presvedčený o tom, že Pán je ten, ktorý sa dotýka ľudských sŕdc a iba On dokáže človeku vnuknúť myšlienku, aby sa zaregistroval na náš tábor. Preto sme sa neraz modlili o to, aby ľuďom na školách padol náš plagát do oka, aby ich z nejakého dôvodu zaujal a začali nad ním uvažovať.

Taktiež verím tomu, že Pán si môže použiť aj sociálne siete, aby k sebe priviedol ľudí. Zjednoťte sa ako tím a modlite sa zámerne za to, aby Pán naplnil kapacitu vášho tábora a aby tam priviedol každého, kto tam má byť. Ako sa píše v Božom slove: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia…“ (Žalmy 127:1).