V sérii Bibličtina naša každodenná sa chceme spoločne pozerať na slová, ktoré často počujeme, spievame alebo čítame v Božom Slove, no v skutočnosti im rozumieme veľmi málo. Úvod a prvý článok si môžeš prečítať tu:

Čo znamená Hosanna?

Väčšinou keď počujem slovo, na ktoré sa sústredíme v dnešnom článku, napadnú mi hneď dve veci. Prvou je Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, o ktorom čítame v evanjeliách. Druhou je pieseň Hosanna od Hillsongu, v ktorej mám veľmi rada bridge, preto sa k nej celkom často zvyknem vracať. No musím sa priznať, že aj keď som ju už toľkokrát spievala, keby sa ma niekto opýtal, čo presne znamená ‘hosanna’, význam by som len hádala – v oblasti “niečoho oslavného”. Ak si na tom podobne, poďme sa dnes na to spolu pozrieť bližšie.

Hebrejským základom tohto výrazu sú dve slová:

  1. hôša (zachráň) 
  2. (vyjadruje úpenlivú prosbu, niekedy sa prekladá aj ako ‘modliť sa’ alebo ‘veľmi ťa prosíme’). 

Hosanna v Starej zmluve

V Starej Zmluve nájdeme výraz ‘hosanna’ len na jednom mieste, a to v Žalme 118:25, kde je preložený takto:

Hospodin, prosím, pomôž! Hospodin, prosím, dopraj úspech!” (Ekumenický preklad)

Prosím, Hospodine, spas! Prosím, Hospodine, daj zdaru!” (Roháčkov preklad)

Od naliehania k oslave

Pôvodný význam slova ‘hosanna’ teda nebol celkom oslavný, išlo skôr o naliehavú prosbu o záchranu. Hneď za veršom 25 nasleduje verš spájaný s Ježišovým vjazdom do Jeruzalema, pri ktorom Ho zástup vítal palmovými ratolesťami:

“Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho.” (Ž 118:26)

Tieto verše sa u Židov spájali s oslavou Sviatku stánkov, kde bol verš 25 (so slovom Hosanna) pokynom k mávaniu palmovými ratolesťami. Palmovými ratolesťami sa zvyklo mávať aj pri oslave posvätenia chrámu. Historicky sa nejak takto zrejme význam slova Hosanna preklopil z naliehavého volania o pomoc na oslavné zvolanie viery, ktorá víta Hospodina, ktorý prichádza a zachraňuje.

Hosanna v Novej zmluve

Aj Ježiš označuje v Matúšovi 21:15 volanie detí “Hosanna” v chráme za chválu.

 “Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme: „Hosanna Synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa a povedali mu: „Počuješ, čo hovoria?“ Ježiš im odpovedal: „Áno. Nikdy ste nečítali: Z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu?“

Vstup do Jeruzalema, pri ktorom znie ‘Hosana’ máme zaznamenaný v troch evanjeliách:

Mt 21:9 A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!”

Mk 11:9 – 10Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“

Ján 12:12 – 13 “Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“”

Výzva pre teba

Tendencia prejsť z volania o pomoc do chvály, ktorú vidíme v historickom vývoji výrazu Hosanna, je pre Boží ľud charakteristická. Vidíme ju napríklad aj v mnohých žalmoch, ktoré začínajú naliehavým volaním a končia oslavnými vyznaniami o dôvere, nádeji a víťazstve v Hospodinovi – napr. Žalmy 10, 13, 22, 64,…

Pusti si pieseň Hosanna (v slovenskej alebo anglickej verzii) a premýšľaj nad tým, v ktorej oblasti svojho života potrebuješ momentálne najviac vidieť Božiu záchranu? Môžeš pri Hosanne skončiť chválou za nádej na Jeho pomoc, ktorú vďaka Kristovi máme.

Zdroje

Nový Biblický slovník, 1982. Praha: Návrat domú, 1996. ISBN 80-85495-65-1

Christianity.com: What is the meaning of Hosanna in the bible. 2023. Dostupné na: https://www.christianity.com/wiki/bible/what-is-the-meaning-of-hosanna-in-the-bible.html

Fotografia: Zach Lucero/Unsplash