Každý z nás má iné talenty, inak ich rozvíja a chváli nimi Pána Boha. Často hovoríme o hudbe alebo o daroch viesť, ale menej o tých medzi nami, ktorí sú výtvarne nadaní a hýria nápadmi. Študentka ŠPM Katka Hegedüšová v roku 2019 napísala záverečnú prácu, ktorá sa zaoberala témou Bible journalingu.

V dnešnom článku sa dozvieš viac o tom, čo to je a o týždeň nájdeš na webe 5-dňový plán čítania. Ten môžeš použiť na osobný rozvoj, rovnako je možné ho rozdeliť aj na dlhší čas a prejsť si ho so skupinkou, alebo použiť ho na tábore na workshop alebo tvorivú dielňu. 

Čo je Bible journaling?

Bible journaling je zaujímavý a kreatívny spôsob, ako spoznávať Božie Slovo a môže zmeniť spôsob, akým trávime čas s Pánom Bohom v Biblii. 

S perom či štetcom v ruke môžeme vizuálne zachytiť Písmo, tráviť čas v modlitbe a ukladať si Božie Slovo v pamäti a v srdci. Niektorí Bible journalingom vyjadrujú svoje pocity, iní ho zas využívajú ako formu uctievania, niekto ho považuje za skvelú možnosť ako pomôcť s čítaním Biblie deťom alebo staršej generácii. Nezáleží však na dôvode, prečo sa rozhodneme pre Bible journaling, ani na tom, či máme alebo nemáme výtvarné nadanie. Jediné, na čom záleží, je to, že máme chuť a túžbu spoznávať Bibliu a zažiť Pána Boha iným a kreatívnym spôsobom. 

Prečo by sme mali začať?

Hospodin sa nám dáva poznať skrze Písmo a keď si vyhradíme čas, aby sme ho skutočne preskúmali, objavujeme Ho viac – Jeho milosrdný čin spásy a vykúpenia skrze Krista. V našich rušných životoch je jednoduché uviaznuť v stereotype, rýchlo si prečítať verš či pasáž a potom pokračovať v zhone dňa. Vieme, že keď sa priblížime k Božiemu Slovu, potrebujeme otvorené srdce a nové oči na čítanie, ale mnohokrát ani len netušíme, kde začať.

Bible journaling je o čítaní a študovaní Slova, nechať sa viesť k tomu, aby sme boli kreatívni v tom, ako si zapamätať a uložiť Božie Slovo. Cieľom Bible journalingu je zažiť Božie Slovo novým spôsobom, keď trávime čas s Pánom.

Ako začať?

Nasledujúce kroky sú odporúčania Laurel Keller (novinárka a umelkyňa) ako zažiť novú skúsenosť s Písmom cez Bible Journaling.

  1. Modlite sa predtým, ako začnete čítať a tvoriť

Žiadajte Boha, aby Vám zjavil viac zo seba a dal sa poznať predtým, ako otvoríte Slovo a ponoríte sa doň. 

  1. Čítajte a študujte Písmo

Opatrne čítajte každé slovo, pýtajte sa sami seba, čo hovorí Písmo o Bohu, o Vás a ako ho môžete aplikovať do každodenného života. 

  1. Položte pero na papier a tvorte

Môžete začať jednoduchým prepísaním verša do voľného priestoru, alebo zvýrazniť si slová, ktoré sa Vás dotkli a majú pre Vás hlbší význam. Dovoľte svojej kreativite tvoriť a nechať sa viesť Duchom Svätým a začnite kresliť, maľovať alebo písať inšpirujúce frázy. 

  1. Premýšľajte a zapamätajte si, čo Vám bolo zjavené

Keď skončíte, strávte čas skúmaním svojho vlastného umenia a zapamätajte si, čo k Vám Písmo hovorilo skrze Ducha Svätého.

Na budúci týždeň nájdeš na webe 5-dňový plán čítania, pri ktorom si tento spôsob budeš môcť vyskúšať.

Fotografia: Nienke Broeksema/Unsplash