Mnohí vedúci skupiniek sa na stretnutiach najviac obávajú práve vedenia diskusie. Len málokto z nás má pocit, že bude vedieť na všetko správne odpovedať alebo si poradiť s akýmkoľvek tvrdým orieškom, ktorý mu hodia do cesty (a zopár ich bude!). Čo je ešte horšie, len ťažko sa dá posúdiť, či sa nám to aj darí alebo nie.

Mám pre teba dobrú správu. Toto nie je najlepší spôsob, ako v skupinke vytvoriť diskusiu. Nemusíme vedieť na všetko správnu odpoveď, viesť zakaždým dokonalú debatu, a dokonca nemusíme ani na každom stretnutí prebrať všetok pripravený materiál.

V skupinke je naším hlavným cieľom podnietiť diskusiu. Chceme ľudí povzbudiť, aby rozmýšľali nad danou témou a poskytnúť im bezpečné prostredie, kde sa môžu podeliť so svojimi myšlienkami. Chceme, aby cítili, že si vážime všetko, čo povedali.

A to je celá naša úloha. Našťastie, existuje niekoľko postupov a princípov, ktoré nám môžu pomôcť pri napĺňaní týchto cieľov.

Ako si dať rady s ťažko zvládnuteľnými ľuďmi

Najťažším aspektom skupiniek je, že ich tvoria ľudia. Komunikácia s ľuďmi je vždy zložitá. K mojim obľúbeným knižným názvom patrí aj tento, ktorý sa mi zdá najpravdivejší — Každý je normálny, kým ho nespoznáš. Týka sa to aj mňa!

Spomeniem niektoré časté typy „ťažko zvládnuteľných ľudí“, s ktorými sa možno stretneš, a zopár odporúčaní, ako k nim pristupovať s postojom milosti.

Táraj

Takému človeku sa ústa zavrú len málokedy a vždy rád odpovedá ako prvý. Mal by si teda celkovo pripomenúť, že skupinku tvoria všetci, takže ak vás je desať, každý by mal do diskusie prispieť svojimi desiatimi percentami.

Ak problém pretrváva, porozprávaj sa s „tárajom“ medzi štyrmi očami. Oceň jeho prínos do skupinky a zver sa mu, že potrebuješ pomoc, aby sa aj ostatní členovia otvorili a zapojili do debaty. U niektorých ľudí môžeš zájsť i ďalej a požiadať ich, aby ti sľúbili, že sa neozvú ako prví alebo že zareagujú, až keď ich oslovíš. Dokonca sa môžete dohodnúť na nenápadnom znamení, ktoré im dáš, keď budú príliš veľa rozprávať.

Málovravný

Je to tichý človek, ktorý sa v skupinke nikdy nechce pridať k rozhovoru. Takíto ľudia niekedy potrebujú len trochu povzbudenia. Ak zvážiš, že ho to neodstraší ešte viac, skús ho pravidelne vyzývať, aby odpovedal aj on. Ak sa zapojí, nezabudni ho uistiť, ako si to ceníš.

Ak to nefunguje, porozprávaj sa s ním mimo skupinky. Takisto oceň jeho doterajší prínos a zdôrazni, že chceš, aby viacerí ľudia počuli jeho názory. Pripomeň mu, aké sú všetky rozdielne pohľady cenné pre celú skupinku.

Odbiehač“ od témy

Takáto osoba veľmi rada odvádza pozornosť celej skupinky tým, že neustále odbieha od témy a chytí sa každej poznámky, ktorá s námetom diskusie nesúvisí. V prvom rade sa nenechaj rozčúliť a neboj sa raz za čas nechať uniesť, potom však ľudí nekompromisne vráť späť k pôvodnej debate.

Ak sa však tento problém stane neúnosným, takisto sa s „odbiehačom“ porozprávaj osamote. Aj pri ňom oceň jeho prínos na vašich stretnutiach a povedz mu, ako sa snažíš naplánovať dobrú skupinku a každý týždeň prebrať určitú tému, a ako ti odbočovanie od nej sťažuje úlohu. Požiadaj ho o pomoc.

Necitlivec“ 

Tento človek všetkým rozdáva rady, robí si žarty z odpovedí i z ľudí, skáče do reči a mnohými inými spôsobmi uráža ostatných členov. Je nebezpečný pre zdravé fungovanie skupinky! Môže zničiť bezpečné prostredie rýchlejšie ako čokoľvek iné. Pred všetkými teda znovu pripomeň vaše pravidlá a bezpodmienečne si „necitlivca“ zavolaj na rozhovor medzi štyrmi očami. Povedz mu, aká je pre skupinku dôležitá dôvernosť, a ako ju môže pomôcť vytvoriť.

Pamätaj, že konečným cieľom diskusie v skupinke nie sú dokonalé rozhovory ani prebratie všetkého materiálu. Počas každého stretnutia ostaň otvorený voči Svätému Duchu a nechaj sa Ním viesť. Nezabudnuteľné večery niekedy vzniknú vtedy, keď je vedúci skupinky ochotný vzdať sa pôvodného plánu a venovať sa niečomu, čo sa práve javí ako potrebnejšie alebo urobiť niečo zábavné a spontánne.

[point-blog-link title=”Tento článok je od našich priateľov z chcemviac.com” button-text=”Pokračuj v čítaní” url=”https://chcemviac.com/clanky/ako-rozprudit-diskusiu-v-skupinke/”]

Pôvodný článok bol publikovaný na www.smallgroups.com