Možno ste to zažili aj vy. Skončíte tábor, dospíte prebdené noci a teraz si poviete: okej, tak ako to vlastne hodnotíme? Som presvedčená, že je veľmi dôležité naučiť sa hodnotiť akcie, ktoré organizujeme. Prečo? Učí nás to oslavovať to, čo bolo dobré, a tiež prísť na veci, v ktorých sa môžeme zlepšiť. Je mnoho spôsobov, ako takéto hodnotenie urobiť a dnes mám pre vás jednu novú vec, ktorá to môže ozvláštniť a možno vám tiež pomôže ísť ešte hlbšie.

Kedy hodnotiť?

Ak hovoríme o pravidelných stretávaniach či jednodňových akciách, moje odporúčanie je takúto udalosť zhodnotiť čo najskôr, ideálne ešte v ten deň. Môžete si dať feedback na jednotlivé časti programu, atmosféru či organizáciu. Dnes chcem trochu viac napísať o hodnotení campu.

Mne sa najviac osvedčilo urobiť hodnotenie do dvoch týždňov po skončení (ideálne však asi po týždni). Máte dostatok času na dobehnutie spánku, spracovanie zážitkov a tiež na opadnutie silných emócií. Máte tak príležitosť hovoriť objektívnejšie a s potrebným odstupom. S tým súvisí malý tip: tesne po campe povzbuď svoj tím, aby si zapísali všetky silné emócie a pocity a môžete sa k nim vrátiť tiež.

S kým hodnotiť?

Ja mám rada hodnotenie v celom tíme, a preto je to tiež čas, ktorý si členovia tímu potrebujú vyhradiť. Samozrejme, niektoré časti môžete prebrať aj v menších tímoch (napr. ľudia zodpovední za hry či tí, ktorí mali témy) a ísť ešte do väčšej hĺbky. Ak je to ale možné, stretnite sa v čo najväčšom počte.

Ako hodnotiť?

Spíš si oblasti na hodnotenie

Vopred si spíšte všetky oblasti, ktorým sa chcete venovať. V mojom prípade išlo o hodnotenie KECY campu, a tak jednotlivé časti boli napr.: prípravy pred campom, dni pred príchodom študentov, následne jednotlivé časti programu (ako napr. angličtina, hry, témy, kapela a pod.) a ukončili sme to tiež hodnotením nášho tímu a spolupráce s americkým tímom. Tieto oblasti sa pre váš tábor, samozrejme, môžu líšiť.

Stráž si čas

Ak chcete hodnoteniu venovať konkrétny čas (napr. 2 hodiny), tak si určite, koľko času venujete oblastiam (napr. 4 minúty) a vždy si zapnite časovač a spíšte si všetko, čo zaznie. Po prejdení času môžete pokračovať, ak je to potrebné, alebo povzbuďte tím, aby sa k dokumentu vrátil doma a dopísal akúkoľvek myšlienku, ktorá im ešte napadla a chceli by ju doplniť.

Poďakujte za názor

Aj keď je to niekedy ťažké, pokúste sa poďakovať za každý názor a snažte sa byť otvorení pochvale, aj kritike. Ak sa počas hodnotenia strhne výmena názorov, pokúste sa ju odmoderovať, alebo sa k nej vrátiť po skončení tímu (najmä, ak sa týka iba niektorých ľudí).

Pri akomkoľvek hodnotení sa nesústreďte iba na to, čo nevyšlo. Vieme sa toho učiť veľa aj z toho, čo nám išlo dobre. Začnite oslavou dobrého a všímajte si témy, ktoré sa objavujú vo vašich highlightoch. Rozvíjajte to, čo bolo dobré, a pracujte na tom, čo potrebujete zmeniť.

Sebahodnotenie a hodnotenie tímu

Na záver mám pre vás niečo netradičné. Minimálne to je netradičné pre mňa a to, ako som bola naučená hodnotiť ja. V prílohe nájdete dva dokumenty, ktoré vám pomôžu prejsť cez sebahodnotenie a tiež hodnotenie tímu. Je to pomôcka na reflexiu, hodnotenie a tiež zlepšenie toho, ako fungujeme. Pri príprave som sa inšpirovala viacerými dotazníkmi a formulármi a nakoniec sme vytvorili toto:

3-2-1
3 úspechy

V oboch hodnoteniach sa opakuje postupnosť 3-2-1 a obe začínajú 3 vecami, ktoré sme ako služobníci jednotlivci či ako tím urobili dobre. Túto formu sme zvolili preto, že mnoho ľudí nemá problém povedať, čo všetko nevyšlo, no je omnoho ťažšie pomenovať, čo nám išlo naozaj dobre. Preto prvý bod pomáha v premýšľaní nad tým, čo si zaslúži oslavu.

2 príležitosti

Následne prechádzame to bodu: 2 veci, v ktorých sa môžeme zlepšiť. Úlohou teda nie je nutne napísať 2 veci, ktoré boli zlé, ale 2 veci, v ktorých vidíme priestor na zlepšenie. Aj vďaka tejto formulácii môžete viesť svoj tím v premýšľaní nad tým, čo by mohlo fungovať o trochu lepšie.

Tento bod môže byť aj časom na pokánie – ak niekto vníma, že niečo bolo “zlé z mojej strany”, možno to potrebujem vyznať pred spoločenstvom alebo skúmať, či v tom môžu byť návyky či zlozvyky, ktoré potrebujem vyznať. Alebo “ak sme niečo ako tím nezvládli”, nenechajte to len zhodnotené, ale modlite sa za to spoločne a vyznávajte to ako spoločenstvo.

1 pomoc a 1 moment

Tretí bod v sebahodnotení predstavuje otázka, v čom mi môže pomôcť môj vedúci, kazateľ alebo ktokoľvek v mojom okolí. Môže to byť priestor pre členov vášho tímu, aby premýšľali, v ktorej oblasti potrebujú, aby ich niekto viedol, bol oporou alebo ich niečo naučil. V tímovom hodnotení v treťom bode napíšte, v akom momente ste videli Pána Boha konať.

Poslednou časťou v sebahodnotení je priestor na premýšľanie o tom, čo nás Pán Boh učil a tiež ako môžeme načerpať v nasledujúcich dňoch a v tímovom hodnotení, ako môžeme osláviť, čo je za nami a ako môžeme niekoho z tímu povzbudiť či pochváliť.

Výzva pre váš tím

Tak čo? Vyskúšate aj túto netradičnú formu hodnotenia? Stačí si vybrať (alebo pokojne použiť obe), vytlačiť prílohu a vyskúšať ju na tíme. Môžete túto pomôcku použiť na začiatok hodnotenia a pomôcť tak rozhýbať premýšľanie, alebo na záver, aby sa vaše hodnotenie stalo osobnejším. Je to úplne na vás.

Dúfam, že aj táto pomôcka bude pre váš tím pomocou a napíšte nám akékoľvek reakcie, podnety alebo príbehy o tom, či a ako vám pomohli.