Skupinková edícia posúva našu pripravenú mládež ďalej do života skupinky i jednotlivca. Ak ste Adventnú sériu: Radosť nepoužili na mládeži, stále z nej môžeš vytiahnuť hlavné myšlienky a texty a použiť ich ako tému na skupinke, ku ktorej nájdeš ďalšie praktické nápady nižšie.

Diskusné otázky

 1. Čo si pamätáš z tejto lekcie?
 2. Čo je podľa tejto lekcie potrebné na to, aby sme mali radosť v ťažkých časoch?
 3. Čo ti bráni prežívať radosť?
 4. Ktoré Božie zasľúbenia ti dnes pomáhajú, aby si bol/a radostný/á?
 5. Ktoré konkrétne Božie činy ťa povzbudzujú k tomu, aby si dnes bol/a radostný/á?

Skupinková aktivita

 1. Upečte s kamarátmi koláčiky a darujte ich. Všimnite si, ako vyzerá radosť u človeka, ktorý ich dostane.
 2. Urob svoju radosť nákazlivou: usmej sa na KAŽDÉHO človeka za pokladňou, ktorého tento týždeň stretneš, bez ohľadu na to, ako sa zatvári. Počítaj si, koľkí úsmev opätujú. Človek, ktorý bude mať najviac opätovaných úsmevov, vyhráva cenu.
 3. Vypíš si Božie zasľúbenia, ktoré ti pomáhajú, aby si bol/a radostný/á (každé na jeden papier). Rozmiestni ich po svojej domácnosti na miestach, kde ich každý môže vidieť (k vchodovým dverám, na zrkadlo v kúpeľni, blízko stola, kde jedávate).

Týždenný plán rozjímania (rozdaj ho členom skupinky)

Pri každom texte postupuj podľa týchto krokov:

 • POPROS – Boha, aby sa tu s tebou stretol. V modlitbe začni tým, že spomalíš a pozveš Boha, aby bol prítomný. Zameraj sa na Neho a buď otovrený, aby si vnímal, čo má Boh dnes pre teba.
 • ČÍTAJ – pomaly vybranú časť Písma. Všímaj si slová a vety, ktoré ťa zaujali. V prípade potreby si ich prečítaj aj druhýkrát.
 • PREMÝŠĽAJ – o tom, čo ťa zaujalo. Ako sa tento text vzťahuje osobne na tvoj život a tvoje skúsenosti?
 • REAGUJ – na Písmo. Hovor priamo s Bohom o tom, čo ti leží na srdci a v mysli. Hľadaj spôsoby, ako žiť podľa toho, na čo si prišiel.

Každý deň si postupne prečítaj tieto texty:

 1. Žalm 16 
 2. Žalm 30
 3. Žalm 51
 4. Žalm 126
 5. Habakuk 3:12 – 19
 6. Izaiáš 9:2 – 7
 7. Lukáš 2:8 – 20

Fotografia: Sincerely Media/Unsplash