Skupinková edícia posúva našu pripravenú mládež ďalej do života skupinky i jednotlivca. Ak ste Adventnú sériu: Nádej nepoužili na mládeži, stále z nej môžeš vytiahnuť hlavné myšlienky a texty a použiť ich ako tému na skupinke, ku ktorej nájdeš ďalšie praktické nápady nižšie.

Diskusné otázky 

 1. Čo si myslíš o téme (z mládeže)? 
 2. Bolo tam niečo, čo si počul prvýkrát?
 3. Ako si vnímal myšlienku pozemskej nádeje a Božej nádeje? Ako to mení tvoj pohľad na to, ako ty prežívaš nádej? 
 4. Čo ťa ohľadom konceptu nádeje teší najviac? (Je to to, že Boh má všetko pod kontrolou, Jeho láska, Jeho odpustenie, Jeho neúnavná snaha o nás…).
 5. Bolo pre tebe tento týždeň ťažké mať v niečom/na niečo nádej?
 6. Ako môžeš nájsť nádej, keď neprichádza prirodzene?

Skupinková aktivita

 1. Poznáš niekoho, kto dnes potrebuje nádej? Vyrobte domáce (vianočné) pohľadnice, ktoré vyjadrujú nádej, o ktorej sme hovorili na mládeži. Pošlite ich týmto ľuďom – dajte im biblický verš o nádeji.
 2. Choďte na prechádzku a ako úlohu zadaj nájsť niečo, čo sa na prvý pohľad zdá byť mŕtve, ale je v tom život (ako Izrealiti, ktorí boli mŕtvi a stále odmietali Boha, ale Boh im vrátil život). Odfoťte si to a podeľte sa o to. (Tieto fotky môžete použiť na vianočnom pozdrave).
 3. Nájdite verše o nádeji (o Božej vernosti, o jeho zasľúbeniach) a napíšte ich kaligraficky na pekný papier, ktorý darujete ako vianočný darček. 

Týždenný plán rozjímania (rozdaj ho členom skupinky)

Každý deň si postupne prečítaj tieto texty:

 1. Genezis 3:14 – 15 – prvá nádej, ktorá bola daná
 2. Genezis 12:1 – 3 – prvý prísľub Abrahámovi
 3. Levitikus 26:44 – 45 – Boh plní svoje sľuby
 4. Jeremiáš 31:31 – 34 – zasľúbenie novej zmluvy
 5. Žalm 130:4 – 8 – odpustenie, nádej v očakávaní, Izrael
 6. Jeremiáš 29:11 – plán dať nádej
 7. Lukáš 1:54 – 55; 22:20 – nádej prišla

Pri každom texte postupuj podľa týchto krokov:

 • POPROS Boha, aby sa tu s tebou stretol. V modlitbe začnit tým, že spomalíš a pozveš Boha, aby bol prítomný. Zameraj sa na Neho a buď otovrený, aby si vnímal, čo má Boh dnes pre teba.
 • ČÍTAJ pomaly vybranú časť Písma. Všímaj si slová a vety, ktoré ťa zaujali. V prípade potreby si ich prečítaj aj druhýkrát.
 • PREMÝŠĽAJ o tom, čo ťa zaujalo. Ako sa tento text vzťahuje osobne na tvoj život a tvoje skúsenosti?
 • REAGUJ na Písmo. Hovor priamo s Bohom o tom, čo ti leží na srdci a v mysli. Hľadaj spôsoby, ako žiť podľa toho, na čo si prišiel.

Fotografia: Daiga Ellaby/Unsplash