Chcel by si viesť, alebo už vedieš skupinku tíndežerov vo vašom zbore? Majú ľudia, ktorých máš na mysli, vybudovaný vzťah k čítaniu Biblie? Tento trojdňový študijný výlet vie byť pre teba a tvoju skupinku veľkým prínosom. Výletu sa nemusíš báť. Ak nie si nadšenec veľkých túr, alebo je vám ťažšie dostať sa niekam mimo vášho okresu, tak aj cez to vieš zrealizovať túto akciu. Ideš do toho? Ak máš aspoň trošičku záujem, neváhaj a prečítaj si o tom, čo presne tento výlet zahŕňa a môžeš si aj pozrieť, ako som tento výlet zažila ja spolu s mojou skupinkou.

Cieľ výletu: Vybudovať si vzťah a cit k Biblii.

Situácia s našou skupinkou

Vediem skupinku mladých dievčat (14-ročné) v našom zbore. S týmito dievčatami sa už dlhšie poznáme cez dorasty a dorastové tábory. Nedávno však prišiel nápad, aby sme založili čisto dievčenskú skupinku, kde by sme sa venovali presne im potrebám. Pustili sme sa do tejto služby spolu s jednou našou dorastovou vedúcou a pýtali sme sa dievčat na konkrétne témy, ktorým by sa potrebovali/chceli venovať.

Jednou z nich bola aj Biblia. Dievčatá poznajú Bibliu z toho hľadiska, že vedia o jej príbehoch a hrdinoch, vedia, čo je evanjelium a aké knihy v nej môžeme nájsť. No toto poznanie bolo skôr teoretické. Chceli, aby sme s nimi pracovali na tom, ako vybudovať vzťah a cit k čítaniu Biblie. Tento výlet bol začiatkom našej cesty za tým, ako tento cieľ dosiahnuť.

Prečo Žalmy?

Je viacero dôvodov. Hlavným z nich však je, že v Žalmoch presne nachádzame cit, ktorý spája človeka s Bohom. Ak chceme, aby dievčatá mali vzťah a cit k Božiemu Slovu, a k Bohu samotnému, je vhodné ukázať im, že môžu siahnuť po Biblii v akomkoľvek čase. Práve Žalmy im umožňujú vidieť to, ako sa ľudia v rôznych situáciách obracali na Boha modlitbou, nárekom či chválou.

Obsah témy

Na uľahčenie toho, ako Žalmy študovať, sa vytvoril systém 3 oblastí, ktoré Žalmy obsahujú. Oblasť pokoja, oblasť nebezpečenstva a oblasť objavenia. Prvá oblasť obsahuje Žalmy, ktoré nám pomáhajú vyjadriť svoje myšlienky a pocity, a ktoré ponúkajú základ pre pevnú vieru.

V oblasti nebezpečenstva sa nachádzajú Žalmy, ktoré v ťažkých chvíľach pripomínajú, že aj v takých chvíľach je Boh dobrý. Tiež sa snažia ochrániť srdce pred tým, aby nejaké nebezpečenstvo neuviedlo srdce človeka do hriechu.

Tretia, a zároveň posledná oblasť sa venuje Žalmom, ktoré sa zameriavajú na oslávenie Boha chválou a poukazujú na nový pohľad človeka, ktorý sa z ťažkostí dostal cez Božiu pomoc.

Priebeh výletu

Ako trasu sme si vybrali okruh, ktorý zahŕňal 3 body, na ktorých sme mali v pláne zastaviť. Pretože bol tento okruh v našom okolí, každá z nás mohla vrátiť na noc domov a nemuseli sme vybavovať spoločné ubytovanie.

Prvý deň sme šli len po prvý bod cesty, kde sme skupinku začali mini kvízom. Následne sme sa venovali oblasti pokoja. Druhý deň sme šli tou istou trasou. Keď sme prechádzali okolo predošlého stanovišťa, zopakovali sme si, o čom sme sa rozprávali minulú skupinku. Pokračovali sme až na druhé stanovište, ktoré bolo na malom, no veľmi strmom kopci. Tam sme sa venovali druhej oblasti.

Tretí deň sme postupovali podobne, ako ten predošlý. Prešli sme trasu popri prvom a druhom stanovišti, kde sme si opäť stručne zopakovali to, čomu sme sa venovali, a povedali sme si naše pocity o daných témach. Poslednej oblasti Žalmov sme sa venovali na treťom bode našej cesty, ktorý sa nachádzal pod kopcom druhého bodu. Tam sme si aj zahrali Krycie mená.

Takto sme si výlet prispôsobili my. Neváhaj si ho však pozmeniť podľa svojej situácie. Materiál k jednotlivým oblastiam nájdeš v prílohe. Ak sa ti tento výlet zapáčil a vyskúšaš ho so svojou skupinkou, natoč mini storku z tohto výletu a označ nás na Instagrame #pointonline.

Video z výletu

Fotografia: Holly Mandarich/Unsplash