„Každú spôsobilosť, ktorú máte, či už ide o vašu schopnosť myslieť, alebo z času na čas hýbať končatinami, vám dal Boh. Ak by ste každučký moment svojho života zasvätili výlučne službe Jemu, nemôžete mu dať nič, čo by už v podstate aj tak nebolo Jeho.“

C.S. Lewis, Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve

Ježiš predstavuje slovo „správcovstvo“ v Lukášovi 16. Niektoré preklady spomínajú manažovanie alebo šafárenie. Je to slovo, ktoré som počas vyrastania v cirkevnom prostredí v Amerike počula často. Najčastejšie znamenalo vyučovanie o dávaní a o tom, že ako kresťania potrebujeme dávať cirkvi 10 % – desiatky. Toto slovo však obsahuje viac ako peniaze. V kontexte našej spirituality zahŕňa spravovanie života človeka spôsobom, ktorý oslavuje Boha a robí nás viac podobnými Kristovi. Všetci sme správcami zdrojov, schopností a príležitostí, ktoré Boh zveril do našej opatery a jedného dňa bude každý z nás povolaný k tomu, aby vydal počet ako zaobchádzal s tým, čo nám Pán dal.

Správcovstvo vyjadruje našu poslušnosť ohľadom spravovania všetkého, čo nám Boh dal pod kontrolu, a zahŕňa to naozaj všetko. Je to záväzok, pri ktorom človek dáva všetko čím je a čo má Bohu do služby a uvedomuje si, že my sami nemáme právo kontroly nad svojím majetkom či životom.

Nad čím nás Boh ustanovil ako správcov?

  • ľudia;
  • evanjelium;
  • duchovné dary;
  • naše slová;
  • naša viera;
  • peniaze;
  • čas.

Mnohé z týchto vecí sa prelínajú. Napríklad môžem spravovať svoj čas tak, že ho trávim s ľuďmi, ktorých učeníkujem. Rovnako je to s duchovnými darmi. Rozhodujem sa, ako ich použijem. Či ich použijem. Ak nad tým rozmýšľame takto, mohli by sme vytvoriť nekonečný zoznam vecí, ktoré osobne spravujeme každý deň.

Všetko, čo máme, máme od Boha, všetko patrí Jemu

Nič na Zemi nie je naše. On je vlastníkom všetkého. Je to pokorný postoj, najmä ak veľmi tvrdo pracujete, aby ste boli finančne úspešní. Bolo by jednoduché vidieť to tak, že to patrí mne, ja som si zabezpečil titul, ja som získal prácu, ja som zarobil peniaze. Avšak Biblia nám v Starej aj Novej zmluve jasne hovorí, že to nie je pravda.

„Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú“

Žalm 24:1

„Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel,…“

List Jakuba 1:17

Správcovstvo znamená byť štedrý

Spôsob ako dosiahnuť najlepšie zisky z peňažných investícií je investovať z nich, koľko sa len dá, do Božích vecí. Viete si predstaviť, že by vám to povedal finančný poradca? „Ak viac peňazí rozdáš, dosiahneš lepšie zisky.“ Znie to maximálne nelogicky, avšak presne to nám Písmo znova a znova hovorí.

Prečo sa v Biblii hovorí toľko o peniazoch? Koľkokrát sme len v Lukášovi čítali tieto varovania? V každom z nich sa zdá, že sa Ježiš pýta túto otázku: Do čoho, alebo koho, vkladáš naozaj všetku svoju dôveru? Je to Boh, alebo bohatstvo – peniaze? Je to veľmi čierno-biela otázka. Znova a znova a znova sa k tejto téme vracia, ba dokonca nám ukazuje aj protilátku na milovanie peňazí – je ňou štedrosť.

Správcovstvo nie je iba o peniazoch

C. S. Lewis povedal, že tí najviac zaneprázdnení profesori, ktorých mal, boli taktiež ľuďmi, ktorí mali na druhých vždy najviac času. Mali kopu povinností, ale ich charakter bol štedrý a rozdávajúci. Ak je toto postoj vášho života, nebude to len v peniazoch. Budú to aj peniaze, ale bude to tiež váš čas a vaše dary. V dnešnej uponáhľanej dobe je možno práve čas, ktorý si nájdeme pre iných, tým, čo odhaľuje štedrého ducha.

Zároveň však peniaze môžu byť spôsobom, ako budovať vzťahy. Ak sú s nimi ľudia štedrí – ak majú otvorené ruky – peniaze sa dajú použiť na budovanie vzťahov, nie na ich ničenie.

Prečo je tak dôležité nemilovať peniaze? Chce od nás Boh, aby sme boli chudobní?

Nielenže si peniaze a svoj majetok nemôžeme vziať do neba, ale veci, ktoré sú cenné v nebi, potrebujeme rozhojňovať, kým sme tu na zemi. Mali by sme svoje peniaze radšej múdro míňať na Božie veci ako na veci tohto sveta.

V našom štúdiu Lukáša často čítame, ako Ježiš učeníkom hovorí, aby si so sebou nič nebrali. To naznačuje, že by mali byť závislí na iných (od Boha), ktorí sa postarajú o všetko, čo potrebujú, ale tiež to hovorí o tom, že by tu mali byť tí, ktorí štedro dávajú a postarajú sa o nich. Je to povolanie pre tých, čo dávajú, i pre tých, čo prijímajú.

Trénujeme sa v modlitbe, pôste, rozjímaní, prijímaní Biblie, vyznávaní a učeníctve. Ako by to u nás vyzeralo, keby sme investovali do večnosti a trénovali sa v správcovstve? Ako by vyzeral váš denný program? A ako váš účet? A čo váš čas? Poďme zainvestovať a zvýšiť svoje zisky!

Letná výzva #7

  1. Obzri sa späť a premýšľaj, na čo si za posledný mesiac minul svoje peniaze a čas. Prináša to Bohu slávu? Vieš v tom spraviť nejaké zmeny?
  2. Akú (pre teba) cennú vec by si mohol tento týždeň darovať niekomu, kto ju potrebuje?
  3. Ako by si tento týždeň mohol zámerne spravovať svoje slová tak, aby to prinieslo Bohu slávu?

Fotografia: Nataliya Vaitkevich/pexels