Je učeníctvo duchovnou disciplínou? Ak si to budete chcieť vygoogliť, na mnohých zoznamoch ho veru nenájdete. (Pri písaní tohto článku som o tom nenašla veľa nápomocných kníh.) Samotné slovo sa dokonca ani nenachádza v Biblii. Tento pojem je pomerne nejasný, aj keď si ho vyhľadáte v slovníku. Môže znamenať „môj vlastný“ vzorec nasledovania Krista. Alebo môže znamenať moju aktívnu pomoc druhým aby v Ňom rástli a nasledovali Ho.

Existuje ale ešte jeden význam, pomoc druhým, ktorý sa vyskytuje v Novej zmluve v Skutkoch 14:21. Znamená zvestovanie evanjelia, aby sa ľudia obrátili – evanjelizáciu. Tento pojem som už našla uvedený ako disciplínu a je to v podstate prvé štádium učeníctva, takže by to malo sedieť. Nie je vlastne každá duchovná disciplína učeníctvom? Takže je učeníctvo duchovnou disciplínou?

My v pointonline hovoríme ÁNO, je, pretože: sú k nemu povolaní všetci kresťania, Ježiš tak žil a neudeje sa náhodou. Je to duchovná požiadavka a vyžaduje disciplínu.

Potreboval k tomu aj Ježiš disciplínu? Alebo z Neho len tak prirodzene vyplynulo? Zámerne povolal učeníkov z člnov. Trávil noci na modlitbách a vracal sa späť s nejakým plánom. Starostlivo vyberal tých, ktorí mu boli blízki a plánoval ich vyučovanie. Áno, Jeho učeníctvo bolo veľmi zámerné.

Čo presne je učeníctvo?

Učeník je nasledovník. Túžime nasledovať Krista a pomôcť ostatným, aby Ho nasledovali. Inými slovami, chceme poznať Ježiša a podobať sa na Neho. Evanjeliá nám nezobrazujú nejakých poloučeníkov. Namiesto toho vidíme učeníkov plných hriechu, ktorí robia kopu chýb, áno. Ale tým, ktorí sa držali v úzadí so slovami: „Budem ťa nasledovať podľa seba,“ nasledovanie nebolo umožnené. Toto učeníctvo je seriózna vec a jeho veľkou súčasťou je aj to, že sa staráme, aby sme si my aj ľudia okolo nás uvedomovali jeho váhu.

Ako vyzerá učeníctvo?

Biblia je plná príkladov:

 • staršie ženy majú vyučovať mladšie ženy (Títovi 2:4);
 • Pavol učil Timoteja, aby učil iných, ako učiť ďalších (2 Timotejovi);
 • otcovia majú vychovávať svoje deti (Efezanom 6:4);
 • misionári majú národy naučiť všetko, čokoľvek Ježiš prikázal (Matúš 28:20);
 • všetci kresťania sa majú navzájom povzbudzovať, aby sa vyhýbali hriechu a povzbudzovali navzájom k láske a dobrým skutkom (Hebrejom 3:13; 10:24 –⁠ 25);
 • Priscilla a Akvila dôkladnejšie vysvetlili Apollovi Božiu cestu (Sk 18:24 – 26).

Učenícky vzťah nie je:

 • chodenie na mládež;
 • pomáhať niekomu vyriešiť komplikovaný vzťah;
 • viac poznať Bibliu;
 • stať sa lepším vedúcim.

Všetky tieto veci môžu byť súčasťou učeníctva a skvelou motiváciou k rastu, ale konečným cieľom musí stále byť väčšia podobnosť Kristovi. Ak sa toto nedeje, nie je to učeníctvo. Aby sa učeníctvo mohlo udiať, učeník potrebuje byť ochotný podriadiť sa Kristovi a učiť sa od učeníkovateľa, ktorý zase potrebuje byť pri vyučovaní a výchove zámerný.

Učeníctvo začína evanjelizáciou a tým, že niekoho vedieme ku Kristovi, a pokračuje tým, že nového veriaceho prevedieme celou cestou až k tomu, že sám bude činiť učeníkov. Neexistujú hranice v tom, ako človeku povedať dobrú správu o Ježišovi. Takže „činiť učeníkov“ je v istom zmysle tak rôznorodé, ako sú rôznorodé možnosti prinášania evanjeliá, či života podľa evanjelia, ktorý iných priťahuje.

Znie to fajn. Ale ako začať?

V prvom rade potrebujete niekoho, kto bude učeníkovať vás. Potom potrebujete učeníkovať iných. V oboch prípadoch platí: Modli sa a vykroč.

Sám Pán Ježiš vyhľadával ľudí, od ktorých sa mohol učiť. Ako chlapec v Jeruzaleme sa rozhodol, že vynechá futbal s ostatnými deťmi a pôjde do chrámu nájsť ľudí, ktorí Mu pomôžu porozumieť Písmu. Možno vás toto skôr odrádza. Nezdá sa vám, že by niekto chcel investovať do vás. V prvom rade sa MODLITE. Veríte, že je to niečo, čo vám Boh chce dať? Modlite sa. A s modlitbou neprestaňte.

V druhom rade, VYKROČTE. Choďte za niekým a priamo sa ho opýtajte: „Všimol som si, že naozaj miluješ Božie Slovo. Aj ja by som chcel. Budeš sa so mnou tento rok stretávať a učiť ma?“ Môže povedať aj „nie“. Pre Boha to nie je žiadne prekvapenie. Modlite sa znovu a znovu vykročte.

A čo tak začať niekoho učeníkovať? Opäť to začína MODLITBOU. Poproste Boha, aby otvoril dvere a viedol vaše kroky. Všímajte si ľudí, ktorých dáva do vášho života. Zaviažte sa, že sa za nich budete každý deň modliť. Dajte si ich meno na zrkadlo v kúpeľni a modlite sa za nich vždy, keď to uvidíte! Ježiš strávil noc na modlitbách predtým, ako si vybral dvanástich, a často trávil dlhší čas na modlitbách, keď riešil ako ich vyučovať.

Potom VYKROČTE. Málokedy sa mi stalo, že ma niekto prišiel požiadať, aby som ho učeníkovala. Väčšinou je to o tom, že za ľuďmi idete vy – robil to tak aj Ježiš. „Nasleduj ma,“ vravieval. Pravdepodobne nikoho nepozveme takto priamo, ale dôležité je, že nemôžete čakať, kým ľudia prídu za vami. Potrebujete aktívne vykročiť za nimi.

Takže už máte učenícky vzťah. A teraz čo?

Neexistuje na to žiaden vzorec, ale tu je zopár základných vecí:

Slovo. Mám kamarátku, ktorej cieľom je otvoriť Božie Slovo v každom osobnom rozhovore. Ľudia spolu často študujú nejakú knihu Biblie, alebo spolu prechádzajú plán na YouVersion. Prinajmenšom môžeme do konverzácie zapracovať biblické príbehy a princípy. U mňa je to zvyčajne niečo, čo som čítala za posledné dni. Ježiš stále vyťahoval Písmo z času, ktorý strávil v Slove. Kŕmte seba, aby ste mohli kŕmiť iných.

Modlitba. Čo ak by ste namiesto vety: „Budem sa za teba modliť,“ povedali vždy: „Poďme sa za to modliť hneď teraz.“ Pravdou je, že keď už s ľuďmi nie som, takmer vždy sa za nich zabudnem modliť. Okrem toho, jednota tela rastie, keď sa spolu modlíme. V učeníckom vzťahu učíte človeka, ktorého vediete, modlitbe.

Potrebujeme do našich modlitieb prinášať pravdy Slova. Možno nejaký študent chce, aby sme sa modlili za jeho test. Môžeme sa modliť: „Pane, pomôž Peťovi sústrediť sa a napísať ten test dobre. Modlím sa, aby to nerobil pre svojich učiteľov či rodičov, ale pre Teba, uvedomujúc si, že čokoľvek čo robíme pre Teba, má svoju odmenu (Kol 3:23-24). Ďakujeme, že si môžeš použiť aj toto, tak ako všetky veci, na dobro: aby sme boli viac podobní Kristovi (R 8:28).“

Uctievanie. Spomeňte si na svoj posledný hlboký rozhovor. Na čo bol zameraný? Bol to blížiaci sa tábor, problémy v práci, alebo študent, o ktorého sa bojíte? Alebo bol celkový zámer – vec, ktorú ste mali v mysli, keď ste odchádzali – Boh sám? Keď rozprávame o zážitkoch a ľuďoch, pamätáme na to, že Boh je nad tým všetkým? Tábor patrí Bohu. On ho ustanovil, On tam privádza ľudí, On cez neho pracuje. Ježišovo učenie vždycky, vždycky vyzdvihovalo Božiu milosť a moc. Naše okolnosti a veci, ktoré nás znepokojujú by to nikdy nemali zatieniť.

Každý kresťan by mal pomáhať neveriacim stať sa veriacimi, tak, že im ukazuje Krista. To je učeníctvo. A každý kresťan by mal pomáhať ďalším veriacim rásť v duchovnej vyspelosti. To je učeníctvo. A každý kresťan by mal hľadať pomoc pre seba od iných kresťanov, aby neprestával rásť. Aj to je učeníctvo. Je to duchovná disciplína, ktorú potrebujeme všetci zámerne trénovať, ak chceme byť úspešní nasledovníci Krista. Vzťahy sa zvyknú vytvárať prirodzene, ale obracať konverzáciu na Krista a na to, ako ho denne nasledovať, až tak prirodzene neprichádza. Potrebujeme hľadať tých, ktorých môžeme učeníkovať, aj tých, ktorí môžu viesť nás. Modliť sa a vykročiť.

Nech vás Boh žehná a premieňa na obraz Svojho Syna. Nech vás vystrojí na budovanie cirkvi, budovanie ostatných ku Kristovej podobe.

Letná výzva #6

 • Povedz tento týždeň niekomu evanjelium –⁠ modli sa za toho človeka a sprav aktívny krok smerom k nemu.
 • Pozvi niekoho k tomu, aby ste si spolu prečítali jednu knihu Biblie.
 • Pozvi niekoho von a rozprávajte sa zámerne o tom, aké je to nasledovať Krista.
 • Počas rozhovorov tohto týždňa zámerne hovor o Písme a zdieľaj sa o tom, ako sa čítanie Biblie spája s tvojím každodenným životom.
 • Namiesto slov “Budem sa za teba modliť,” zastav a rovno sa s tým človekom modli.

Fotografia: congerdesign/Pixabay