„Mami, zomrie Hampton?” spýtal sa môj deväťročný syn, keď sa pozeral na svojho brata, ktorý kričal a plakal, zatiaľ čo ja som sa mu snažila zastaviť krvácanie z hlavy. Bolo to niekoľko minút po tom, čo sa moje auto nekontrolovateľne zrazilo s prebiehajúcou premávkou a do nás narazilo auto. Podarilo sa mi vytiahnuť batoľa z auta cez rozbité okno. Bolo to zlé. Jeho zranenia spôsobili, že bol na nepoznanie. V tej chvíli, keď sa na to môj starší syn opýtal, som vedela, že sa to môže stať – môže zomrieť. Mohla to byť Božia vôľa, aby zomrel. Možno by mi iné mamy odpovedali: „Nie, on nezomrie – neboj sa”. Ale ja som v hĺbke srdca vedela, že to nemôžem povedať s istotou. Odpovedala som: „Neviem, Sam, ale nechcem, aby zomrel, tak sa hneď teraz modlime, aby nezomrel.” A tak sme tam uprostred diaľnice 67, tesne za Dobšinskou ľadovou jaskyňou, spolu so synom volali naše modlitby k Bohu a prosili ho, aby ich prijal a splnil našu prosbu.

Nezomrel. Znamená to, že som sa modlila správne? Prečo Boh splnil moje prosby, a nie iné? Bol by výsledok iný, keby som sa nemodlila? Zomrel by môj syn? A čo vy – stáva sa vám niekedy, že si myslíte, že vaše modlitby nie sú vypočuté? Nevyslyšané? Rozmýšľali ste niekedy, čo robím zle, alebo že Boh nemá čas na moje modlitby, alebo dokonca, že neodpovedá na modlitby?

To sú veľké otázky a ja na ne nemám odpovede. Čo však mám, je Božie slovo, ktoré ma učí o modlitbe. Je to duchovná disciplína, na ktorú sa zameriavame tento týždeň, a možno tá najdôležitejšia, hneď po čítaní Biblie.

Ježiš modeluje modlitbu

Lukášovo evanjelium zaznamenáva najviac prípadov modlitby samotného Ježiša: “Ale odchádzal na pusté miesta a modlil sa” (Lk 5:16). Takže najvyšší a najsvätejší život (Ježiš) sa potreboval modliť? Prečo? Pre Ježiša modlitba nespočívala len v prosení o veci. Keď sa modlil, milovaný syn sa rozprával so svojím milujúcim Otcom veľmi hlbokým spôsobom.

V skutočnosti sa zdá, že modlitbu modeloval tak často, že ho učeníci požiadali, aby ich naučil, ako sa modliť (Lk 11:1). Čoho boli svedkami, že chceli mať to, čo mal On? Bolo to to, ako sa rozjasnil, keď sa modlil a bol v Božej prítomnosti (Lk 9:32), alebo to, ako si po službe odpočinul modlitbou (Lk 9:18)? Bolo to tým, ako sa pripravoval na dôležité rozhodnutia (Lk 6:12) alebo keď sa pripravoval na smútok (Lk 22:41)? Písmo nehovorí, čo presne ich priťahovalo, len to, že ho žiadali, aby ich učil. Bolo v tom niečo, čo chceli vedieť o modlitbe.

Ježiš učí svojich učeníkov, AKO sa modliť

Prvým a najdôležitejším príkazom je milovať Boha, a to robíme, keď sa modlíme. Ale ako? Ako sa máme modliť? Ježiš učí o modlitbe veľa vecí: Učí nás, aby sme sa modlili k Bohu (Lk 11:2), v súkromí – nie preto, aby sme zapôsobili na iných, a varuje nás pred používaním „prázdnych slov” (Mt 6:5 – 15). Prikazuje nám, aby sme sa modlili za svojich nepriateľov (Lk 6:28) a aby sme boli v modlitbe vytrvalí (Lk 11:5 – 13). Keď Ježiš učí učeníkov, ako sa majú modliť, kladie Boží plán pred náš plán a poučuje nás, aby sme sa modlili za splnenie jeho vôle (Mt 6:10).

Krásne je, že Ježiš od nás neočakáva, že budeme automaticky duchovne zrelí v modlitbách. Ako rastieme vo vzťahu s Kristom, tak budú rásť aj naše modlitby. Ako rastieme vo vzťahu s Ním? Čítaním a rozjímaním o Jeho Slove (duchovná disciplína 1 – prijímanie Biblie). To nás povedie k tomu, aby sme sa modlili na Božiu slávu, podľa Jeho vôle, s vierou, v Ježišovom mene, vytrvalo a ešte viac. Ako väčšinu vecí v živote, aj tu sa učíme konaním. Modlíme sa, aby sme sa naučili, ako sa modliť. Je to trochu ako s cudzím jazykom, najlepšie sa ho naučíte, keď ním hovoríte. Modlitba s druhými nám tiež môže pomôcť učiť sa. Tak ako učeníci, stačí, keď sa budeme pýtať. Bez ohľadu na to, aký slabý alebo silný je práve teraz váš modlitebný život, môžete sa naučiť rásť ešte silnejšie.

Z Písma vieme, že modlitba sa od nás OČAKÁVA

Niet sporu o tom, že Ježiš v celom evanjeliu ukazuje, že od nás očakáva modlitbu:
Matúš 6:5: „A keď sa modlíte, …”
Matúš 6:6: „Ale keď sa modlíte, …”
Matúš 6:7: „A keď sa budete modliť, …”
Matúš 6:9: „Modlite sa teda takto: …”
Lukáš 11:9: „Proste…; hľadajte…; klopte.”
Lukáš 18:1: „A povedal im podobenstvo o tom, že sa majú stále modliť.”

Modlitba sa od nás očakáva, pretože ju potrebujeme. Vďaka evanjeliu sme teraz ako veriaci vo večnom vzťahu s naším nebeským Otcom. Modlitba je prostriedkom vzťahu s ním. Whitney tvrdí, že modlitba je mierou nášho všeobecného povedomia o Bohu: „Keď je naše povedomie o veľkosti Boha a evanjelia slabé, náš modlitebný život bude malý. Čím menej myslíme na Božiu povahu a charakter a čím menej si pripomíname, čo pre nás Ježiš Kristus urobil na kríži, tým menej sa chceme modliť”.

Modlitba je vypočutá

Jedným z najväčších povzbudení k modlitbe je skutočnosť, že modlitba je vypočutá. Ako spoznáte, že ste sa dostatočne nemodlili? Aké sú vaše pocity a obavy počas týchto období?

„Proste, a bude vám dané; hľadajte, a nájdete; klopte, a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a tomu, kto klope, sa otvorí.”

Lk 11:9 – 10

Hoci nás naše skúsenosti môžu nútiť pochybovať, Boh určite odpovedá na modlitby. Ak sa nám zdá, že naše modlitby nie sú vypočuté, mali by sme si položiť otázku, či Boh odpovedal inak, ako sme očakávali, alebo či sa pýtame podľa jeho vôle. Aj nevyznaný hriech môže zablokovať naše spoločenstvo s Bohom a naše modlitby nie sú vypočuté (Jn 9:31, Prís 15:29). Boh sa nám nevysmieva svojimi prísľubmi, že odpovie na modlitbu. Nevedie nás k modlitbe preto, aby nás frustroval tým, že nám zabuchne nebeské dvere pred nosom. Disciplinovane sa modlime a učme sa o modlitbe, aby sme sa mohli viac podobať Ježišovi v prežívaní radosti z vypočutej modlitby. Modliaci sa ľudia sa stávajú zbožnými ľuďmi, pretože modlitba s Bohom pestuje zbožnosť v celom živote.

Modlitba za zbožnosť

Modlitba je dôležitá duchovná disciplína. Aby sme boli ako Ježiš, musíme sa modliť. Bez modlitby nám bude chýbať zbožnosť. Modlitba nám pomáha rásť v duchovnej zrelosti, pretože jej podstatou je komunikácia medzi vami a Bohom, ktorá je základom každého vzťahu. Takže účasťou na duchovnej disciplíne modlitby komunikujete s Bohom a prehlbujete svoj vzťah.

Na modlitbe je úžasné to, že Boh sa s nami stretáva tam, kde sme. Prichádza po našom boku, aby nás viedol k hlbšiemu, skutočnejšiemu vzťahu s ním, ktorý nie je motivovaný pocitom viny, ale poháňaný jeho láskou. Modlitba nás mení. Modlitba mení životy. Modlitba mení dejiny. Naše poznanie Boha nás skutočne núti prispôsobiť sa Ježišovi a jeho vôli pre náš život. Boh sa nám pomaly a milostivo zjavuje, keď sa modlíme, a práve počas týchto chvíľ môžeme hlbšie pochopiť a zakúsiť jeho lásku. Samozrejme, jedným z hlavných výsledkov disciplinovanej modlitby je vypočutá modlitba. Ale v skutočnosti je to druhoradé oproti skutočnému cieľu modlitby, ktorým je neustále rastúce a nekonečné spoločenstvo s Bohom.

Letná výzva #5

  1. Napíš Ježišovu vzorovú modlitbu vlastnými slovami. 
  2. Modli sa túto modlitbu s jedným zo svojich učeníkov tento týždeň.
  3. Modli sa PO náročnom období služby ako oddych.
  4. Modli sa PRED niečím dôležitým ako príprava.
  5. Modli sa ako príprava na smútok.

Fotografia: MART PRODUCTION/Pexels