Čo keby sme poznali spôsob, ako sa dostať bližšie k Bohu, ako Ho viac spoznať? Spôsob, ako by sme sa mohli napojiť na nadprirodzený zdroj, ktorý by nás naplnil túžbou byť zbožní – skutočne ho hľadať. Keby sme to vedeli, využili by ste to? Čo by bolo potrebné, aby sme chceli byť zbožní? Najmä vo svete, ktorý na nás každý deň kričí opak. Sú to zaujímavé otázky, nad ktorými sa musíme zamyslieť. Museli by sme mať z toho úžitok, aby sme to chceli? Je to sebecké? Ako sa mám presvedčiť, že je to pre mňa a pre môj život to najlepšie?

Ja som to musela zažiť skôr, ako som to chcela. Ako je to možné? Keď sa nad týmito otázkami úprimne hlboko zamyslím, musím priznať, že najprv prišla poslušnosť a až potom túžba. Uvažovali ste o tom? Poslušnosť prináša túžbu? Je to vôbec biblické? Určite.

Išiel príkladom

Vitajte späť pri druhom týždni série 10 letných výziev. Desať letných týždňov sa zameriavame na duchovné disciplíny, pričom každý týždeň nás čaká nejaká výzva. Minulý týždeň sme sa dozvedeli o disciplíne prijímania Biblie a o tom, aké kľúčové je počúvať, čítať a študovať Božie slovo. Boh sa zjavuje prostredníctvom svojho slova, a ak ho chceme poznať, musíme sa s Ním stretnúť práve tam.

Keď bol Ježiš na púšti tesne pred začiatkom svojej služby, bol vzorom v dvoch duchovných disciplínach spojených s prijímaním Biblie: v pôste a memorovaní Písma. Vieme, že 40 dní nič nejedol. Bol hladný. Bol pokúšaný diablom všetkými možnými spôsobmi. Citoval Písmo, aby odolal pokušeniu. Keď sa to skončilo, bola s ním moc Ducha (Lukáš 4:1 – 14).

Pomohli Ježišovi nejako pôst a memorovanie? Určite! Bolo to ľahké? Určite nie. Sú to dve z najťažších duchovných disciplín, pretože si vyžadujú toľko, no… disciplíny! Vyžadujú si prax, aby mohli byť účinné. Snaha o sebazaprenie pre nás nie je prirodzená. Byť pokorný. Byť poslušný.

A čo pôst?

Vedeli ste, že v Biblii sa pôst vyskytuje viac ako 70-krát? (Možno by jednou z úloh na tento týždeň malo byť ich vymenovanie!) Keď Ježiš v Kázni na vrchu učil o pôste. Nepovedal „či“ sa postíte, ale „keď“ sa postíte. Je to niečo, čo od nás očakáva, ak sme s ním vo vzťahu a očakávame, že pôjdeme hlbšie v našej blízkosti s ním. Keď som vyrastala ako kresťanka, neuvedomovala som si, že Ježiš odo mňa očakáva pôst. Nikdy som o tom ani neuvažovala, až oveľa neskôr v mojom chodení s Bohom. Keď som to nakoniec urobila, nebolo to z toho správneho dôvodu.

Z tých 70 som našla niekoľko dôvodov a spôsobov pôstu a mnohé, kde je pôst spojený s modlitbou. Dnes sa zameriame len na pôst a neskôr sa budeme venovať memorovaniu a modlitbe ako ďalším duchovným disciplínam.

Niektoré správne motivácie pre kresťanský pôst zahŕňajú:

 • uctievať Boha;
 • pre Boží zásah;
 • pre pokánie a pokoru;
 • na prehĺbenie duchovného hladu po Bohu;
 • pre ujasnenie si rozhodnutia, ktoré musíte urobiť;
 • na preskúmanie a zistenie, aké túžby nás ovládajú;
 • na posilnenie modlitby alebo vyjadrenie smútku;
 • na odolávanie pokušeniam.

Medzi niektoré nesprávne motivácie kresťanského pôstu patria:

 • byť videný druhými;
 • byť chválený pred Bohom;
 • byť ospravedlnený Bohom;
 • byť svätejší alebo spravodlivejší;
 • pre odmenu;
 • aby sme schudli/prospeli svojmu zdraviu.

Nie sú nám dané pravidlá, ako dlho sa musíte postiť, máme iba príklady. Ježiš sa väčšinou postil sám, v súkromí. Je však veľa prípadov, keď sa ostatní postili spoločne, dokonca sa spolu postil celý národ. Väčšina z nich bola spojená s jedlom buď čiastočne, úplne a niekedy dokonca aj bez vody! Ježiš nebol jediný, kto sa postil 40 dní, aj Mojžiš sa postil, keď bol na vrchu a prijímal Zákon. To je extrém! Keď sa však nad tým zamyslím, viem si predstaviť, ako každého z nich naplnila Božia prítomnosť natoľko, že ich túžba pokračovať v tejto prítomnosti bola silnejšia ako jedlo. Je niečo, čo v Božej prítomnosti napĺňa fyzický hlad a smäd a ešte viac.

Ale ako to funguje?

„Bez cieľa a plánu to nie je kresťanský pôst, je to len hladovanie.“

John Piper

Spomínam si na jeden z prvých pôstov môjho manžela – chodil po dome a takmer trucoval. Bol viditeľne nešťastný a zdalo sa, že sa trápi. V tých dňoch nebolo zábavné byť v jeho blízkosti. Pôst nie je pre nikoho ľahký! Je ťažké mať takú sebakontrolu nad svojím telom. Hoci je fyzický diskomfort nepríjemný – možno dokonca bolestivý –, je dôležité cítiť určitý stupeň hladu. Hlad nám pripomína, kvôli čomu sa postíme. „Manipulujeme s fyzickým, aby sme získali prístup k duchovnému“; pôst „poskytuje fyzické pocity, ktoré poukazujú na duchovné skutočnosti“. Hlad nášho žalúdka je určený na to, aby sme sa dostali do kontaktu s hladom našej duše.

Bezprostredným výsledkom pôstu môže byť pokušenie a skľúčenosť. Musíme si neustále pripomínať, že Písmo nám prikazuje, aby sme neustále umierali sami sebe, a že naša odmena nie je uložená v pozemských pokladoch, ale v pokladoch v nebi. Musíte sa rozprávať sami so sebou.

Keď som hladná, som rozrušená a ľahko sa rozčúlim. Keď vás bolí hlava alebo vám škvŕka v žalúdku a hovorí vám: „Som hladný,“ je to váš signál, aby ste si pripomenuli: „Aha, správne – som hladný, pretože sa postím.“ A povedzte si dôvod, prečo sa v ten deň postíte. Môj manžel ide ešte ďalej a hovorí: „NIE! Telo, ty nebudeš vládnuť mne, ja budem vládnuť tebe!“ Stále ho pôst nebaví, ale keď sa postí, nie je to tak viditeľné ako predtým a vie, že to má svoj zmysel.

Ak je to také ťažké, prečo by som si to robil? Aké sú výhody?

V Ježišovom prípade na púšti bolo prínosom to, že odolal diablovmu pokušeniu. To ho posilnilo. V Ezdrášovom prípade pôst a modlitba otvorili srdcia a mysle, aby prijali múdrosť a vedenie od Boha, ako aj ochranu (Ezd 8:21, 23). Ester to udelilo priazeň autority (aj neveriacej), takže sa naplnila jeho vôľa (Ester 4:15 – 17). U Nehemiáša priniesol uznanie a pokánie z nevyznaného hriechu s osobitným požehnaním od Boha. Taktiež dal jeho pravde väčší význam tým, že oživoval Božie slovo v srdci (Nehemiáš 9:1 – 3). Zjavenie nám hovorí, že pôst a modlitba môžu obnoviť stratu našej „prvej lásky“ ku Kristovi a viesť k dôvernejšiemu vzťahu s ním (Zj 2:4 – 5).

Požehnania, múdrosť, ochrana, blízkosť k Bohu… treba pokračovať? Koľko ďalších výhod potrebujete, aby vás to presvedčilo, že je to dobrá vec? Niekedy, vlastne takmer vždy, musíte zažiť nepríjemnosti, aby ste rástli. Niekedy sa musíte vyprázdniť, aby ste sa naplnili. Buďte poslušní. Dajte príležitosť túžbe, aby prišla. Buďme ako Ježiš a postime sa.

Letná výzva #2

 1. Postite sa tento týždeň. Uvažujte o spoločnom pôste so svojím táborovým tímom alebo o súkromnom pôste počas evanjelizačného večera na tábore. Tu je niekoľko tipov:
 • Povedzte si, aký je váš cieľ pôstu.
 • Uveďte parametre:
  • Od čoho? (Od všetkého jedla? Jedla a vody?)
  • Ako dlho? (Celý deň? Celý týždeň?)
  • S kým? (Sám? V súkromí? V skupine?)
 1. Naplánujte si, čo budete robiť namiesto jedla (modliť sa, čítať alebo memorovať Slovo).
 2. Napíšte si, čo si budete hovoriť, keď vám vaše telo povie, že je hladné.

Fotografia: Monstera/Pexels