Hlavná téma: Vzťah, ktorý mení našu identitu

Biblický text: 1. Petrov list 1:17 – 2:10    

Úvod k textu

Celý Starý zákon nám ukazoval, že nedokážeme žiť šťastný život na tejto zemi, keď máme pokazené tri základné vzťahy, ktoré definujú človeka – vzťah k Bohu, vzťah k iným ľuďom a vzťah k stvoreniu. Problémom ale je, že pokiaľ nebudeme mať vyriešený vzťah s Bohom, nebudeme mať vyriešené ani tie ostatné. A minule sme sa dozvedeli o tom, že vyriešiť náš vzťah z ľudského hľadiska je nemožné kvôli nášmu hriešnemu srdcu. 

Tento problém prišiel ale vyriešiť kráľ Ježiš, ktorý zaplatil výkupné, vďaka čomu nám opäť otvoril cestu k Bohu. Dnešný text hovorí o tom, ako sa zmenia aj ostatné vzťahy v našom živote, keď sa napraví náš vzťah k Bohu.

Dnešná skupinka je trochu iná ako tie doteraz, keďže sa nebudeme venovať veľa rôznym textom, ale jednému do hĺbky. Otázok nie je veľa, no pri čítaní textu prídete na veľa vecí.

Štúdium textu

Spoločne čítajte text: 1. Petrov list 1:17 – 2:10

Otázky a diskusia

1. Petrov list 1:17 – 25

  • Aká zmena nastala v našom živote podľa veršov 17 – 20?
  • Ako sa podľa veršov 17 – 25 niekto stane Božím dieťaťom?
  • Rozmýšľajúc nad kontextom toho, o čom sme sa rozprávali v tejto sérii, prečo sme potrebovali byť znovuzrodení?

1. Petrov list 1:22 – 2:10

  • Podľa veršov 1:22 – 2:5 čo sa má v našom živote diať, keď už sme znovuzrodení?
  • Čím sú veci, ktoré charakterizujú našu novú identitu, vo veršoch 2:9 – 10 výnimočné?
  • Aká je úloha tohto vyvoleného národa?

Záver a aplikácia

  1. Ktoré vzťahy, ktoré boli na začiatku pokazené, sú už napravené?
  2. Ako nám táto pasáž mení náš pohľad na to, čo to znamená byť kresťanom?

Zhrnutie

V dnešnom texte sme videli, že vďaka Ježišovej krvi sa v našom živote mení všetko – nie sme viac deti, ktoré po našich ľudských otcoch zdedili “márny spôsob života”, ale stali sme Božími deťmi. To, čo nás zmenilo, bolo to, že sme uverili evanjeliu – slovu, ktoré nám bolo hlásané o tom, čo pre nás Ježiš urobil. No toto slovo nie je podstatné len v jednom momente, v momente obrátenia, ale to isté slovo je ďalej dôležité, aby sme ako kresťania mohli rásť.

Ježiš teda otvoril cestu k Bohu, no náš vzťah s ním vtedy ešte len začal a stal sa súčasťou všetkého, kým sme. Vidíme tu, že keď rastieme ako znovuzrodené Božie deti, automaticky to má vplyv aj na naše vzťahy k ostatným ľuďom a napokon naša identita vyvoleného národa definuje aj náš nový zmysel žitia na tomto svete – žijeme preto, aby sme zvestovali veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.

Fotografia: Laurenz Kleinheide/Unsplash