Leto a tábory sú skvelou príležitosťou na spoznanie nových ľudí. Veľmi obľúbenou aktivitou sú veľké táborové hry. Veď čo skupinku zocelí viac ako spoločný boj proti svetovej pandémii? Nižšie sú popísané dve hry, ktoré si môžete zahrať počas tábora alebo na potáborovke (follow-upe).

Striekačky

Pomôcky: Injekčné striekačky, toaletný papier, lepiaca páska, pingpongové loptičky, malé vedierka, povraz/krepový papier, vedrá s vodou.

Každý hráč dostane jednu injekčnú striekačku. Striekačky sa dajú kúpiť v zdravotníckych potrebách. Všetci dostanú aj šnúrku na krk a na nej kúsok toaletného papiera. Toaletný papier musí byť na krajoch prilepený tak, aby sa udržal aj pri behu, ale aby ostala dostatočne veľká časť nepokrytá páskou. Suchý toaletný papier predstavuje „život“ hráča. Toaletný papier si hráč nesmie skrývať, ani chrániť rukou.

V tejto hre hrajú proti sebe viaceré skupinky, ich počet je na vás. Členov skupinky môžete farebne označiť. Skupinky majú svoje vedierko a v ňom pingpongovú loptičku. Úlohou skupinky je brániť si svoje vedierko pred ostatnými a striekať vodu do vedierok ostatných skupiniek tak, aby im vyplavili pingpongovú loptičku von z vedierka. Skupinka, ktorej loptička bola vyplavená, v hre končí.

Brániť sa môžu hráči tak, že strieknu vodu súperovi na toaletný papier, ktorý má na šnúrke na krku. Ak má hráč mokrý toaletný papier, musí si sadnúť a čakať, kým ho oživí ďalší člen jeho skupinky. Oživiť ho môže tak, že ho odnesie do „nemocnice“, kde dostane nový toaletný papier. Počas prenášania zraneného má záchranca imunitu a nemôže byť zasiahnutý. V nemocnici je dobré mať vopred pripravené toaletné papiere a lepiace pásky. Umiestnená je v približne rovnakej vzdialenosti od všetkých vedierok.

Okolo vedierka vo vzdialenosti cca 1 meter sa vytvorí kruh z povrazu alebo krepového papiera. Ak sa súper dostane za tento kruh k vedierku, už nemôže byť vyradený. V areáli sú umiestnené aj vedrá s čistou vodou, z ktorých naberajú hráči vodu do striekačiek. Ak si hráč naberá vodu, tiež má imunitu a nemôže byť vyradený.

Hra sa môže upraviť tak, že napr. posledných 15 minút sa bude hrať bez nemocnice a každý, kto zomrie, v hre končí. Hru môžete ukončiť po uplynutí časového intervalu alebo ak ostane posledná skupinka, ktorá má loptičku vo vedierku. Vyhráva skupinka, ktorá má najmenej vody vo vedierku, alebo tá, ktorá ostane posledná v hre.

Protilátky

Pomôcky: Injekčné striekačky, vedrá s vodou, papiere, perá.

Keď sme pred niekoľkými rokmi hrali túto hru, tak na úvod bolo potrebné vymyslieť zaujímavý príbeh o nebezpečnej chorobe, proti ktorej budeme v hre bojovať. V pôvodnej verzii to bola hnačka (prenášal sa toaletný papier), my sme to hrali s infekciou, tak je na vás či sa inšpirujete svetom okolo nás alebo vymyslíte niečo nové.

Úlohou skupiniek je preniesť protilátku na druhý koniec ihriska/lúky. Protilátku predstavuje voda v injekčnej striekačke, ale môžete si zvoliť aj inú formu, napr. papieriky. Na túto hru je potrebný dostatočný počet vedúcich. Vedúci sú na oboch koncoch ihriska a v ňom. Tí na začiatku robia dohľad nad správnym priebehom hry. Sú pri nich rozostavené viaceré vedrá s vodou na napĺňanie do striekačiek. Ich úlohou je aj dopĺňať vodu do týchto vedier.

Vedúci na konci zapisujú body skupinke, ak jej člen prinesie plnú striekačku. Uprostred ihriska sa pohybujú ďalší vedúci, ktorí chytajú účastníkov a vystrekujú im ich protilátky zo striekačiek. Ak je účastník chytený, vráti sa späť na štart a skúša sa opäť dostať do cieľa. Vyhráva skupinka, ktorá získa najviac bodov. Vyhlásiť sa môže aj najlepší jednotlivec.