Ako je na tom v poslednom čase tvoj čas s Kráľom? Ako je na tom tvoj čas s tvojím Spasiteľom? Toto je ďalšia z oblastí, v ktorej som bola usvedčená, oblasť, ktorú som robila s pocitom, že to robím dobre, už len preto, že to robím. Každé ráno si vezmem kávu, deku a moju Bibliu, čítam si a modlím sa. A mám to rada. Takže, kde je problém? Pán Boh mi ukázal, že sa mám pozrieť hlbšie do svojho srdca. Chce, aby som rástla v oblasti, kde som sa cítila pohodlne.

Bola som usvedčená špecificky v mojom postoji, keď vchádzam do prítomnosti môjho Kráľa. Keď hovorím s Otcom, trávim čas v Jeho Slove, priznávam, že často nie som úplne sústredená na Neho. Moja myseľ je plná rušivých myšlienok: zapípa mi mobil a ja sa pozriem, či to upozornenie je niečo dôležité, premýšľam o zvyšku svojho dňa, v hlave si prehrávam minulé rozhovory, plánujem, čo večer navarím… a tak ďalej. Nečudo, že som bola usvedčená, všakže?

Pán Boh mi ukázal obraz, v ktorom stojím v nebeskej trónnej sále, kde Boh Otec, môj Kráľ, sedí na tróne. Ako s ním hovorím, môj telefón zapípa a ja ho rýchlo vytiahnem z vrecka, aby som sa pozrela, kto mi píše. Potom si pozriem ďalšie správy, či ma niekto v tejto chvíli nepotrebuje. Počas toho, ako stojím pred svojím Stvoriteľom. Absurdné! To by som nikdy neurobila! Alebo áno? Tento obraz mi pripomenul klip z jedného z mojich obľúbených filmov: Jedna noc s kráľom. Je to príbeh kráľovnej Ester. Pozri si túto 2,5-minútovú ukážku, aby si porozumel vážnosti vstupovania do prítomnosti kráľa, tak ako aj Ester vstúpila do trónnej sály jej kráľa.

Teraz vieme, že Ester sa bála o svoj život. Rozumela moci a autorite, ktorú jej kráľ mal, čo spôsobilo, že do jeho prítomnosti vstúpila s takou bázňou, strachom a úctou. Na rozdiel od Ester my máme istotu, že máme úplný prístup k nášmu Kráľovi, že do Jeho prítomnosti môžeme vstúpiť kedykoľvek, môžeme s Ním hovoriť, tráviť čas pri Jeho nohách v uctievaní a modlitbe, čítať Jeho slová, vylievať si pred Ním srdcia. Aké privilégium a požehnanie pre každého z nás! Tiež si však myslím, že pre tento požehnaný prístup k Otcovi sa ľahko staneme samoľúbi v tom, ako Ho vidíme. Je ľahké zabudnúť, že Ten, ku ktorému prichádzame, je Všemocný Boh, Stvoriteľ vesmíru, Darca dobrých vecí, Alfa a Omega, náš Verný Otec a Jeho milovaný Syn, náš Spasiteľ, Ježiš Kristus. Keď naplno pochopíme intenzitu tejto pravdy vždy, keď prichádzame do Jeho prítomnosti, verím, že by sme prišli s bázňou a úctou, spolu s vďačnosťou a uctievaním v hojnosti!

Moja výzva pre teba je uvedomiť si veľkosť nášho Boha vždy, keď s Ním hovoríš, radovať sa v Jeho prítomnosti, považovať to za obrovské privilégium, že máš k Nemu prístup a byť úplne sústredený na NEHO, dať nabok všetky rozptýlenia, ktoré súperia o tvoju pozornosť. V porovnaní s neporovnateľnou slávou nášho Boha by nič nemalo byť také dôležité, aby ukradlo našu pozornosť od Neho!

  1. Opíš situáciu, v ktorej sa vieš najlepšie sústrediť plne na nášho Kráľa. Je ju možné dosiahnuť často?
  2. Zdieľaj so svojou skupinkou tipy: čo ti pomáha mať svoju myseľ sústredenú na Hospodina, keď s Ním tráviš čas? Ako bojuješ s rozptýlením?
  3. S tým, čo si sa dnes naučil, objav a zdieľaj jednu praktickú zmenu, ktorú môžeš urobiť a ktorá ti pomôže byť mu bližšie. Vyskúšaj ju.

Fotografia: William Krause/Unsplash