Hlavná téma: Stratený vzťah

Biblický text: Genezis 3

Úvod k téme

Minule sme sa rozprávali o tom, že človek bol stvorený pre vzťahy. Aké vzťahy to boli? Akú úlohu má človek v tých jednotlivých vzťahoch?

Štúdium textu

Spoločne čítajte text: Genezis 3

Otázky a diskusia

Genezis 3:1 – 5 

  • Čo sa diabol snaží v týchto veršoch ľuďom o Bohu nahovoriť?
  • V čom je to, čo o Bohu tvrdí iné od toho, ako vieme, že Boh veci zamýšľal podľa Genesis 1 2?

Genezis 3:6

  • V porovnaní s tým, ako Pán Boh chcel, aby veci boli, čo všetko je na tom, čo sa v tomto verši deje, zlé?

Genezis 3:7 – 13

  • Aké sú následky toho, čo sa stalo?
  • Toto bol stav ešte pred tým, ako Boh Adama a Evu potrestal.

Genezis 3:14 – 24

  • Čoho všetkého sa týka Boží trest za to, čo Adam s Evou spravili?

Záver a aplikácia

  1. Ako vyzerajú vzťahy, pre ktoré sme boli stvorení, po prvom hriechu? 
  2. Prečo po tejto kapitole hneď nasleduje príbeh Kaina a Ábela?
  3. V čom nám táto kapitola pomáha pochopiť svet okolo nás?

Zhrnutie

V tomto texte sme sa dozvedeli ako Boh potrestal Adam a Evu za to, že prevrátili svoj vzťah k nemu naruby, nedôverovali mu a neposlúchli ho. Boh preto preklial všetky vzťahy, ktoré by mali správne fungovať na to, aby človek žil šťastne – preklial vzťah medzi ľuďmi navzájom, aj vzťah medzi nimi a stvorením. Vzťah medzi Ním a človekom bol už tiež zničený a človek musel byť už od Boha oddelený. Príbeh Kaina a Ábela len umocňuje pochopenie toho, ako ťažko a zle sa žije vo svete, kde sú všetky životodarné vzťahy pokazené – v tomto svete stále žijeme aj my dnes. Spoznávate ho, však?

Materiál bol vytvorený v spolupráci so Scripture Union Slovakia. www.scriptureunion.sk

Fotografia: Bethany Ballantyne/Unsplash