The Bible Project je údajne výsledkom spolupráce dvoch priateľov, ktorí boli spolubývajúcimi na Multnomah Bible College: Tim Mackie je mimoriadny profesor Starého zákona na evanjelikálnom Western Seminary v Portlande, štát Oregon. John Collins je zase odborník na vizuálnu komunikáciu. Svoj spoločný projekt o Biblii rozbehli v roku 2014. Už nejaký čas máme tieto biblické videá aj po slovensky. Jedným z tých, ktorí sa o to zaslúžili je Marián Cabadaj z Cirkvi bratskej v Žiline.

Majo, ako si sa k tomu dostal, aký je za tým príbeh?

M: Bible Project poznám už veľmi dlho. Kedysi sme ho používali na tréningoch mládežníckych vedúcich. Spolu s Jančim Máhrikom sa nám páčil spôsob, ako vysvetľujú prácu s Bibliou. Púšťali sme vedúcim anglické videá a Janči upravoval plagáty k videám vo photoshope. Anglické nápisy menil na slovenské a vedúcim sme ich potom vytlačili. Už vtedy sme mali chuť spolupracovať s touto americkou organizáciou a pripravovať slovenské verzie. Na našu komunikáciu však v Amerike nikto nereagoval a dokonca sme neskôr zistili, že už tu na Slovensku niekto je, kto to pripravuje. Nakoniec sa to tak vykryštalizovalo, že táto skupina to už z personálnych dôvodov nemohla robiť a odporučila nás ako svojich nástupcov. A Bible Project začal komunikovať so mnou ako s potencionálnym reprezentantom na Slovensku. 

Ako to pokračovalo? 

M: Vyžiadali si akúsi vzorku. Mali sme ukázať, či máme dostatočnú techniku a schopnosti na to, aby sme pripravili kvalitnú grafiku, zvuk, animáciu apod. Preto som sa musel začať obzerať po spolupracovníkoch. Šikovných ľudí, ktorí boli ochotní do toho ísť, som našťastie okolo seba mal, aj keď vtedy sme ešte túto vzorku, prvý text, nahrávali dosť amatérsky. Ani sme si neuvedomovali vážnosť situácie, že je to vlastne akási skúška, vstupné interview, či práve nás, náš tím, vyberú ako zástupcov, ktorí budú na Slovensku videá a materiály pripravovať. Bible Project si chce držať určitú kvalitu a tú chce mať garantovanú aj v národných jazykoch.

A prešli ste?

M: Prešli. Najskôr sa asi mesiac nikto neozýval a potom mi zrazu volala Lea Laurovičová z Bratislavy zo zboru CB Paradox. Spolupracuje s Bible Projectom ako hlasová a jazyková poradkyňa. Kontaktovali ju, poslali jej našu vzorovú nahrávku a poverili ju, aby dohliadala na jazykovú a zvukovú správnosť videí. Keď dostala túto našu vzorku s mojím hlasom, poriadne ma „skritizovala“ (smiech). Ty nevieš hovoriť, ty spievaš, ty nečítaš správne dĺžne! (smiech) Až vtedy som pochopil, čo bolo v stávke pri celom tomto pokuse. Ale Lea sa mi venovala, vysvetlila mi, zaškolila ma, ako mám hovoriť. A potvrdila nám, že ako tím budeme slovenské videa naozaj pripravovať. 

To musela byť pre vás veľká vec, ale zatiaľ iba začiatok dlhej cesty. Čím ste začali?

M: Podpísali sme zmluvy, zozdieľali nám nejaké materiály a pustili sme sa do toho. Museli sme si nájsť nejaký rytmus, ako budeme pracovať. Postupne nám začali posielať slovenské preklady, na základe ktorých sme mali začať pripravovať prvé videá.

Preklady videí si nerobíte sami?

M: Preklady spravila externá firma z EU, ktorá zrejme nemá skúsenosti s kresťanstvom. Narazili sme teda na problém, že nie všetko je dobre preložené. Napríklad slovo „church“, ktoré môže znamenať aj cirkev, oni prekladali ako „kostol“. Apoštol Pavol by teda zakladal „kostoly“ v Malej Ázii, namiesto zborov. Takže každý tento preklad treba ešte aj prejsť a upraviť. 

Ty si hlasový herec? Tvoj hlas počujeme vo videách?

M: Áno, ja som hlasový herec, Timotej Máhrik sa stará o zvukovú nahrávku a Lea Laurovičová dohliada, aby kvalita zvuku a spôsob, akým hovorím, ako vyslovujem, ako sa vyjadrujem, bola správna (Orig. Language Advisor). Niekedy sa napríklad v texte vyskytnú nejaké archaické biblické výrazy, ktoré môžu byť bežnému človeku nezrozumiteľné. Zvlášť, ak to počúva niekto, kto nie je kresťan. Aj takéto slová sa snažíme meniť. Napr. v Biblii je správne napísané – bol to bojovník Hospodinovho voja. Lenže pod slovom „voja“ si moderný človek nevie nič predstaviť a preto ho zmeníme na „vojska“. Timo Máhrik zastupuje akýsi „hlas ľudu“ a upozorňuje nás na tieto slová. A keďže ja mám teologické vzdelanie, tak zasa premýšľam nad tým, či zvolené slová korešpondujú s významom slov v pôvodnom jazyku. Lea je v konečnom dôsledku zodpovedná za výslednú „lokalizáciu“, teda ako to celkovo znie a či je to správne a spisovné. A niekedy o tom diskutujeme, čo je lepšie. Niekedy sú tie pôvodné preklady dosť úsmevné. 

Keď už sa ujednotíte na texte, potom už idete nahrávať?

M: Áno, text sa nahrá a zároveň ho pošleme Aďovi Husárovi, grafikovi, ktorý na základe neho urobí tzv. poster, plagát. Takýto plagát sa pripravuje ku každému videu a je jeho zhrnutím v 2D. Pomocou obrázkov a nápisov na jednej ploche kumuluje všetky informácie z videa. Grafik dostane k plagátu tiež poklady, obrázky, anglické texty vymení za slovenské. A nakoniec prichádza Miloš Myjavec, ktorý sa venuje animácii videa. Pričom spoločnosť Bible Project aj naďalej zostáva vlastníkom konečného produktu, t. j. videí a iných materiálov, hoci aj po slovensky. My sme iba „dodávatelia“, ktorí to všetko pripravujú. Niekedy nám videá vrátia a dajú prerobiť, pokiaľ s nimi nie sú spokojní. A keď už sú skutočne definitívne hotové, tak Bible Project rozhoduje o tom, kedy budú prístupné verejnosti. Ale potom sú prístupné komukoľvek a zdarma.

Čo je víziou Bible Projectu?

M: Materiály Bible Projectu sa snažia sprístupniť biblický príbeh každému a kdekoľvek. Na ich webovej stránke tvorcovia hovoria, že veria tomu, že Biblia je jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi. A hoci je Biblia kniha starých príbehov, prekypuje múdrosťou, ktorá je aktuálna aj pre náš moderný svet. Veria tomu, že cez tieto príbehy môžu byť zmenení jednotlivci aj celé komunity. Preto im záleží na zrozumiteľnosti materiálov a na tom, aby boli prístupné zdarma. 

Akým spôsobom je projekt financovaný?

M: Je to nezisková, crowdfundingová organizácia. Teda sú financovaní z darov ľudí.

Aké rôzne témy ponúka Bible Project?
M: 
Majú rôzne série videí. Majú napríklad vyučovanie o literárnych žánroch Biblie, o jazyku Biblie (použitie významných gréckych a hebrejských slov v Biblii), mytológii Biblie a mnohé iné. My robíme iba videá o biblických knihách. 73 videí o 66 knihách Biblie. Tým sa začína a oni sa rozhodnú, či sa pre Slovensko budú pripravovať aj iné série. 

Čo iné robia okrem videí a plagátov k nim?

M: Majú napríklad aj také „Classrooms“. Záujemca sa môže prihlásiť a absolvovať vyučovanie na danú tému, napr. List Korintským. Môže sledovať jednak vyučovanie s učiteľom na videu a jednak si môže stiahnuť kompletný materiál k téme v pdf. Keď absolvuje takéto vyučovanie, dostane certifikát. Ďalej majú podcast, ktorý nahrávajú. Taktiež aplikáciu, ktorú je možné si stiahnuť. 

Teraz hovoríme o materiáloch na pôvodnej domácej stránke v angličtine. Zdá sa, že pre tých, ktorí nemajú jazykovú bariéru, je to veľmi dobrý zdroj biblického štúdia. Ako dlho pracuje váš tím, ktorý sa snaží tieto materiály priniesť v slovenčine?

M: Niekedy v apríli 2022 sme cez zoom sledovali spustenie prvého slovenského videa. Naši kolegovia a mentori z USA si dali na seba všetci slovenské vlajky 😀 Bol to pre nás významné dátum. 

[point-blog-link title=”Tento článok je od našich priateľov z leaderxpress.cz” button-text=”Pokračuj v čítaní” url=”https://leaderxpress.cz/sk/2023/03/13/rozhovor-s-marianom-cabadajom-o-bible-project-slovensko/”]