Materiál na skupinku, ktorý práve čítaš, bol špeciálne vytvorený študentmi Školy pre pracovníkov s mládežou ako pomôcka pri vedení skupinky. Je vytvorený špeciálne pre teba. Vhodný pre dievčenské aj chlapčenské skupinky v teen rokoch, ktorí sa už rozhodli pre Krista a túžia Ho spoznávať viac. Našou túžbou bolo sa ponoriť hlbšie do oblastí duchovného rastu. Prajeme ti, nech tento materiál ti prinesie takú radosť, akú priniesol nám, keď sme ho tvorili.

Autori: Karolína Drábeková, Jakub Poloha a Anna Bechná

Fotografia: Jens Johnsson/Pexels