Ak pod pojmom mládež rozumieme miesto plné mladých ľudí, ktorí sú ochotní rozprávať sa, smiať sa či niečo si zahrať, mám pre vás dobrú správu. Už fakt, že ľudia vyznačujúci sa povahovými vlastnosťami extroverta môžu prísť na mládež, robí zo samotnej mládeže priateľské miesto. My, ako vedúci dorastu či mládeže, sa už v podstate nemusíme ani snažiť robiť toto miesto priateľskejším. Je to jednoducho miesto, kde človek nie je sám, kde sú jeho priatelia… takže, keď som extrovert, som rád v spoločnosti mojich priateľov, a to znamená, že mládež je v mojom týždennom harmonograme – aké jednoduché!

Mňa moji priatelia taktiež zaraďujú medzi extrovertov. Avšak, typológia osobnosti každého z nás je namixovaná v nejakom pomere, takže aj ja mávam dni, kedy nechcem v meste náhodne nikoho stretnúť, s nikým sa rozprávať a kedy sa mi fakt nechce robiť akčný ice-breaker. V konečnom dôsledku však v 90% prípadov rada spoznávam nových ľudí, rada sa pýtam otázky, celkom si užívam, keď môžem povedať pár viet nahlas pred všetkými, rada hrám hry, ktoré ešte nepoznám a ešte radšej vyhrávam v tých, ktoré už poznám. Odhadujem, že takto to teda má väčšina extrovertov. A preto som sa zamýšľala nad tipmi, čo spôsobilo, že som ako neveriace dievča chcela prísť na kresťanskú mládež a chcela som tam chodiť zase a zase, až som napokon uverila.

Ako urobiť z našej mládeže priateľské miesto pre superakčných a vždy veselých extrovertov?

Záujem

Je dôležité sa s nimi privítať, keď prídu na mládež. Stačí sa ich spýtať 1 otázku na úvod rozhovoru a oni potom už preberú iniciatívu a pýtajú sa ďalšie otázky. Nemaj strach, nebudú ťa nudiť pridlho. Po smalltalku s tebou sa totiž presmerujú na niekoho iného, s kým nadviažu rozhovor. Ich podvedomou záľubou je zbierať neviditeľné body za to, s koľkými ľuďmi sa na mládeži stihli porozprávať. Na to, aby sa však táto ich tajná hra začala, sa potrebujú cítiť uvoľnene a prijato v danom prostredí. Preto je už pozdrav pri dverách veľmi dôležitý.

Aktivity

Na to, aby sa extroverti cítili byť vo svojej koži, potrebujú priestor, kedy sa môžu prejaviť. Ice-breaker na začiatok alebo aktivita zabezpečia to, že sa extroverti môžu uvoľniť, možno niečo aj povedať na mikrofón či niečo vyhrať. Títo ľudia majú radi interakciu s ostatnými, a preto náhodné rozdeľovanie do tímov, kde skončia v skupine s niekým, koho nepoznajú, je pre nich adrenalínovou zábavkou.

„5 minút slávy“

Či už ide o ukazovačky na pódiu alebo možnosť povedať správnu odpoveď na mikrofón, extroverti majú radi pozornosť ostatných. Nie v tom zmysle, žeby potrebovali potlesk, ale sú to jednoducho typy osôb, ktoré radi prispejú k spoločnej dobrej nálade a atmosfére. Je ideálne z nich robiť hovorcov či vedúcich skupín alebo poslať ich za dvere, aj keď nevedia, čo bude následne ich úlohou. Zvládnu tiež malú mieru strápnenia, lebo sa neberú príliš vážne a naozaj majú radi, keď sa ostatní ľudia zasmejú a cítia príjemne.

Zmena

Extroverti nemajú radi stereotyp. Oplatí sa teda niekedy prekvapiť aktivitou vonku, výletom či nejakou výzvou na mládeži. Radi prekonávajú sami seba a súťažia s ostatnými, no sú najradšej súčasťou nejakého tímu. Vymýšľanie tímového mena na tábore či vytváranie vlajky v nich buduje pocit, že niekam patria a môžu byť takí, akí sú – akými ich Boh stvoril.

Táto rovnica teda platí, pokiaľ na mládeži všetko funguje. Možno sa aj váš tím vedúcich skladá z viacerých ľudí, ktorí majú rôzne predstavy o tom, čo by sa malo robiť a ako by program na mládeži mal vyzerať. Možno dávate aktivite na úvod len 5 minút a namiesto toho trváte na 45-minútovej biblickej téme. Ak však máte k tej téme nejaké otázky, na ktoré sa nikto nehlási odpovedať, niekde je problém. Extroverti nie sú len tí, ktorí radi behajú a bláznia sa. Veľmi radi sa prejavia sediac na stoličke, „len“ slovne… Preto je také dôležité vytvoriť im atmosféru prijatia, veľmi radi sa potom budú spolupodieľať na diskusii a tom, aby bola vaša mládež priateľským miestom. V neposlednom rade sú práve extroverti tí, ktorým sa nikdy nechce ísť domov, a preto radi pomôžu aj s uprataním miestnosti po skončení mládeže 🙂 Neboj sa ich spoznávať, už len pozdravom a smalltalkom sa stávaš ich kamošom.

Otázky pre teba ako vedúceho
  • Kto z tvojej mládeže je podľa teba extrovert?
  • Sú obdarovania tohto človeka na vašich stretnutiach využité?
  • Premýšľal si niekedy nad tým, že aj jeho/jej extrovertizmus potrebuje byť „spustený“ nejakou aktivitou či rozhovorom?

Bonus na záver – to, že ty sám si extrovert, je skvelé! Možno ti tento článok pomohol porozumieť samému sebe alebo premýšľať o potrebách ostatných extrovertov vo vašej mládeži. Chcem ti však povedať: neschovávaj sa! Možno ti je trápne byť znovu a znovu dobrovoľníkom, keď sa nikto nehlási a už sa nechceš modliť nahlas jediný, avšak si to ty! Keď vidíš medzeru, ktorú treba zaplniť a nikomu to ešte nedošlo, je na čase sa postaviť a zaplniť ju. To nevadí, že zase budú všetky oči na tebe. Ostatní majú možno iné obdarovania, ktoré zase ty nezastúpiš (napr. počúvať bez skákania do reči a pod. :)) Taktiež, keď príde niekto nový na mládež, je skvelé, že si si to všimol a ideš sa s ním zoznámiť. Neprestávaj robiť veci, do ktorých ťa Boh volá len preto, že nechceš, aby to bolo „stále o tebe“. Je skvelé, že si extrovertom, Boh ťa takého stvoril a chce si ťa v tom používať. Buď teda odvážny, vnímavý na hlas Ducha Svätého a jeho vedenie. Nemusíš silou mocou hľadať diery, ktoré treba zaplátať, len sa spoľahni na Božie vedenie. Najmä však múdro spravuj a používaj „talent extrovertizmu“, ktorý ti Pán dal (odkaz na príbeh o talentoch v Evanjeliu podľa Matúša 25:14 – 31).

Fotografia: KECY Košice