P.T. Ngwolo je americkým pastorom v zbore Resurrection Houston. Poslaním ich zboru je vychovávať nasledovníkov Krista pre mesto. Dodatok pre mesto je veľmi dôležitý. Ngwolo v zbore vedie službu zameranú na pomoc ľuďom žijúcich v černošskej štvrti Third Ward. Je to oblasť tzv. “Inner city”, štvrti blízko downtownu s polorozpadnutými domami a bytovkami, s mizernými službami, kde žijú zvyčajne Afroameričania alebo prisťahovalci, ktorí majú nízke vzdelanie, sú zvyčajne závislí na sociálnej podpore alebo na príjme zo sivej alebo čiernej ekonomiky. Mladí ľudia majú veľmi malé šance na slušný život a naopak je veľká šanca, že skončia v nejakom gangu a neskôr aj vo väzení.

Medzi týmito ľuďmi slúži P.T. Ngwolo. V roku 2010 sa v tejto štvrti stretol s Georgom Floydom. George si prešiel všetkými bolesťami života v slume a pre ozbrojenú lúpež skončil vo väzení. Vedel však, že takýto život nemá budúcnosť, pretože je to život bez nádeje. P.T. Ngwolo hlásaním evanjelia a praktickej pomoci ľuďom v núdzi mu vrátil nádej. George bol zasiahnutý misijnou prácou zboru Resurrection v Houstone a pomáhal mu s basketbalovými turnajmi, ktoré na ulici zbor organizoval. Bol pokrstený a vedený k šíreniu evanjelia medzi černochmi v štvrti Third Ward. (Viac v článku “George Floyd zanechal v Houstone odkaz evanjelia“).

25. mája 2020 George Floyd zomrel vo veku 46 rokov vďaka neprimeranému násiliu policajta, ktorý mu viac ako 8 minút kľačal na krku. Takýmto spôsobom zomrelo viacero Afromeričanov a takáto smrť vždy vyvolá reakciu v podobe protestov voči rasovým rozdielom v USA. Afroameričania sú frustrovaní a dávajú to väčšinou nenásilným, ale niekedy aj násilným spôsobom.

Je ľahké pre nás, bielych kresťanov, ktorí nemáme ani šajnu, aký je život v takomto prostredí, takéto protesty odsúdiť. Je pre nás pohodlnejšie robiť službu a misiu medzi svojimi, viesť mládež, kde väčšina členov vyrastala v cirkvi, má dobré rodinné zázemie s viac-menej stabilným príjmom. Mali by sme sa však zamyslieť a nechať sa inšpirovať príbehmi ako je tento. Ngwolo robí misiu, akú verím, že robil aj Ježiš. Prijímal tých, ktorí žili na okraji spoločnosti a boli opovrhovaní náboženskou väčšinou. 

V našom zbore robíme Fusion, čo je misijná služba pre tínedžerov, ktorí majú radi hudbu. Čo sú takmer všetci. A to mám na tejto službe rád. Že je inkluzívna. Väčšina z nich nepochádza z kresťanského prostredia a veľa z nich má ozaj ťažký život, pretože vyrastajú v podobných podmienkach ako George Floyd. Ich rodičia sú rozvedení, matky musia mať niekedy dve práce, aby uživili deti, alkohol, násilie, sivá ekonomika, niekedy drogy, s tým všetkým sa v živote stretli. Nemajú nádej na dobrý život. Majú depresie a nemajú chuť žiť. Fusion im dáva nádej. Snažia sa pochopiť a zakúsiť, čo to znamená, že Boh je milostivý a že ich má rád. Ťažko sa tomu verí a ja to úplne chápem. 

Keď robíme službu v takomto prostredí, lepšie pochopíme, že svet nie je čierno-biely (a nemyslím tým na farbu pleti). Že hlásanie evanjelia a učeníctvo je mravenčia a dlhodobá práca, kde musíte mať menšie nároky na teologickú čistotu viery a o to väčšie srdce pre stratených. Musíte rozumieť kultúre a prostrediu, v ktorom žijú, a prijímať ich takí, akí sú. Ako hovorí Ngwolo o kultúre ulice: “Hip-hop je jazyk, ktorým komunikujú mladí ľudia žijúci v biednych podmienkach a vyznávajúcich kultúru ulice. Ja musím tomuto jazyku rozumieť, aby som im mohol ukázať, že Boh ti rozumie, že chápe tvoj hnev. Stále počúvam hip-hop, pretože mi pomáha rozumieť ľuďom, ktorým sa snažím slúžiť.”

Floyd zomrel, ale nádej, ktorú môžeme s Božou pomocou šíriť medzi stratenými, žije ďalej. Skúsme rozmýšľať nad tým, ako môžeme v našich zboroch lepšie slúžiť mladým ľuďom, ktorí nespĺňajú naše vysoké morálne štandardy, ktoré na ľudí v cirkvi častokrát kladieme. Austrálska kresťanská terapeutka Debra Hirsch v knihe Untamed, ktorú napísala so svojím manželom, predkladá koncept “dirty Jesus” (špinavého Ježiša). Ježišova služba bola divoká, nekomfortná, niekedy konfliktná, plná života a rúcania bariér. Oproti tomu dnešná cirkev má tendenciu Ježiša sterilizovať, urobiť z neho milú, slušnú, super-duchovnú bytosť bez emócií. A podľa toho vyzerá aj naša služba a naše životy. Chýba im skutočný život taký, aký je. Bez neho nikdy nepochopíme ľudí, ktorí žijú bez viery a nádeje.

Prajem sebe aj vám, nech sme čo najviac ušpinení…

Fotografia: munshots/Unsplash